The Holy See
back up
Search
riga
AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV


TÁRGYMUTATÓ

ABORTUSZ: lásd magzatelhajtás.

AD LIMINA LÁTOGATÁS: 400. kán.

ADÓ (EGYHÁZI): lásd hozzájárulás.

ADOMÁNYOK: kit illetnek, ha a templom plébániai és káptalani egyszerre

510. kán. 4. §; szentségkiszolgáltatáskor 1264. kán., 848. kán.; gyűjtésük engedélyezése 1265. kán.; gyűjtésük meghatározott célra 1266. kán.; az elöljárónak vagy a vagyonkezelőnek adott ~ 1267. kán.

AKADÁLY: noviciátusba való felvételé 643. kán.; egyházi renddel kapcsolatos: örökös (szabálytalanság) vagy egyszerű 1040. kán.; örökösek a rendek felvételét illetően 1041. kán.; a rendek gyakorlását illetően 1044. kán. 1. §; egyszerűek a rendek felvételét illetően 1042. kán.; a rendek gyakorlását illetően 1044. kán. 2. §; jelentésük kötelezettsége 1043. kán.; tudatlanság nem mentesít alóla 1045. kán.; sokszorozódása 1046. kán.; felmentése 1047-1049. kán.; házassági: fogalma és fajai 1073-1079. kán.; ki nyilváníthatja ki vagy létesítheti őket 1075-1076. kán.; melyik alól menthet fel csak a Szentszék 1078. kán. 2. §; az ordinárius felmentő hatalma 1078-1079. kán.; a plébános, a közreműködő és a gyóntató felmentési joga 1079. kán. 2-3. §, 1080. kán.; bejelentése kötelező 1069. kán.; felmentésének bejelentése és bejegyzése 1081-1082. kán.; ~ok felsorolása 1083-1094. kán.

AKADÉMIAI FOKOZATOK: ~ és szerzetesek képzése 660. kán. 1. §; kánoni hatású ~ 817. kán.; lásd még: doktorátus.

AKOLITUS: 230. kán. 1. §; rendkívüli áldoztató 910. kán.; szentségkitétel rendkívüli végzője 943. kán.; ~i szolgálat a diakonátus előtt 1035. kán.

ALAPÍTVÁNY: fajai 1303. kán.; elfogadásának feltételei 1304-1305. kán.; írásba foglalása 1306. kán.; ~i terhek táblázatának kihelyezése 1307. kán.; ~i terhek csökkentése, és átalakítása 1308-1309. kán.

ÁLDÁS (MEGÁLDÁS): megadója 1169. kán.; kik kaphatnak ~t 1170. kán.; ~ban részesült dolgok 1171. kán.; szent helyeké 1205. kán., 1207. kán.; templomoké 1219. kán.; kápolnáké és házikápolnáké 1229. kán.; oltároké 1237. kán.; síroké 1240. kán. 2. §; temetőké 1240. kán. 1. §, 1241. kán.; szent olajoké 847. kán. 1. §, 880. kán. 2. §, 999. kán.; keresztvízé 853. kán.; bizonyítása 12081209. kán.; keresztkúté 530. kán. 6; apostoli 530. kán. 3; nász~ 530. kán. 4; ~sal keletkezett jelleg elvesztése 1212. kán.; Oltáriszentséggel 943. kán.

ÁLDOZÁS: felnőttek keresztsége után 866. kán.; gyakori 898. kán.; rendes és rendkívüli kiszolgáltatója 230. kán. 3. §, 910. kán.; ki járulhat ~hoz 912. kán.; első~ feltételei 913. kán. 1. §, 914. kán.; gyermekek ~a halálveszélyben 913. kán. 2. §; ki nem járulhat ~hoz 914-916. kán.; egy nap kétszeri

917. kán., 921. kán.; szentmisén kívül 918. kán.; bármilyen katolikus rítus szerint 923. kán.; halálveszélyben 921. kán.; évi ~ kötelessége 920. kán.; két szín alatti 925. kán.; előtte böjt 919. kán.; lásd még: szent útravaló, Eucharisztia.

ÁLDOZÓPAPOK (PRESBYTERI): a püspök munkatársai az igehirdetésben 757. kán.; megszentelői feladatuk 835. kán. 2. §; keresztség rendes kiszolgáltatói 861. kán. 1. §; bérmálás rendkívüli kiszolgáltatói 882-884. kán.; szerepük az Eucharisztia ünneplésében 899. kán. 2. §; rendes áldoztatók 910. kán. 1. §; felmentői hatalmuk 89. kán.; szenteléseket és áldásokat végezhetnek 1169. kán. 1-2. §, 1206. kán.; ördögűzési engedélyük 1172. kán.; lásd még: papok, klerikus, gyóntató.

ALKALMASSÁG: egyházi hivatalra 149. kán., 161-162. kán.; püspökségre 378. kán.; szerzetességre 645. kán. 3. §, 653. kán. 2. §, 657. kán. 1. §; gyóntatásra 970. kán.; szent rendekre 1051-1052. kán.

ÁLLAMFŐK: ügyeikben bíráskodás 1405. kán. 1. §.

ÁLLAPOT (STATUS): megválasztása 219. kán.; klerikusi ~ elvesztése 290293. kán., 1712. kán.; klerikusi ~ elvesztése a hivatal elvesztésével jár 194. kán. 1. § 1; klerikusi ~tól idegen tevékenységek 285. kán., 289. kán. 2. §; a megszentelt élet ~a 574. kán., 588. kán. 1. §; személyek ~áról szóló perek 1644. kán. 1. §.

ANYAGI JAVAK: magántársulásoké 325-326. kán., 1257. kán. 2. §; egyházi ~ fogalma 1257. kán. 1. §; sorsuk hivatalos jogi személyek egyesülésekor, felosztásakor és megszűnésekor 121-123. kán.; hivatalos társulásoké 319. kán.; a megszentelt élet intézményeié 584. kán.; szerzetes intézményeké 634640. kán.; megszűnt szerzetházé 616. kán.; világi intézményeké 718. kán.; az apostoli élet társaságaié 741. kán.; püspökségre emelt szerzetesé 706. kán.; ~ és a szegénység evangéliumi tanácsa 600. kán.; a püspök által képviselt jogi személyeké 1419. kán. 2. §; általános szabályok az egyházi ~ról 12541258. kán.; lásd még: szerzés, vagyonkezelés, elidegenítés.

ANYAKÖNYVEK: plébánián 535. kán., 555. kán. 1: § 3, 1121. kán. 3. §; egyházmegyei hivatalban 895. kán., 1053. kán. 1. §, 1121. kán. 3. §, 1133. kán.; lásd még: bejegyzés.

ANYAKÖNYVEZÉS: lásd bejegyzés.

APÁCAMONOSTOROK: létesítésük 609. kán. 2. §; független ~ 613. kán., 615. kán.; férfiintézményekhez társult ~ 614. kán.; megszüntetésük 616. kán.

4. §; megyéspüspök látogatása ~ban 628. kán. 2. § 1; számadásuk a megyéspüspöknek 637. kán.; klauzúrájuk 667. kán. 3-4. §; tagjaik exklausztrációja 686. kán. 2. §; lásd még: monasztikus szerzetesek.

APASÁG: vélelme 1138. kán. 1. §.

APÁT: területi ~ a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik 370. kán.; helyi ~ első fokon bíró 1427. kán. 1. §; monasztikus kongregáció legfőbb ~ja 1427. kán. 2. §; a kongregációk legfőbb ~ja és a prímás ~ feletti ítélkezés 1405. kán.

3. § 2.

APÁTSÁG (TERÜLETI): 370. kán.

APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI: fogalma 731. kán.; házaik létesítése 733. kán.; kormányzásuk 734. kán.; tagjaik felvétele és képzése 735. kán.; klerikusaik inkardinációja 736. kán. 1. §; tagjaik kötelességei és jogai 737. kán., 739. kán.; elöljáróik és a megyéspüspök illetékessége munkájuk és tagjaik fölött 738. kán.; közös életük 740. kán.; jogi személyiségük 741. kán. 1. §; a társaság és a tagok anyagi javai 741. kán.; kilépés és elbocsátás a végleges taggá válás előtt 742. kán.; kilépés 743. kán.; átlépés 744. kán.; közösségen kívüli élet engedélyezése 745. kán.; elbocsátás 746. kán.

APOSTOLI KORMÁNYZÓ: a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik 381. kán. 2. §; helyi ordináriusnak számít 134. kán. 2. §; elbocsátó levelet adhat 1018. kán. 1. §.

APOSTOLI KORMÁNYZÓSÁG: fogalma 371. kán. 2. §; tartósan alapított ~ részegyháznak minősül 368. kán.

APOSTOLI PREFEKTÚRA: fogalma 371. kán. 1. §; részegyháznak minősül 368. kán.; kormányzása széküresedéskor 420. kán.; papi tanácsa 495. kán. 2. §, 502. kán. 4. §; vezetője az apostoli prefektus 371. kán. 1. §; a prefektus helyi ordinárius 134. kán., 368. kán.; a prefektus a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik 381. kán. 2. §.

APOSTOLI SIGNATURA: illetékessége 1445. kán.

APOSTOLI SZENTSZÉK: fogalma 361. kán.; erkölcsi személyisége 113. kán. 1. §; vagyonjogi jogképessége 1255. kán., 1257. kán. 1. §; ~ és a szerzetes intézmények 582-584. kán., 589. kán., 592-593. kán.; a megszentelt élet új formáit jóváhagyja 605. kán.; szerzetház megszüntetője 616. kán. 2. és 4. §; egyetemek és fakultások létesítője és irányítója 816. kán.; a Szentírás kiadója 825. kán. 1. §; a liturgia irányítója 838. kán.; javainak elbirtoklási ideje 1270. kán.; bíróságai 1442-1445. kán.; lásd még: fenntartás, római pápa.

APOSTOLI TEVÉKENYSÉG: az egyház célja 114. kán. 2. §, 216. kán., 1254. kán. 2. §; hívők kötelessége és joga 211. kán., 216. kán.; támogatásának kötelessége 222. kán. 1. §; világiak ~e 225. kán. 1. §; képzés az ~re 229. kán. 1. §; szerzeteseké 673. kán., 675. kán. 677-678. kán.; ~ és szemlélődő élet 674. kán.; szeminaristáké 258. kán.; világi intézmények tagjaié 713. kán.; az apostoli élet társaságaié 731. kán.; összehangolása a megyéspüspök részéről 680-681. kán.

APOSTOLI VIKARIÁTUS: fogalma 371. kán. 1. §; részegyháznak minősül 368. kán.; széküresedése 420. kán.; missziós tanácsa 495. kán. 2. §; vezetője az apostoli vikárius 371. kán. 1. §; az apostoli vikárius a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik 381. kán. 2. §; az apostoli vikárius ad limina látogatása 400. kán. 3. §; az apostoli vikárius szentelési elbocsátója 1018. kán.

ÁTHELYEZÉS: egyházi hivatalokból 190-191. kán.; püspöké 416. kán., 418. kán.; plébánosé 538. kán. 1. §, 1748-1752. kán.; szerzetes elöljáróé 624. kán. 3. §; noviciátusé 647. kán. 1. §; büntetésből 1336. kán. 1. § 4; ünnepeké 1244. kán., 1246. kán. 2. §; lásd még: áttelepülés.

ÁTLÉPÉS: megszentelt élet egyik intézményéből a másikba 684-685. kán.; egyik monostorból a másikba 684. kán. 3. §; világi intézményből vagy abba 730. kán.; apostoli élet társaságából vagy abba 744. kán.

ÁTTELEPÜLÉS: klerikusoké 271. kán.

ÁTVÁLTOZTATÁS (OLTÁRISZENTSÉGÉ): mindig a két színé együtt, mise keretében 927. kán.

BEAVATÁS (INITIATIO): a keresztény ~ szentségei 845. kán. 1. §, 879. kán. BEISMERÉS: perben 1535-1536. kán.; házassági perben 1679. kán.; peren kívül 1537. kán.; semmis ~ 1538. kán.; vádlotté büntetőperben 1728. kán. 2. §.

BEJEGYZÉS: keresztelésé 877-878. kán.; bérmálásé 535. kán. 2. §, 895. kán.; felszentelésé 535. kán. 2. §, 1053-1054. kán.; házasságé 535. kán. 2. §, 11211122. kán.; titkos házasságé 1133. kán.; házassági akadályok alóli felmentésé 1081-1082. kán.; házasság érvényesítéséé, semmisnek nyilvánításáé, felbontásáé 1123. kán.,1685. kán.; el nem hált házasság alóli felmentésé 1706. kán.; szerzetesi fogadalomé 535. kán. 2. §; misekötelezettségeké és miseadományoké 955. kán. 3-4. §, 958. kán.; alapítványoké 1307. kán.; temetéseké 1182. kán.; rítusváltoztatásé 535. kán. 2. §.

BELEEGYEZÉS (HÁZASSÁGI): a házasságot a ~ hozza létre 1057. kán.; kifejezése 1104. kán.; képviselő útján 1105. kán.; hiányosságai 1095. kán., 10971099. kán., 1101-1103. kán.; visszavonása 1107. kán.; lásd még: érvényesítés, gyökeres orvoslás.

BEMUTATÁS: egyházi hivatalra 158-163. kán.; plébánosé 523. kán.; szerzetesé egyházmegyei hivatalra 682. kán. 1. §.

BÉRMÁLÁS: fogalma 879. kán.; a keresztény beavatás része 842. kán. 2. §; szentségi jegyet hagy hátra 845. kán. 1. §, 879. kán.; anyaga és formája 880. kán.; felvevője 889. kán.; felvételének életkora 891. kán.; felvételének kötelezettsége 890. kán.; rendes és rendkívüli kiszolgáltatója 882-884. kán., 144. kán. 2. §; bizonyítása és anyakönyvezése 894-896. kán.; helye 881. kán., 888. kán.; ideje 890-891. kán.; bérmaszülők 892-893. kán.; a megyéspüspök kötelessége és illetékessége 885. kán. 1. §, 886. kán.; a felhatalmazott pap illetékessége 885. kán. 2. §, 887. kán.; halálveszélyben 883. kán. 3; felnőttek keresztelése és a ~ 866. kán.; szükségessége a noviciátushoz 645. kán. 1. §; szükségessége az egyházi rend felvételéhez 1033. kán.; szükségessége a házassághoz 1065. kán. 1. §.

BÉRMASZÜLŐK: szükségessége és feladatai 892. kán.; alkalmassági feltételei 893. kán. 1. §; azonosságuk a keresztszülőkkel 893. kán. 2. §; említésük az anyakönyvben 895. kán.

BESZÁMÍTHATÓSÁG: a büntethetőség feltétele 1321. kán. 1. §; vélelme 1321. kán. 3. §; szándékosság vagy gondatlanság alapján 1321. kán.; teljes ~ hiánya 1324. kán. 1. § 10; bizonyítása szerzetesek elbocsátásakor 695. kán. 2. §, 696. kán. 1. §; kivizsgálása büntetőeljárásban 1717. kán. 1. §; lásd még: súlyosbító körülmények, mentő körülmények, enyhítő körülmények.

BETEGEK: részvételük választáson 167. kán. 2. §; plébános gondoskodása ~ről 529. kán. 1. §, 530. kán. 3; szerzetes intézményben 689. kán. 2. §; szentségi böjtjük 919. kán. 3. §; áldozásuk 921. kán.; beteg pap misézése 930. kán.; elmozdításuk plébánosi tisztségből 1741. kán. 2, 1747. kán. 2. §.

BETEGEK KENETE: fogalma 998. kán.; felvétele nem katolikustól 844. kán. 2. §; kiszolgáltatása nem katolikusnak 844. kán. 3-4. §; olajának megáldása 999. kán.; kiszolgáltatási módja 1000. kán.; idejében kell kérni és feladni 1001. kán.; közös kiszolgáltatása 1002. kán.; érvényes és illetékes kiszolgáltatója 1003. kán., 530. kán. 3. §; felvevője és ismétlése 1004. kán.; kétség esetén ki kell szolgáltatni 1005. kán.; feladása eszméletleneknek 1006. kán.; ki nem veheti fel 1007. kán.

BETEGEK OLAJA: 999. kán.

BÍBOROSOK: feladataik 349. kán., 356. kán.; rendjeik 350. kán.; kinevezésük és tulajdonságaik 351. kán.; testületük dékánja és aldékánja 352. kán., 355. kán. 1. §; konzisztóriumaik 353. kán.; lemondásuk 354. kán.; protodiakónus 355. kán. 2. §; címtemplomuk 357. kán. 1. §; ki vannak véve a megyéspüspök hatalma alól 357. kán. 2. §; oldalköveti és más küldetésük 358. kán.; hitvallástételük 833. kán.; gyóntatási felhatalmazásuk 967. kán. 1. §; bírájuk a pápa 1405. kán. 1. § 2; tanúskodásuk 1558. kán.; temetkezésük 1242. kán.; feladatuk a pápai szék megüresedésekor 359. kán.

BÍRÓ: a megyéspüspök mint ~ 391. kán.; elsőfokú 1419. kán.; hatalmának gyakorlása területén kívül 1469. kán.; bírósági helynök és helyettes bírósági helynök 1420. kán.; ki lehet ~ 1421. kán.; elmozdítása 1422. kán.; mely ügyek tartoznak társas bíróság elé 1425. kán.; tartományfőnök és apát mint ~ 1427. kán. 1. §; legfőbb szerzetes elöljáró mint ~ 1427. kán. 2. §; ügyhallgató ~ 1428. kán.; előadó ~ 1429. kán., 1609. kán. 3. §, 1610. kán. 2. §; nem lehet két fokon ugyanaz 1447. kán.; mikor kell tartózkodnia a bíráskodástól 1448. kán.; visszautasítása 1449-1451. kán.; intézkedése a fél kérésére vagy hivatalból 1452. kán.; köteles határidőn belül eljárni 1453. kán.; esküje és titoktartása 1454-1455. kán.; ajándékot nem fogadhat el 1456. kán.; hivatali vétségei 1457. kán.; kihallgatást végez 1530. kán., 1558-1565. kán., 1570-1571. kán.; értékeli a tanúvallomásokat 1572. kán.; szakértőket alkalmaz 1575. kán., 1577. kán., 1579-1581. kán.; perközzétételt végez 1598. kán.; perbezárást végez 1599. kán.; bizonyítékok kiegészítését rendeli el perbezárás után 1600. kán.; határidőt tűz ki a védelmek és válaszok beadására 1601. kán., 1603. kán.; szóbeli vita a ~ előtt 1602. kán. 1. §, 1604. kán. 2. §, 1605. kán.; ítéletet hoz 1606-1609. kán.; megfogalmazza és kiadja az ítéletet 1610. kán.; ítélkezése az előbbi állapotba való visszahelyezés után 1648. kán.

BÍRÓSÁG: szabályai 1402. kán.; saját rendtartása 1602. kán. 3. §; elsőfokú egyházmegyei 1419. kán.; elsőfokú egyházmegyeközi 1423. kán.; szerzetesi 1427. kán.; társas 1425-1426. kán.; egyes ~ alkalmazása társas ~ot kívánó ügyekben 1425. kán. 4. §; másodfokú egyházmegyei és szerzetesi 1438. kán.; másodfokú egyházmegyeközi 1439. kán.; az Apostoli Szentszék ~ai 14421445. kán.; lásd még: bíró, illetékesség, közigazgatási bíróság.

BITORLÁS: egyházi tisztségeké 1381. kán.

BIZONYÍTÁS: szentségeké és szentelményeké: keresztségé 875-878. kán.; bérmálásé 894-896. kán.; egyházi rendé 1053-1054. kán.; házasságé 1121-1123. kán.; 1133. kán.; szabad állapoté házassághoz 1066-1070. kán., 1113. kán.; temetésé 1182. kán.; szent hely megáldásáé vagy felszenteléséé 1208-1209. kán.;perben: azt terheli, aki állít valamit 1526. kán. 1. §; mi nem szorul ~ra 1526. kán. 2. §; megengedett fajtái 1527. kán.; perfelvétel után következik 1529. kán.; perbezárás után 1600. kán.; fellebbviteli fokon 1639. kán. 2. §, 1640. kán.; a jogerős ítélet után 1644. kán.; szóbeli eljárásban 1658. kán. 1. § 2, 1661. kán. 2. §, 1663. kán., 1665-1667. kán.; házassági semmisségi perben 1678-1680. kán., 1686-1687. kán.; holtnak nyilvánításkor 1707. kán.; büntetőügyben 1717. kán. 1. §, 1720. kán.; lásd még: bejegyzés, okiratok, szakértők, beismerés, tanúk, szemle.

BOR: misében 924. kán. 3. §; áldozás ~ színe alatt 925. kán.

BOTRÁNY: klerikusok kerüljék 277. kán. 2. §; ~ és szerzetesek elbocsátása 695-696. kán., 703. kán.; ~ és misézés nem katolikus templomban 933. kán.; ~ és gyónás tolmács útján 990. kán.; ~ és a temetés megtagadása 1184. kán.

1. § 3; ~ és a szent hely meggyalázása 1211. kán.; ~ és a meghiúsult bűncselekmény 1328. kán.; helyrehozása 1341. kán.; ~ és a jóvátevő büntetés felfüggesztése 1344. kán.; helyrehozása a makacsság megszűnésének feltétele 1347. kán. 2. §; ~ és az önmagától beálló büntetés felfüggesztése 1352. kán.

2. §; az eretnekség, hitehagyás és szakadárság bűncselekményében 1364. kán. 2. §; klerikusok bűncselekményeiben 1394-1395. kán.; ~ és bírósági titoktartás 1455. kán. 3. §; ~ és a tanúk szembesítése 1560. kán.; megelőzése büntetőügyben 1722. kán.; helyrehozása és az ügyész fellebbezési joga 1727. kán. 2. §.

BÖJT: szentségi 919. kán. 1. §; misézés előtt 919. kán. 2. §; öregek és betegek szentségi ~je 919. kán. 3. §; bűnbánati napokon 1249. kán., 1252-1253. kán.

BÚCSÚK: fogalma 992. kán.; részleges és teljes ~ 993. kán.; felajánlása elhunytért 994. kán.; ki engedélyezheti 995. kán.; ki részesülhet benne 996. kán.

BŰNBÁNATI NAPOK: bűnbánat kötelezettsége 1249. kán.; ~ felsorolása 1250. kán.; böjt és hústilalom ~on 1251. kán.; ki köteles megtartani 1252. kán.; püspöki konferencia illetékessége 1251. kán., 1253. kán.; felmentés megtartásuk alól 1245. kán.

BŰNBÁNAT SZENTSÉGE: fogalma 959. kán.; kiszolgáltatója 965-986. kán.; felvétele nem katolikus kiszolgáltatótól 844. kán. 2. §; kiszolgáltatása nem katolikusoknak 844. kán. 3-4. §; szerzetes intézményekben 630. kán. 1-3. §; lásd még: feloldozás, gyónás, gyóntató.

BŰNCSELEKMÉNY (BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNY): büntetése 1311. kán.; lényeges elemei 1321. kán.; meghiúsult ~ 1328. kán.; közös elkövetése 1329. kán.; tudás, tanítás vagy akarat nyilvánításával 1330. kán.; eszük használatával nem rendelkezők képtelenek rá 1322. kán.; súlyos gyanúja 1339. kán.; helye mint a bírói illetékesség jogcíme 1412. kán.; ~ek a vallás és az egyház egysége ellen 1364-1369. kán.; ~ek az egyház szabadsága és az egyházi hatóság ellen 1370-1377. kán.; egyházi feladatok bitorlása és a gyakorlásuk során elkövetett ~ek 1378-1389. kán.; hamisítás, rágalmazás 1390-1391. kán.; ~ek sajátos kötelezettségek ellen 1392-1396. kán.; ~ek az emberi élet és szabadság ellen 1397-1398. kán.

BŰNÖS SZÁNDÉK (CSALÁRDSÁG): leirat használatában 67. kán. 2. §; leirat bemutatásában 69. kán.; lásd még: szándékosság.

BŰNRE CSÁBÍTÁS (GYÓNÁSBAN): bűncselekmény 1387. kán.; ~sal való rágalmazás 982. kán.,1390. kán. 1. §.

BŰNTÁRS: bűncselekményben 1329. kán.; feloldozása 977. kán.; ~ büntetése 1378. kán. 1. §; nevét a gyóntató ne kérdezze 979. kán.

BÜNTETÉSEK: nem tudásukat nem vélelmezzük 15. kán. 2. §; alkalmazásuk a törvény szerint 221. kán. 3. §; egyház joga kiszabásukra 1311. kán.; lehetnek cenzúrák vagy jóvátevő ~ 1312. kán.; lehetnek utólag kimondandók vagy önmaguktól beállók 1314. kán.; rendelhetők törvényben 1315-1318. kán.; rendelhetők parancsban 1319. kán.; szenvedő alanyuk 1321-1322. kán.; bevégzetlen bűncselekményekre 1328. kán.; bűntársaké 1329. kán.; jóvátevő ~ felsorolása 1336. kán.; lásd még: cenzúrák, elengedés, enyhítő körülmények, kiszabás, mentő körülmények, súlyosbító körülmények.

BÜNTETŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK: fogalmuk 1312. kán. 3. §; fajai 1339. kán.; alkalmazásuk vezekléssel együtt 1340. kán. 3. §; alkalmazásuk a tettes felmentésekor 1348. kán.

CELIBÁTUS: klerikusoké 277. kán. 1. §, 291. kán.; szerzeteseké 677. kán.; szeminaristák felkészítése a ~ra 247. kán. 1. §; vállalása diakonátus előtt 1037. kán.; felmentés alóla 291. kán.; kapcsolata a tisztaság evangéliumi tanácsával 599. kán.; lásd még: tisztaság.

CENZOROK: tisztségük és feladataik 830. kán. CENZÚRA (KÖNYVEKÉ): lásd könyvek, írások.

CENZÚRÁK (BÜNTETÉSEK): fajai 1312. kán. 1. § 1, 1331-1333. kán.; ~kal járó tilalmak felfüggesztődése 1335. kán.; nem szabhatók ki előzetes figyelmeztetés nélkül 1347. kán.; ne szabják ki meghatározatlan büntetéssel járó bűncselekményekért 1349. kán.; kiszabásuk lehetősége meghatározatlan büntetéssel járó bűncselekményekért 1372. kán., 1385. kán., 1390. kán.; ~kal sújtott személy házasságkötése 1071. kán. 1. § 5; elengedésük halálveszélyben 976. kán.; elengedésük sürgős esetben 1357. kán.; melyeket engedhet el a kórház-, börtön- és hajólelkész 566. kán. 2. §; melyeket engedhet el a penitenciárius kanonok 508. kán.; az elengedés feltétele a makacsság megszűnése 1358. kán.; lásd még: felfüggesztés, egyházi tilalom, kiközösítés.

COMMUNICATIO IN SACRIS: tiltott ~ büntetése 1365. kán.; koncelebráció tilalma nem katolikusokkal 908. kán.; mikor megengedett a szent dolgokban való közösség 844. kán.; misézés nem katolikus templomban 933. kán.; ~ temetés tekintetében 1183. kán. 3. §; lásd még: ökumenizmus.

CSALÁD: hozzájárul Isten népe építéséhez 226. kán.; állandó diakónusoké 281. kán. 3. §; plébános ~látogatása 529. kán. 1. §; egysége és szilárdsága 768. kán. 2. §; hitoktatás a ~ban 776. kán.; keresztény ~i élet segítése 1063. kán. 4; ~ és a házasságtörés 1152. kán. 1. §.

CSONKÍTÁS: szabálytalanság 1041. kán. 5, 1044. kán. 1. § 3; bűncselekmény 1397. kán.

DIAKÓNUSOK: rendje 1009. kán. 1. §; inkardinációjuk 266. kán.; szentelésük 1015-1016. kán., 1019. kán.; ~ szentelésének előfeltételei 1026-1029. kán., 1032. kán. 1. §; szentelési korhatáruk 1031. kán.; rendjük gyakorlása papszentelés előtt 1032. kán. 2. §; eltiltásuk papszenteléstől 1030. kán.; állandó ~ képzése 236. kán.; nős ~ 281. kán. 3. §; állandó ~ mentesek bizonyos klerikusi kötelességektől 288. kán.; igeszolgálatuk 757. kán., 767. kán. 1. §; ~ és az istentisztelet 835. kán. 3. §; keresztelnek 861. kán.; szentségkitétel és szentségi áldás végzői 943. kán.; áldoztatnak 910. kán. 1. §; felmentő hatalmuk 89. kán., 1079. kán. 2. §, 1081. kán.; esketnek 1108. kán. 1. §; egyéb liturgikus funkcióik 1169. kán. 3. §.

DOKTORÁTUS: teológiai vagy kánonjogi ~ vagy legalább licenciátus szükséges: szemináriumi tanársághoz 253. kán. 1. §; püspökséghez 378. kán. 1. § 5; általános vagy püspöki helynökséghez 478. kán. 1. §; kánonjogi ~ vagy legalább licenciátus szükséges: bírósági helynökséghez és helyettes bírósági helynökséghez 1420. kán. 4. §; egyházmegyei bírósághoz 1421. kán. 3. §; ügyészséghez és kötelékvédőséghez 1435. kán.; lásd még: akadémiai fokozatok.

EGYESÍTÉS: jogi személyeké 121. kán.; megszentelt élet intézményeinek ~e és beolvasztása 582. kán.

EGYETEMEK: katolikus ~ alapítása és vezetése 807. kán.; mikor nevezhetők katolikusnak 808. kán.; katolikus ~ jellegzetességei 809. kán.; püspöki támogatásuk és felügyeletük 809. kán., 810. kán. 2. §; teológia oktatása katolikus ~en 811. kán.; hallgatóik lelkigondozása 813. kán.; egyházi ~ célja, jellege 815. kán.; egyházi ~ létesítése és vezetése 816. kán.; akadémiai fokozataik érvényessége az egyházban 817. kán.; klerikusok és szerzetesek egyházi ~re küldése 819. kán.; egyházi ~ együttműködése más ~kel 820. kán.; lásd még: fakultás, rektor, tanárok.

EGYHÁZ (KATOLIKUS): erkölcsi személyisége 113. kán.; saját küldetése és kormányzása 204. kán.; ki van vele teljes közösségben 205. kán.; ~ és a katekumenek 206. kán.; ~zal való közösség megtartásának kötelessége 209. kán.; kötelessége az evangélium hirdetése 747. kán.; igeszolgálata 756. kán. 1. §; missziós küldetése 782. kán.; nevelési kötelessége 794. kán. 1. §; iskolák alapítója 800. kán. 1. §; egyetemek alapítója 807. kán.; egyetemei 815. kán.; megszentelői feladata 834. kán.; ~tagság a keresztség által 849. kán.; ~ név jelentése anyagi javak tekintetében 1258. kán.; latin ~ 1. kán., 111-112. kán.; lásd még: egyházmegye.

EGYHÁZELLENES TÁRSULÁSOK: 1374. kán.

EGYHÁZI KÖZÜGYEK TANÁCSA: 360. kán.

EGYHÁZI REND (SZENTSÉG): fogalma és hatása 1008. kán.; fokozatai és kiszolgáltatása 1009. kán.; kiszolgáltatási helye és ideje 1010-1011. kán.; kiszolgáltatója 1012-1017. kán.; szentelési elbocsátó 1015. kán., 10181023. kán.; felvevője 1024. kán.; felvételének megengedettségi feltételei 1025. kán.; a szentelendő szükséges tulajdonságai 1026-1032. kán.; a szentelés előfeltételei 833. kán. 6, 1033-1039. kán.; szentelési akadályok és szabálytalanságok 1040-1049. kán.; vizsgálat szentelés előtt 1050-1052. kán.; felvételének bejegyzése 1053-1054. kán.; házassági akadály 1087. kán., 1078. kán.; tiltott kiszolgáltatása 1382-1383. kán.; eljárás érvénytelennek nyilvánítására 1708-1712. kán.; lásd még: akadály.

EGYHÁZI TILALOM (INTERDIKTUM): ~ alatt állók nem áldozhatnak 915. kán.; tartalma 1332. kán.; ~mal sújtott bűncselekmények 1370. kán. 2. §, 1378. kán., 1380. kán., 1390. kán., 1394. kán. 2. §.

EGYHÁZMEGYE: részegyház 368-369. kán.; általában területi 372. kán.; létesítése 373. kán.; felosztása plébániákra 374. kán.; hozzá hasonló megítélés alá eső egységek 368. kán.; képviselője 393. kán.; ne legyen exempt 431. kán. 2. §; érseki 435. kán.; szuffragáneus 436. kán.; belső szervezete 460-572. kán.

EGYHÁZMEGYEI HIVATAL: fogalma 469. kán.; munkatársainak kinevezése 470. kán.; munkatársainak feladatai 471-472. kán.; munkáját a püspök hangolja össze 473. kán. 1-2. §; a hivatalvezető és a püspöki tanács 473. kán. 3-4. §; ügyiratok aláírása ~ban 474. kán.; lásd még: helynök, irodaigazgató, jegyző.

J S SS

EGYHÁZMEGYEI KORMÁNYZÓ: széküresedéskor vezeti az egyházmegyét 409. kán. 2. §; választása 421. kán., 424. kán.; hivatalával összeegyeztethetetlen hivatalok 423. kán. 2. §; tulajdonságai 425. kán.; kötelességei és jogai 427. kán., 429. kán., 490. kán., 833. kán. 4. §; 1018. kán.; joga plébános kinevezésére 525. kán.; nem engedélyezhet inkardinációt 272. kán.; nem nevezhet ki kanonokot 509. kán. 1. §; nem létesíthet társulást 312. kán. 1. §; nem mozdíthatja el az irodaigazgatót és a jegyzőket 485. kán.; hivatalának megszűnése 430. kán.; püspök mint ~ 461. kán. 2. §, 418. kán. 2. § 1.

ELÁLLÁS: pertől és perbeli cselekményektől 1485. kán., 1524-1525. kán.; fellebbviteli fokon 1641. kán. 3; ügyészé büntetőperben 1724. kán.

ELBIRTOKLÁS: anyagi javak szerzési módja 1268-1270. kán.; lásd még: elévülés.

ELBOCSÁTÁS: szerzetesé 694-696. kán., 701. kán.; világi intézményből 729. kán.; az apostoli élet társaságából 742. kán., 746. kán.; klerikusi állapotból 1364. kán., 1367. kán., 1370. kán., 1394-1395. kán.

ELBOCSÁTÓ: szentelési 1018-1023. kán., 1052. kán. 2. §; esketési (az illetékes engedélye) 1115. kán.

ELÉGTÉTEL: gyónási 981. kán.

ELENGEDÉS (BÜNTETÉSEKÉ): ki adhatja meg 1354-1356. kán.; a gyóntató ~i joga 1357. kán.; cenzúrák ~ének feltétele 1358. kán.; terjedelme 1359. kán.; félelem hatására végzett ~ érvénytelen 1360. kán.; feltételes 1361. kán. 1. §; módja 1361. kán. 2-3. §; végrehajtási kereset elévülése miatt magától 1363. kán.

ÉLETKOR: mely ~ban kötelez a tisztán egyházi törvény 11. kán.; nagykorúság 97. kán.; mint a hivatal elvesztésének oka 184. kán. 1. §; püspökséghez 378. kán. 1. § 3; egyházmegyei kormányzósághoz 425. kán. 1. §; általános helynökséghez 478. kán. 1. §; noviciátusba való felvételhez 642-643. kán.; ideiglenes fogadalomhoz 656. kán. 1. §; örök fogadalomhoz 658. kán. 1. §; világi intézménybe lépéshez 721. kán. 1. §; felnőtt módra kereszteléshez 852. kán. 1. §; keresztszülőséghez 874. kán. 1. §; bérmáláshoz 891. kán.; bér-maszülőséghez 893. kán. 1. §; elsőáldozáshoz 914. kán.; idős ~ és szentségi böjt 919. kán. 3. §; idős pap ülve misézhet 930. kán.; ~ és a gyónás kötelezettsége 989. kán.; papsághoz 1031. kán. 1. §; átmeneti és állandó diakonátushoz 1031. kán. 1-2. §; házassághoz 1083. kán., 1072. kán.; böjt és hústilalom kötelességéhez 1252. kán.; ~ és büntethetőség 1323. kán. 1, 1324. kán. 1. § 4; bírósági helynökséghez 1420. kán. 4. §; ügyvédséghez és képviselőséghez 1483. kán.

ELÉVÜLÉS: 197. kán.; érvényessége 198. kán.; mi nem évülhet el 199. kán.; bűnvádi kereseté 1362. kán.; büntetés végrehajtása iránti kereseté 1363. kán.; kereseté általában 1492. kán.; lásd még: elbirtoklás.

ELHÁLÁS (HÁZASSÁGÉ): 1061. kán.; hiánya esetén felmentés a házasság alól 1697-1706. kán.

ELIDEGENÍTÉS: szerzetes intézmények javaié 634. kán. 1. §, 638. kán. 3. §; apostoli élet társaságainak javaié 741. kán.; ereklyéké és képeké 1190. kán.; egyházi javaké általában 1254-1255. kán.; feltételei 1291-1296. kán., 1298. kán.; kellő engedély nélküli ~ bűncselekmény 1377. kán.

ELJÁRÁS: bírói: rendes egyházi peres 1501-1655. kán.; szóbeli egyházi peres 1656-1670. kán.; házassági semmisségi ügyben szóbeli ~ nem alkalmazható 1690. kán.; mellékes ügyben 1587-1597. kán.; okirati 1686-1688. kán.; házasság semmisségéről 1671-1691. kán.; házastársak különválásáról 16921696. kán.; el nem hált házasságról 1697-1706. kán.; házastárs holtnak nyilvánításáról 1707. kán.; szentelés érvénytelenségéről 1708-1712. kán.; büntető 1717-1728. kán.; bűncselekménnyel okozott kár megtérítéséről 17291731. kán.; közigazgatási: szerzetesek elbocsátásáról 694. kán. 2. §, 695. kán. 2. §, 697-700. kán., 703. kán.; büntetés alkalmazásáról 1342. kán., 1718. kán., 1720. kán.; közigazgatási felfolyamodásról 1732-1739. kán.; plébánosok elmozdításáról 1740-1747. kán.; plébánosok áthelyezéséről 1748-1752. kán.; lásd még: perfolyamat, perbezárás, perköltségek, kötelékvédő, felek, bíró, ítélet, fellebbezés.

ELJEGYZÉS: 1062. kán.

ELLÁTÁS: klerikusoké 281. kán., 1254. kán. 2. §, 1274. kán.; hivatalukból elbocsátottaké 195. kán.; megbüntetett klerikusoké 1350. kán. 2. §; akolitusoknak és lektoroknak nincs joga rá 230. kán. 1. §; egyházi alkalmazottaké 231. kán. 2. §; szeminaristáké 263. kán.; nyugdíjas püspöké 402. kán. 2. §, 707. kán. 2. §; nyugdíjas plébánosé 538. kán. 3. §; elmozdított plébánosé 1746. kán.

ELMEBETEGSÉG (AMENTIA): ideiglenes fogadalom tartama alatt 689. kán. 2-3. §; szentelési szabálytalanság 1041. kán. 1; felvett rendek gyakorlásának akadálya 1044. kán. 2. §; lásd még: értelem használata.

ELMOZDÍTÁS: egyházi hivatalból 192-195. kán.; plébánosé 1740-1747. kán.; templomigazgatóé 563. kán.; esperesé 554. kán. 3. §; kápláné 552. kán.; lelkészé 318. kán. 2. §, 572. kán.; szemináriumi tanároké 253. kán. 3. §; egyetemi tanároké 810. kán. 1. §; általános és püspöki helynököké 481. kán.; irodaigazgatóé és jegyzőké 485. kán.; bírósági helynöké 1422. kán.; szerzetes elöljáróké 624. kán. 3. §.

ELŐADÓBÍRÓ: 1429. kán., 1609. kán. 3. §.

ELŐBBI ÁLLAPOTBA VALÓ VISSZAHELYEZÉS: feltételei 1645. kán.; ki illetékes rá 1646. kán.; hatásai 1647. kán.; viszonylagos illetéktelenség miatt 1460. kán. 2 §.

ELÖLJÁRÓK (MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEIBEN): hatalmuk 596. kán.; mikor számítanak ordináriusnak 134. kán. 1-2. §; szerzetházé 608. kán.; tisztségük gyakorlásának szabályai 617-619. kán., 626. kán.; kinevezésük feltételei 623. kán.; kinevezésük időtartama 624. kán. 1-2. §; elmozdításuk és áthelyezésük 624. kán. 3. §; tanácsuk 627. kán.; látogatják a házakat 628. kán.; helybenlakásuk 629. kán.; feladataik a tagok gyóntatásával kapcsolatban 630. kán.; gyóntatási felhatalmazásuk 968. kán. 1. §; gyóntatási felhatalmazást adhatnak és megvonhatnak 969. kán. 2. §, 974. kán.; szent útravalót kiszolgáltatják 911. kán. 1. §; nagyobb ~ 620. kán.; nagyobb ~ konferenciái 708-709. kán.; bírói feladatuk 1427. kán.; lásd még: legfőbb elöljáró.

EMBERRABLÁS: bűncselekmény 1397. kán.; lásd még: nőrablás.

ENGEDELMESSÉG: krisztushívőké a szent pásztorok iránt 212. kán. 1. §; klerikusoké 273. kán.; megszentelt élet intézményei tagjaié 590. kán. 2. §, 592. kán., 601. kán., 732. kán.; püspökségre emelt szerzetesé 705. kán.; a tanítóhivatal iránt 750. kán., 752-754. kán.; engedetlenség bűncselekménye 1371. kán.; engedetlenség a bíróság iránt 1470. kán. 2. §.

ENGEDÉLY: megadása általában 59. kán. 2. §; könyvek kiadásához 824

832. kán.

ENGEDETLENSÉG: büntetése 1371. kán.; alárendeltek felbujtása ~re 1373. kán. ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK: bűncselekményé 1324. kán., 1327. kán.

EREKLYÉK: tiltott elidegenítésük 1190. kán.; oltárban 1237. kán. 2. §. ERETNEKSÉG: fogalma 751. kán.; szerzetes elbocsátásának oka 694. kán.

1. § 1; szentelési szabálytalanság 1041. kán. 2; rendek gyakorlását illető szabálytalanság 1044. kán. 1. § 2; büntetése 1364. kán.

ERŐSZAK (KÉNYSZER): semmissé teszi a jogcselekményt 125. kán.; érvényteleníti a noviciátusba való felvételt 643. kán.; érvényteleníti a fogadalmat

656. kán.; érvényteleníti a házassági beleegyezést 1103. kán.; érvényteleníti az esküt 1200. kán. 2. §; ~os nemi bűncselekmény 1395. kán. 2. §; érvényteleníti az ítéletet 1620. kán. 3; lásd még: fizikai erőszak, félelem.

ÉRSEK: lásd metropolita.

ÉRTELEM HASZNÁLATA: egyházi törvények csak azt kötelezik, aki eljutott rá 11. kán.; milyen kortól vélelmezendő 97. kán. 2. §; aki nem képes rá, a gyermekkel egyenlő elbírálás alá esik 99. kán., 852. kán. 2. §; ~ és a bérmálás 891. kán.; ~ és az elsőáldozás 914. kán.; ~ és a szent útravaló 922. kán.; ~ és az évi gyónás kötelezettsége 989. kán.; ~ és a betegek kenete 1004-1005. kán.; ~ és a házasságkötés 1095. kán. 1; ~ és a fogadalom 1191. kán. 2. §; ~ és a büntetőjogi felelősség 1322. kán., 1323. kán. 6, 1324. kán. 1. § 1-2; ~ és a perképesség 1478. kán.; lásd még: elmebetegség.

ÉRVÉNYESÍTÉS (HÁZASSÁGÉ): fogalma 1156. kán.; beleegyezés megújítása 1156-1157. kán.; nyilvános akadály esetén 1158. kán. 1. §; bizonyíthatatlan akadály esetén 1158. kán. 2. §; beleegyezés hiánya esetén 1159. kán.; formahiány esetén 1160. kán.; lásd még: gyökeres orvoslás.

ÉRVÉNYESSÉG: jogcselekmények ~ének feltételei és vélelme 124. kán.; szentségeké általában 841. kán.; lásd még: semmisség.

ESKÜ: fogalma és érvényessége 1199. kán., 1200. kán. 2. §; ígérő 1200. kán. 1. §, 1201. kán.; ~ kötelező erejének megszűnése 1202. kán.; felfüggesztése, megváltoztatása, felmentése 1203. kán.; magyarázata 1204. kán.; keresztség felvételéről 876. kán.; keresztségről és szabad állapotról 1068. kán.; vagyonkezelőé 1283. kán. 1; bíróság tagjaié 1454. kán.; peres feleké 1532. kán.; tanúké 1562. kán.; püspök hűség~je a Szentszék iránt 380. kán.; hamis ~ bűncselekmény 1368. kán.

ESPERES: hivatala, kinevezése 553. kán.; hivatala nem meghatározott plébániához kötött 554. kán. 1. §; kinevezésének tartama 554. kán. 2. §; elmozdítása 554. kán. 3. §; feladatai és jogai 555. kán.; részvétele egyházmegyei zsinaton 463. kán. 7.

EUCHARISZTIA: a pap életében 276. kán. 2. §; a részegyház egységének forrása 369. kán.; a plébániai közösség középpontja 528. kán. 2. §; a szerzetesi életben 663. kán.; világi intézményekben 719. kán. 2. §; a keresztény beavatás szentsége 842. kán. 2. §; felnőttek keresztelésekor 866. kán.; vétele nem katolikus kiszolgáltatótól 844. kán. 2. §; kiszolgáltatása nem katolikusnak 844. kán. 3-4. §; szentség és áldozat 897. kán.; tisztelete és a benne való részesedés 898. kán.; végzője 900-901. kán.; anyaga 924. kán., 926. kán.; ~ és az esküvő 1065. kán. 2. §; lásd még: áldozás, mise, koncelebráció, szentségkitétel.

EVANGÉLIUMI TANÁCSOK: isteni adományok 575. kán.; tisztaság 599. kán.; szegénység 600. kán.; engedelmesség 601. kán.; magyarázatuk és szabályozásuk 576. kán.; megszentelt élet intézményeiben 573. kán. 2. §, 574. kán. 1. §, 598. kán.; világi intézményekben 712. kán.; apostoli élet társaságaiban 731. kán. 2. §; novíciusok képzésében 652. kán. 2. §; vállalása nyilvános fogadalommal 654. kán.

EXEMPTIO (SZERZETESEKÉ): 591. kán.

EXKARDINÁCIÓ: ki engedélyezheti 267. kán., 272. kán.; magánál a jognál fogva 268. kán.; megfelelő oka 270. kán.; felfolyamodás megtagadása ellen 270. kán.; gyóntatási felhatalmazás elvesztésének oka 975. kán.

EXKLAUSZTRÁCIÓ: 686-687. kán.

FAKULTÁS (KAR): katolikus egyetemen 811. kán.; egyházi ~ok 815-820. kán.; lásd még: egyetemek.

FELEK (PERBEN): ki lehet felperes és alperes 1476. kán.; személyes részvételük a perben 1477. kán.; kiskorúak 1478-1479. kán.; jogi személyek 1480. kán.; képviselőt választhatnak 1481. kán.; kihallgatásuk és beismerésük 1530-1538. kán.; nem lehetnek egyben tanúk is 1550. kán. 2. § 1; tanút jelenthetnek be és vonhatnak vissza 1551. kán., 1552. kán. 1. §; kérdőpontokat terjesztenek be 1552. kán. 2. §; tanúk nevének közlése a ~kel 1554. kán.; tanúk kizárását kérhetik 1555. kán.; távolmaradásuk a pertől 1592-1593. kán.; perköltségük 1595. kán.; perközzététel a ~ számára 1598. kán.; semmisségi panaszuk 1624-1626. kán.; fellebbezésük 1628. kán.; szóbeli eljárásban 1656. kán.; 1658-1664. kán.; házassági perben nem lehetnek jelen a kihallgatásokon 1678. kán. 2. §.

FÉLELEM: hatására végzett jogcselekmény általában érvényes, de érvényteleníthető 125. kán. 2. §; mint mentő körülmény 1323. kán. 4; mint enyhítő körülmény 1324. kán. 1. § 5; semmissé teszi: a választási szavazást 172. kán.

1. § 1; a hivatalról való lemondást 188. kán.; noviciátusba való felvételt 643. kán. 1. § 4; ideiglenes fogadalmat 656. kán. 4; házasságot 1103. kán.; fogadalmat 1191. kán. 3. §; esküt 1200. kán. 2. §; büntetés elengedését 1360. kán.; perbeli beismerést 1538. kán.; ítéletet 1620. kán. 3.

FELFOLYAMODÁS: egyedi határozat hallgatólagos megtagadása ellen 57. kán. 2. §; elmozdítás elleni ~ alatt a hivatali hatalom felfüggesztődik 143. kán. 2. §; exkardináció megtagadása ellen 270. kán.; pápa határozata ellen nincs 333. kán. 3. §; szerzetes elbocsátása ellen 700. kán., pápa vagy egyetemes zsinat határozata elleni ~ bűncselekmény 1372. kán.; diakónusé pappá szentelés megtagadása miatt 1030. kán.; büntetést felfüggeszti 1353. kán.; keresetlevél elutasítása ellen 1505. kán. 4. §; perkérdés meghatározása ellen 1513. kán. 3. §; el nem hált házasság alóli felmentési kérelem püspöki elutasítása ellen 1699. kán. 3. §; közigazgatási határozatok ellen 1732-1739. kán.; plébános elmozdítása és áthelyezése elleni ~ alatt a plébános hivatalát nem gyakorolhatja 1747. kán. 3. §, 1752. kán.

FELFÜGGESZTÉS: végrehajtói hatalomé 139. kán.; rendes hatalomé felfolyamodás idején 143. kán. 2. §; elbocsátási határozaté 700. kán.; fogadalomé 1195. kán.; esküé 1203. kán.; ítélet végrehajtásáé 1644. kán. 2. §, 1647. kán.

1. §, 1650. kán. 3. §; határozat végrehajtásáé 1736. kán., 1737. kán. 3. §; büntetésé halálveszélyben 1335. kán., 1352. kán. 1. §; ki nem nyilvánított önmagától beálló büntetésé 1352. kán. 2. §; büntetésé felfolyamodás vagy fellebbezés idején 1353. kán.;jóvátevő büntetésé 1344. kán. 3. §; büntetés: tartalma 1333. kán.; hatásai 1334. kán.; önmagától beálló 1370. kán. 2. §, 1378. kán. 2. §, 1383. kán.; 1390. kán. 1. §; 1394. kán.; önmagától beálló ~ rendelése törvényben 1334. kán. 2. §.

FELHATALMAZÁS (FACULTAS): mikor pótolja az egyház 144. kán. 2. §; állandó 132. kán.; általános és püspöki helynöké 479. kán. 3. §; esperesé 555. kán.; lelkészé 566. kán.; bérmálásra: magánál a jognál fogva 882883. kán.; püspöktől vagy paptól adott 884. kán.; hol és kinek a vonatkozásában lehet élni vele 885. kán., 887. kán.; gyóntatásra: érvényességhez szükséges 966. kán.; magánál a jognál fogva 967. kán. 1. és 3. §; hivatal alapján 986. kán.; terjedelme 967. kán.; ki adhatja meg 969. kán.; előfeltételei 970971. kán.; ideiglenes 972. kán.; írásbeli 973. kán.; megszűnése 974-975. kán.; esketésre: szükséges az érvényességhez 1108. kán. 1. §; kinek van hivatalból 1109-1110. kán., 530. kán. 4, 543. kán. 1. §; kinek van megbízás alapján 1111-1112. kán.; gyakorlásának megengedettsége 1114. kán.

FELJELENTÉS: rágalmazó 982. kán., 1390. kán.

FELLEBBEZÉS: szabályai 1628-1640. kán.; iratok felterjesztése ~kor 1474. kán.; semmisségi panasszal együtt 1625. kán.; házassági semmisségi perben 16821684. kán.; szóbeli eljárásban 1669. kán.; okirati eljárásban 1687-1688. kán.; különválási ügyben 1693. kán. 2. §; büntetőperben 1727. kán.; felfüggesztő hatása 1353. kán.; kártérítési ügyben 1729. kán. 3. §; pápa ítélete ellen nincs 333. kán. 3. §, 1629. kán. 1; a Szentszékhez 1417. kán.

FELMENTÉS: fogalma 85. kán.; ki adhatja meg 85. kán., 87-89. kán., 91. kán.; mely törvények alól nem lehetséges 86. kán.; megengedettsége 90. kán.; magyarázata 92. kán.; megszűnése 93. kán.; leirattal 59. kán.; jogképtelenné tevő vagy jogcselekményt érvénytelenítő törvény alól 14. kán.; cölibátus alól 291. kán.; szentelési korhatár alól 1031. kán. 4. §; szentelési szabálytalanságok és akadályok alól 1047. kán., 1049. kán.; egyetlen püspök által végzett püspökszenteléshez 1014. kán.; lásd még: akadály (házassági).

FELMENTÉSKÉRÉSSEL EGYBEKÖTÖTT VÁLASZTÁS (POSTULATIO): 180-183. kán.

FELOLDOZÁS: szentségi 959-960. kán.; általános 961-962. kán.; ~ra szóló felhatalmazás 966-976. kán.; halálveszélyben 976. kán.; bűntársé 977. kán.; megtagadása 982. kán.; érvénytelen ~ büntetése 1378. kán.; lásd még: cenzúrák, elengedés.

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY: 812. kán., 814. kán., 821. kán.; lásd még: egyetemek.

FELVÉTEL: szemináriumba 241. kán.; társulásokba 306-307. kán., 316. kán.; noviciátusba 641-645. kán.; világi intézményekbe 720-721. kán.; apostoli élet társaságaiba 735. kán. 1-2. §.

FENNTARTÁS: pápának: cölibátus alóli felmentésé 291. kán.; egyes áldásoké 1169. kán. 2. §; peres ügyeké 1405. kán. 1. §; el nem hált házasság alóli felmentésé 1142. kán., 1698. kán. 2. §; Szentszéknek: felmentéseké 87. kán.; püspökszentelést végzők száma alóli felmentésé 1014. kán.; szentelési korhiány alóli felmentésé 1031. kán. 4. §; szabálytalanságok alóli felmentésé 1047: kán.; házassági akadályok alóli felmentésé 1078. kán., 1165. kán. 2. §; büntetések elengedéséé 1354. kán. 3. §; kiközösítések feloldásáé: Oltáriszentség meggyalázásáért 1367. kán.; pápa elleni fizikai erőszakért 1370. kán.

1. §; bűntárs feloldozásáért 1378. kán. 1. §; engedély nélküli püspökszentelésért 1382. kán.; gyónási titok megsértéséért 1388. kán. 1. §.

FIGYELMETLENSÉG: lásd tévedés.

FILOZÓFIA: oktatása szemináriumban 250-251. kán.; a felszenteléshez szükséges ~i tanulmányok 1032. kán. 1. §.

FIZIKAI ERŐSZAK: pápa, püspök, klerikusok, szerzetesek ellen 1370. kán.; lásd még: erőszak.

FOGADALOM: fogalma, fajai, semmissége 1191-1192. kán.; csak letevőjét kötelezi 1193.kán.; megszűnése, felmentése, megváltoztatása 1194-1198. kán.; örök vagy ideiglenes szerzetesi 607. kán. 2. §; házassági akadály 1078. kán.

2. § 1, 1088. kán.; lásd még: fogadalomtétel.

FOGADALOMTÉTEL (PROFESSIO): fogalma 654. kán.; ideiglenes: idő előtt 649. kán. 2. §; noviciátus után 653. kán.; időtartama összesen 655. kán.,

657. kán. 2. §; érvényességi feltételei 656. kán.; megújítása 657. kán. 1. §; lejártakor ki lehet lépni 688. kán. 1. §; örök: korábbi letétele 657. kán. 3. §; érvényességi feltételei 658. kán.; másik intézménybe való átlépéskor 684. kán.

2. és 4. §, 685. kán.; eltiltás tőle 689. kán.; lásd még: fogadalom.

FORDÍTÁSOK: nem érvényes rájuk az eredeti szövegre adott jóváhagyás 829. kán.; hittankönyveké 827. kán. 1. §; lásd még: nyelvek.

FORMA: lásd házasság, formahiány.

FORMAHIÁNY (HÁZASSÁGI): érvénytelenné teszi a házasságot 1108. kán.

1. §; ~ és a házasság érvényesítése 1160. kán.; ~ és a házasság gyökeres orvoslása 1161. kán., 1163. kán.; házasság semmisségének okirati eljárással való kimondása ~ címén 1686. kán.

GAZDASÁGI TANÁCS: lásd tanács.

GYÁM: kijelölése és hatásköre 98. kán. 2. §; szereplése perben 1478. kán.

2. §, 1519. kán.; világi jog szerinti ~ elfogadása kánoni perben 1479. kán.; átveszi az idézést 1508. kán. 3. §; kártérítésre köteles, ha a per miatta évült el 1521. kán.; elállása a pertől 1524. kán.

GYERMEK: származási helye 101. kán.; fogadott ~ 110. kán.; rítusa 111. kán.; jogi kormegjelölés 97. kán. 2. §, 99. kán.; keresztelése 852. kán. 2. §; keresztelésének anyakönyvezése 877. kán.; bérmálása 891. kán.; elsőáldozása 913914. kán.; évi gyónása 989. kán.; ~ és a betegek kenete 1005. kán.; vállalása mint a házasság lényeges eleme 1055. kán. 1. §; törvényessége 1137. kán., 1140. kán.; sorsa a szülők különválásakor 1154. kán.; lásd még: nevelés, kiskorú.

GYILKOSSÁG: szentelési szabálytalanság 1041. kán.; büntetése 1397. kán., 695. kán. 1. §.

GYÓNÁS: gyermekek első~a és -áldozása 914. kán.; áldozáshoz vagy misézéshez 916. kán.; rendes módja az egyéni ~ 960. kán.; helye 964. kán.; halálveszélyben 976-977. kán.; klerikusok gyakori ~a 276. kán. 5. §; szerzetesek gyakori ~a 630. kán. 2-3. §, 664. kán.; szeminaristáké 246. kán. 4. §; világi intézmények tagjaié 719. kán. 3. §; teljessége 960. kán., 988. kán.; évente kötelező 989. kán.; házasságkötés előtt ajánlott 1065. kán.; tolmács útján 990. kán.; lásd még: gyóntató, feloldozás, felhatalmazás, gyónási titok.

GYÓNÁSI TITOK: szoros értelemben vett ~ 983. kán. 1. §, 1388. kán. 1. §; a gyónás tartalmáról értesülő harmadik személyek titoktartása 983. kán.

2. §, 1388. kán. 2. §.

GYÓNTATÓ: bíró és orvos 978. kán. 1. §; a tanítóhivatalt tartsa szem előtt 978. kán. 2. §; józansága kérdezéskor 979. kán.; mikor köteles feloldozni 980. kán.; szabjon ki elégtételt 981. kán.; felmentési hatalma házassági akadály alól 1079. kán.; hatalma egyházi büntetés elengedésére 1357. kán.; megrágalmazása 1390. kán. 1. §; szerzetesek ~ja 630. kán., 985. kán.; szeminaristák ~ja 240. kán. 1. §; lásd még: gyónás, gyónási titok, felhatalmazás.

GYÖKERES ORVOSLÁS (HÁZASSÁGÉ): fogalma 1161. kán.; ~ és a házassági beleegyezés 1162-1163. kán.; ki adhatja meg 1165. kán.; egyik vagy mindkét fél tudtán kívül 1164. kán.; anyakönyvi bejegyzése 1123. kán.

GYŰJTÉS: adományoké 1265. kán.

GYŰLÖLET: szítása az egyház ellen 1369. kán.; az egyházi hatóság ellen 1373. kán.

HALÁL: széküresedés oka 416. kán.; ha a ~ kétséges, a szent kenetet ki kell szolgáltatni 1005. kán.; házastárs ~ának okozása házassági akadály 1090. kán.; helye és a temetés helye 1177. kán. 3. §; az egyik peres félé 1518. kán., 1675. kán. 2. §; házasság megtámadása az egyik házastárs ~a után 1675. kán. 1. §; lásd még: holtnak nyilvánítás, gyilkosság.

HAMISÍTÁS: okiratoké 1391. kán.

HARMADIK SZEMÉLY: közbelépése a perben 1596-1597. kán. HARMADRENDEK: 303. kán.

HATALOM: rendi: csak klerikusoknak van 274. kán. 1. §; nem lehet tőle a személyt megfosztani 290. kán., 1338. kán. 2. §; gyakorlása eltiltható 292. kán., 1333. kán. 1. § 1; feloldozáshoz szükséges, de nem elegendő 966. kán.; egyházkormányzati: alanya 129. kán. 1. §; világiak közreműködése gyakorlásában 129. kán. 2. §; gyakorlása főként külső fórumon 130. kán.; rendes és megbízotti 131. kán. 1. és 3. §; rendes ~ lehet saját vagy helyettesi 131. kán.

2. §; törvényhozói, végrehajtói, bírói 135. kán.; végrehajtói ~ gyakorlása 136. kán., 138. kán.; továbbadása megbízottnak 137. kán., 140-141. kán.; megszűnése 142-143. kán.; rendes ~ felfüggesztődése 143. kán. 2. §; pótlása az egyház részéről 144. kán.

HATÁRIDŐK: törvény szabta 1465. kán. 1. §; bírói és megegyezéses 1465. kán. 2. §, 1466. kán.

HATÁROZAT (DECRETUM): általános: természete 29. kán., 33. kán. 1. §; kiadója 30. kán., 31. kán. 1. §; kihirdetése 31. kán. 2. §; érvényessége 33. kán.

1. §; egyetemes zsinaté 341. kán. 1. §; püspökök testületéé 341. kán. 2. §; részleges zsinaté 446. kán.; tartományi zsinaté 952. kán.; püspöki konferencia teljes üléséé 455-456. kán.; a tant érintő 754. kán.; egyedi: végrehajtói hatalom szükséges hozzá 35. kán.; fogalma 48-49. kán.; kiadási módja és indoklása 50-51. kán.; kit és hol kötelez 52. kán.; ellentétes ~ok közül melyik kötelez 53. kán.; hatálya és közlése 54-56. kán.; kérése 57. kán.; hatályvesztése 58. kán.; egyházmegyei jogú szerzetes intézmény létesítéséről 579. kán.; novíciátus létesítéséről, áthelyezéséről és megszüntetéséről 647. kán. 1. §; szerzetesek elbocsátásáról 699-700. kán.; büntetés kiszabásáról 1342. kán., 1720. kán.; ~ok gyűjteményeinek kiadása 828. kán.; bírói: általában 1617. kán.; keresetlevél elfogadásáról 1505-1507. kán.; idézés 1508. kán., 1556. kán.; ~ok közlése 1509. kán., 1677. kán. 1. §; szóbeli eljárásban 1659. kán. 1. §; perfelvételkor 1513-1514. kán., 1677. kán. 2. §; szakértő kinevezéséről 1577. kán. 1. §; mellékes ügyet eldöntő ~ 1589-1590. kán., 1616. kán. 2. §; ~ módosítása 1591. kán.; alperes távolmaradottnak nyilvánításáról 1592. kán.; perközzétételről 1598. kán.; perbezárásról 1599. kán. 3. §; perdöntő 1618. kán.; házasság semmisségét kimondó elsőfokú ítéletet megerősítő 1682. kán., 1684. kán.; végrehajtási 1651. kán.; büntető per kezdéséről 1718-1719. kán.

HÁZ: szerzetes~ 608. kán., 103. kán., 629. kán., 634. kán., 665. kán.; ~ kánoni látogatása 397. kán.; ~ létesítése 609. kán. 1. §, 610-611. kán.; ~ megszüntetése 616. kán.; ~ rendes gyóntatója 630. kán. 3. §; Eucharisztia őrzése ~ban 936. kán.; szabályozott kanonokok és monasztikusok ~ai 613. kán. 1. §; noviciátus ~a 647. kán. 1. §; az apostoli élet társaságainak ~ai 733. kán., 740741. kán.; plébánia~ban helybenlakás 533. kán. 1. §, 550. kán. 2. §; plébánia~ elhagyása 1742. kán.; magán~nál keresztelés 860. kán.; lásd még: klauzúra.

HÁZASSÁG: fogalma, szentség mivolta, lényegi tulajdonságai 1055-1056. kán.; létrejötte 1057. kán.; kötéséhez való jog 1058. kán.; isteni, kánoni és világi jog szabályozza 1059. kán.; jogkedvezmény illeti 1060. kán.; megkötött, elhált, vélt 1061. kán.; kötéséhez szükséges kor 1072. kán., 1083. kán.; szerzeteseké 694. kán. 1. § 2; katolikus és nem keresztény között 1086. kán.; kötésének formája 1108-1117. kán.; rendkívüli formája 1116. kán.; kötésének helye 1115. kán., 1118. kán.; szertartása 1119-1120. kán.; anyakönyvezése 1121-1123. kán.; felbonthatatlansága 1141. kán.; titkos 1130-1133. kán.; vegyes: engedélyezése 1124. kán.; a katolikus fél kötelességei 1125. kán.; formája és rítusa 1127. kán.; halálveszélyben: előzetes vizsgálat 1068. kán.; felmentések forma és akadályok alól 1079. kán.; kötése rendkívüli formában

1116. kán.; jogkövetkezményei: kötelék 1134. kán.; egyenlő házastársi jogok és feladatok 1135. kán.; egyenlő nevelési jog 1136. kán.; gyermek törvényessége 1137. kán.; férj apaságának vélelme 1138. kán.; felbontása: elhált szentségi ~ esetén nem lehetséges 1141. kán.; el nem hált ~é 1142. kán.; privilegium paulinummal 1143-1147. kán.; más esetekben a hit javára 1148— 1150. kán.; lásd még: akadály, beleegyezés, érvényesítés, formahiány, házastársak, házasságtörés, jegyesvizsgálat, kísérlet, közreműködés, különválás.

HÁZASSÁGTÖRÉS: együttélés megszüntetése ~ címén 1152. kán. 1. §; utólagos megbocsátása 1152. kán. 2. §; ~ és különválás 1152. kán. 3. §.

HÁZASTÁRSAK: lakóhelye 104. kán.; egyikük rítusváltoztatása 112. kán.; egyikük szerzetbe lépése 643. kán.; kötelességeik és jogaik 1134—1135. kán.; ~ és a gyermek nevelése 1136. kán.; közös életük 1151. kán.; kereseti joguk a házasság érvénytelennek nyilvánítására 1674. kán.; különválásuk 1152— 1154. kán.; különvált ~ életközösségének helyreállítása 1155. kán.

HÁZIKÁPOLNA (MAGÁN): fogalma 1226. kán.; kinek lehet 1227. kán.; engedélyezése 1228. kán.; megáldása és szent használata 1229. kán.; püspöké 934. kán. 1. §.

HELY: származási 101. kán.; bíráskodásé 1468. kán.; szent cselekményeké: keresztelésé 857. kán., 859—860. kán.; bérmálásé 881. kán., 888. kán.; miséé 932. kán.; Oltáriszentség őrzéséé 934. kán., 936—938. kán.; gyónásé 964. kán.; egyházi rend kiszolgáltatásáé 1011. kán.; házasságkötésé 1115. kán., 1118. kán.; temetési szertartásé 1177—1180. kán.; lásd még: illetékesség, szent helyek.

HELYBENLAKÁS: klerikusé az egyházmegyében 283. kán.; megyéspüspöké 395. kán.; segédpüspöké és koadjutoré 410. kán.; plébánosé 533. kán.; kápláné 550. kán.; szerzetes elöljáróé 629. kán.; kötelezettségének megsértése 1396. kán.

HELYNÖK: általános: ordinárius és helyi ordinárius 134. kán.; szükségessége, hatalma, száma 475. kán.; kinevezése, elmozdítása és helyettesítése 477. kán.; alkalmassági feltételei 478. kán.; illetékességi köre 479. kán. 1. és 3. §; együtt működése a megyéspüspökkel 480. kán.; hivatalának megszűnése 481. kán.; széküresedéskor 417—418. kán.; szék akadályoztatásakor 413. kán.; püspöki: hivatala és hatalma 476. kán.; kinevezése és elmozdítása 477. kán. 1. §; alkalmassági feltételei 478. kán.; illetékessége 479. kán. 2—3. §; együttműködése a püspökkel 480. kán.; hivatalának megszűnése 481. kán.; szerepe a püspöki szék akadályoztatásakor 413. kán. 1. §; szerepe széküresedéskor 417— 418. kán.; bírósági és helyettes bírósági: 1420. kán.

HIT: ~ és az egyházzal való teljes közösség 205. kán.; a püspök feladata a ~ tanítása és védelme terén 386. kán.; ~letétemény 747. kán. 1. §; isteni és katolikus 750. kán.; katolikus ~ elfogadására senki sem kényszeríthető 748. kán.; elszakadás a ~től 194. kán. 1. §, 694. kán. 1. §, 1071. kán. 1. § 4; elvetése 751. kán.; ~ és a hitoktatás 773. kán.; oktatása missziókban 787. kán.; ~ és az istentisztelet 836. kán.; ~ és a szentségek 840. kán.; ~ és a felnőttkeresztelés 865. kán.; ~ és a bérmálás 879. kán.; ~ és az Eucharisztia 913. kán.; közismert elhagyása és a házasságkötés 1071. kán. 1. § 4; lásd még: hitehagyás, hitvallás.

HITEHAGYÁS: fogalma 751. kán.; szentelési szabálytalanság 1041. kán.; ~ok szerzetesek elbocsátására 694. kán.; temetés megtagadása ~ért 1184. kán.; büntetése 1364. kán.; katolikus hit közismert elhagyása esetén házasságkötés 1071. kán. 1. § 4; katolikus egyház elhagyása formális aktussal 1086. kán.,

1117. kán., 1124. kán.

HITOKTATÁS: evangelizáció fő eszköze 761. kán.; kötelessége 773. kán.,

776. kán., 778. kán.; minden hívőnek legyen rá gondja 774. kán. 1. §; plébános ~i feladata 777. kán.; családi 774. kán. 2. §, 776. kán.; gyermekeké

777. kán. 2-3. §; fogyatékosoké 777. kán. 4. §; szentségekre felkészítő 843. kán. 2. §; hatékony eszközei 779. kán.; ki illetékes a szabályozására 775. kán.

HITOKTATÓK: együttműködésük a plébánossal 776. kán.; állandó képzésük 780. kán.; missziókban 785. kán.; lásd még: oktatók.

HITTANKÖNYV: lásd katekizmus.

HITVALLÁS: ki köteles letenni 833. kán.

HITVESGYILKOSSÁG (BŰNTETT): házassági akadály 1090. kán.

HIVATALOK: fogalma 145. kán. 1. §; velük járó kötelességek és jogok 145. kán. 2. §; betöltésük 146-149. kán., 153. kán. 1-2. §, 154-156. kán.; lelkigondozással járó ~ 150-151. kán.; összeegyeztethetetlen ~ 152. kán.; odaígérésük 153. kán. 3. §; szabad adományozásuk 157. kán.; betöltésük bemutatással 158-163. kán.; betöltésük választással 164-179. kán.; betöltésük felmentéskéréssel egybekötött választással 180-183. kán.; elvesztésük 184186. kán.; elvesztésük lemondással 187-189. kán.; elvesztésük áthelyezéssel 190-191. kán.; elvesztésük elmozdítással 192-195. kán.; elvesztésük megfosztással 196. kán.; rendi vagy kormányzati hatalommal járó ~ 274. kán. 1. §, 131. kán.; egyházmegyei ~ szerzetesre bízása 682. kán.

HIVATALVEZETŐ: egyházmegyei 473. kán. 2-3. §; az irodaigazgató ismertesse az ügyiratokat a ~vel 474. kán.; felügyelete a levéltár felett 487488. kán.

HIVATÁSGONDOZÁS: 233. kán., 385. kán.; missziós hivatásoké 791. kán.

1. §.

HOLTNAK NYILVÁNÍTÁS: házastársé 1707. kán.

HOMÍLIA: a prédikáció egyik formája 767. kán. 1. §; végzője pap vagy diakónus 767. kán. 1. §; vasár- és ünnepnapon 767. kán. 2. §; hétköznapi misében 767. kán. 3. §.

HOZZÁJÁRULÁS (ANYAGI): a Szentszék javára 1271. kán.; hívőké az egyház szükségleteihez 222. kán. 1. §, 1260-1262. kán.; egyházmegyei adó 1263. kán.

HÚSTILALOM: fogalma és napjai 1251. kán.; bűnbánati napokon 1249. kán.; ki köteles megtartani 1252. kán.; a püspöki konferencia illetékessége a ~ terén 1253. kán.

IDEGEN (PEREGRINUS): fogalma 100. kán.; mely részleges törvények kötelezik 13. kán. 2. §.

IDŐKÖZ: papság és püspökség közt 378. kán. 1. § 5; diakonátus és papság közt

1031. kán. 1. §; akolitátus és diakonátus közt 1035. kán. 2. §.

IDŐSZÁMÍTÁS: általános szabálya 200. kán.; folyamatos és hasznos idő 201. kán., 202. kán. 2. §; nap, hét, hónap, év 202. kán. 1. §; kezdő- és zárónap 203. kán.^

IGAZGATÓ: templomé: hozzájárulása a prédikáláshoz 764. kán.; ismeretlen papot misézni enged 903. kán.; intencióskönyvet vezet 958. kán. 1. §; kegyhelyé: 1232. kán. 2. §; lásd még: plébános, templomigazgató.

IGAZOLÁS: szemináriumi felvételhez 241. kán. 2. §; noviciátusba való felvételhez 645. kán.; szent rend felvételéhez 1050-1051. kán.; házassághoz

1070. kán.; szent rend felvételéről 1053. kán. 2. §.

IGESZOLGÁLAT: 756-761. kán.; lásd még: hitoktatás, prédikáció.

ILLETÉKEK: végrehajtó hatalom intézkedésével adott kegyekért 1264. kán. 1. ILLETÉKESSÉG (BÍRÓI): pápáé 1405. kán. 1. §; Rota Romanáé 1405. kán.

2. §, 1444. kán.; Apostoli Signaturáé 1445. kán.; jogcímei 1408-1415. kán.; abszolút és viszonylagos illetéktelenség 1406-1407. kán.; ~i viták 1416. kán.; fokozat szerinti 1440. kán.; a bíróé 1460-1461. kán.; házassági ügyekben 1673. kán., 1694. kán.; el nem hált házassági ügyekben 1699. kán.; szentelés semmisségéről folyó ügyekben 1709. kán.

IMÁDSÁG: a megszentelői feladat gyakorlása 839. kán. 1. §; szeminaristáké 246. kán. 3. §; klerikusok elmélkedő ~a 276. kán. 2. §. 5; szerzeteseké 577. kán., 663. kán. 3. §, 673. kán.; világi intézmények tagjaié 719. kán.

1. §; ~ra vezetés a plébános feladata 528. kán. 2. §; misézés előtt 909. kán.; Oltáriszentség előtt 937. kán., 942. kán.; misén való részvétel helyett 1248. kán.

2. §; bűnbánati napokon 1249. kán.; lásd még: zsolozsma.

IMPOTENCIA: házassági akadály 1084. kán.; kétséges 1084. kán. 2. §, 1680. kán. INGYENES JOGVÉDELEM: engedélyezése 1464. kán., 1649. kán. 1. § 3.

INKARDINÁCIÓ: klerikusoknak szükséges 265. kán.; diakónusé 266. kán., 1016. kán.; személyi prelatúrába vagy részegyházba 266. kán. 1. §; átlépés másik egyházmegyébe 267. kán.; magánál a jognál fogva 268. kán. 1. §; áttelepüléskor 268-272. kán.; szerzetes klerikusé 266. kán. 2. §, 693. kán.; világi intézmény klerikusaié 266. kán. 3. §, 715. kán., 727. kán. 2. §; apostoli élet társaságában 266. kán. 2. §, 736. kán. 1. §; lásd még: exkardináció.

INTERDIKTUM: lásd egyházi tilalom.

ÍRÁSOK: melyekre kell felügyelniük a főpásztoroknak 823. kán. 1. §; hitoktatással kapcsolatos ~ 827. kán. 1. §; hívők, szerzetesek, klerikusok közreműködése vallást vagy erkölcsöt támadó lapokban 831. kán.; szerzetesek írásai 832. kán.; lásd még: könyvek.

IRODAIGAZGATÓ: feladatai és tulajdonságai 482. kán., 483. kán. 2. §, 487488. kán., 382. kán. 3. §, 404. kán.; elmozdítása 485. kán.; lásd még: jegyzők.

ISKOLÁK: szerzeteseké 683. kán., 778. kán., 801. kán.; hit tanítása ~ban 761. kán.; hitoktatók képzésére 785. kán. 2. §; általános előírások az ~ról 796-806. kán.; vallási és erkölcsi tankönyvek ~ban 827. kán. 2. §.

ISTENI JOG: ~ és világi jog 22. kán., 1290. kán.; ~ és a jogszokás 24. kán.

1. §; ~ és kiskorú cselekvőképessége 98. kán. 2. §; ~ és a katolikus egyház erkölcsi személyisége 113. kán.; ~ és az elévülés 199. kán. 1; szent szolgálatot teljesítők ~ alapján vannak az egyházban 207. kán. 1. §; a pápa és a püspökök testülete hivatalának alapja 330. kán.; a püspökök hivatalának alapja 375. kán.; ~ és a házasság 1059. kán.; ~i házassági akadályok 1075. kán., 1163. kán. 2. §, 1165. kán. 2. §; ~ és a világi bíróság ítélete 1692. kán. 2. §.

ISTENTISZTELET: fogalma 834. kán.; végzője 835. kán.; ~ és az általános papság 836. kán.; ~ és a szentségek 840. kán.; székeskáptalanban 506. kán.; társulások ~ elősegítésére 301. kán.; szerzetesek és a nyilvános ~ 678. kán.

1. §; szeminaristák oktatása ~re 256. kán. 1. §; szent helyeken 1205. kán.; ~i cselekmények templomban 1219. kán.; kiközösített nem vehet részt benne 1331. kán. 1. §; lásd még: szentek tisztelete.

ÍTÉLET: perdöntő és közbeszóló 1607. kán.; a törvényt magyarázza 16. kán.

3. §; kimondásához erkölcsi bizonyosság kell 1608. kán.; meghozása társas bíróságon 1609. kán.; megszövegezése 1610. kán.; szóbeli eljárásban 1668. kán.; tartalma 1611. kán.; formája 1612. kán.; közlése 1614-1615. kán.; szövegének kijavítása 1616. kán.; egyes megelőző cselekmények semmisségét orvosolja 1619. kán.; orvosolhatatlan semmissége 1620. kán.; orvosolható semmissége 1622. kán.; lásd még: végrehajtás, fellebbezés, semmisségi panasz.

JAVADALMAK: felszámolásuk 1272. kán.

JEGY (CHARACTER): szentségi 845. kán. 1. §, 879. kán., 1008. kán., 1015. kán. JEGYESVIZSGÁLAT: 1067. kán., 1070. kán., 1131. kán.

JEGYZŐ: egyházmegyei hivatalban: az irodaigazgató és helyettese egyben ~ is 482. kán. 3. §; feladata és szükséges tulajdonságai 483-484. kán.; elmozdítása 485. kán.; aláírása szükséges 474. kán.; bíróságon: minden perben szerepel 1437. kán. 1. §; iratai közhitelűek 1437. kán. 2. §; igazolja az iratok felolvasását 1473. kán.; hitelesíti a másolatokat 1474. kán. 1. §; másolatot csak a bíró utasítására adhat ki 1475. kán. 2. §; írásba foglalja a szóbeli kérelmet 1503. kán.; írást készít a tanúvallomásokról 1567-1569. kán.; jelen van a szóbeli vitán 1605. kán.; írásba foglalja a szóbeli fellebbezést 1630. kán. 2. §; szerepe a szóbeli eljárásban 1664. kán.

JOG: krisztushívők ~ai és kötelességei 208-223. kán.; világiak ~ai és kötelességei 224-231. kán.; klerikusok ~ai és kötelességei 273-289. kán.; lásd még: isteni jog, jogszokás, természetjog, nemzetközi jog, részleges jog, szerzett jogok, törvények.

JOGCSELEKMÉNY: lényeges elemeit rögzítő törvény alól nincs felmentés 86. kán.; beleegyezés vagy vélemény kikérése ~hez 127. kán.; károkozás ~nyel 128. kán.; érvényességi kellékei 124-127. kán.

JOGERŐS ÍTÉLET (ÍTÉLT DOLOG): fogalma 1641. kán.; hatásai 1642. kán., 1629. kán. 3, 1650. kán., 1655. kán. 1. §; ~ büntetőügyekben 1363. kán. 1. §, 1731. kán.; mely ügyekben nem lehetséges 1643. kán.; fellebbezés ~ ellen 1644. kán.; az előbbi állapotba való visszahelyezés ~ után 1645. kán.

JOGHATÓSÁG: lásd hatalom (egyházkormányzati).

JOGSEGÉLY: bíróságok közt 1418. kán.

JOGSZOKÁS: megszüntetése és érvényessége 5. kán.; mikor rendelkezik törvényerővel 23-26. kán.; a törvény legjobb magyarázója 27. kán.; visszavonása 28. kán.; ~ és egyedi közigazgatási intézkedés 38. kán.; klerikusi öltözködésről 284. kán.; pátriárkák és prímások jogainak alapja 438. kán.;

eljegyzésről 1062. kán.; jogi személyek vagyonának kezeléséről 1279. kán.

1. §; rendkívüli adókról 1263. kán.; miseadományokról 952. kán. 2-3. §.

JÓ HÍR: védelme 220. kán.; kötelékvédőé 1435. kán.; ügyvédé 1483. kán.; más ~ének megsértése 1390. kán. 2. §.

KANONIZÁCIÓ (BOLDOGGÁ- ÉS SZENTTÉAVATÁS): 1403. kán.

KANONOK: szabályozott ~ok 613. kán. 1. §; kinevezése 509. kán.; penitenciárius ~ 508. kán., 968. kán. 1. §; lásd még: káptalan.

KAPCSOLÓDÁS (AGGREGATIO): a megszentelt élet egyik intézményének ~a egy másikhoz 580. kán.

KÁPLÁN: alkalmassági feltételei 546. kán.; kinevezése 547. kán.; jogai és kötelességei 548-551. kán.; elmozdítása 552. kán.; szent útravaló kiszolgáltatója 911. kán.

KÁPOLNA: fogalma 1223. kán.; engedélyezése 1224. kán.; szent és profán használata 1225. kán.; liturgikus cselekmények ~ban 1225. kán.; megáldása 1229. kán.; szerzetesházban 608. kán.; lásd még: házikápolna.

KÁPTALAN: fogalma és feladatai 503. kán.; székes~ alapítása 504. kán.; szabályzata 505-506. kán.; ~i tisztségek 507-509. kán.; ~ és plébánia viszonya 510. kán.; tanácsosok testületének feladatait a püspöki konferencia a székes~ra bízhatja 502. kán. 3. §; lásd még: szerzetes káptalan.

KÁR: jogcselekménnyel törvénytelenül okozott ~ megtérítése 128. kán., 1281. kán. 3. §, 1296. kán.; jegyesség felbontásából fakadó 1062. kán.; térítési kereset 1729. kán.; megtérítése mint a javulás jele 1347. kán. 2. §; határozat ki nem adása miatti ~ megtérítése 57. kán. 3. §; egyházi hatalom hanyag gyakorlásával okozott ~ 1389. kán.; dolog zárolásának igénylése ~ veszélye miatt 1496. kán.; ~ fenyegető veszélye 1498. kán.; ~os ítélet a másik fél csalárdsága folytán 1645. kán. 2. § 3; ~térítésre óvadék 1499. kán.; bíró által a feleknek okozott ~ 1457. kán. 1. §; alaptalan pereskedésből fakadó ~ megtérítése 1649. kán. 1. § 4.

KÁROMLÁS: nyilvános ~ bűncselekménye 1369. kán.

KATEKIZMUS (HITTANKÖNYV): kiadásának engedélyezése 827. kán. 1. §; országos és egyházmegyei 775. kán.

KATEKUMEN: fogalma és kapcsolata az egyházzal 206. kán.; jogai és kötelességei 788. kán., 1170. kán.; temetése 1183. kán.

KATEKUMENÁTUS: missziós területeken 788. kán.; felvétel ~ra 851. kán. 1. §; felnőttek ~a és keresztelése 865. kán. 1. §.

KATONAI SZOLGÁLAT (ÖNKÉNTES): klerikusoké és klerikusnak készülőké 289. kán. 1. §; szerzeteseké 672. kán.

KEGY: élőszóban adott 59. kán. 2. §, 74. kán.; más hatóságtól megtagadott ~ megadása 64-65. kán.; belső és külső fórumra 74. kán.

KEGYES CÉLÚ INTÉZKEDÉSEK (CAUSAE PIAE): 325. kán. 2. §, 956. kán.; 1299-1310. kán.; lásd még: alapítványok.

KEGYHELY: fogalma 1230. kán.; országos vagy nemzetközi 1231. kán.; szabályzata 1232. kán.; kiváltságai 1233. kán.; lelkipásztori szerepe 1234. kán.

KENYÉR: Eucharisztiához búzából 924. kán. 2. §; kovásztalan 926. kán.; ~ színe alatti áldozás 925. kán.

KÉNYSZER: lásd erőszak.

KÉPEK: tisztelete 1188. kán.; restaurálása és elidegenítése 1189-1190. kán.

KÉPVISELŐ: alkalmazása választáskor 167. kán. 1. §; egyházmegye birtokbavételekor 382. kán. 3. §; részleges zsinat résztvevőjéé 444. kán. 2. §; egyházmegyei zsinaton nem alkalmazható 464. kán.; házasságkötés ~ útján

1071. kán. 1. § 7, 1104. kán. 1. §, 1105. kán.; perbeli: nem lehet bíró 1447. kán.; szabadon választható 1481. kán. 1. §; ~k száma 1482. kán.; szükséges tulajdonságai 1483. kán.; megbízásának benyújtása a bírósághoz 1484. kán.; mit nem tehet külön megbízás nélkül 1485. kán.; elmozdítása 1486-1487. kán.; kihágásai és büntetése 1470. kán. 2. §, 1488-1489. kán.; a bíróság alkalmazásában 1490. kán.

KÉPZÉS: egyházi szolgálatba lépő világiaké 231. kán. 1. §; szemináriumban: rendje 242. kán., 261. kán.; vallási és kulturális 235. kán., 244. kán., 246249. kán.; filozófiai 251. kán.; teológiai 252. kán.; pasztorális 255-256. kán., 258. kán.; diakonátushoz és áldozópapsághoz szükséges ~ 1027. kán.,

1032. kán.; papoké szentelés után: 279. kán., 555. 2. § 1; szerzeteseké: noviciátusban 650-652. kán.; fogadalom után 659-661. kán.; világi intézményekben: 724. kán.; apostoli élet társaságaiban:-735. kán. 3. §; hitoktatóké: 780. kán., 785. kán. 2. §; katekumeneké: 788. kán. 2. §; új keresztényeké: 789. kán.; lásd még: hitoktatás, iskola, egyetem.

KERESET: 1491-1500. kán.; elévülése 1492. kán.; a Szentszékhez tartozó ~ek 1270. kán.; ~ek halmozása 1493. kán.; károk helyrehozatala iránti 1062. kán. 2. §, 1729-1731. kán.; bűnvádi 1720. kán.; birtok~ 1500. kán.; dologi 1410. kán., 1655. kán. 1. §; személyi 1655. kán. 2. §; az ítélt dolog ~e 1642. kán. 2. §; viszont~ 1463. kán., 1494-1495. kán.

KERESKEDÉS: klerikusoknak tilos 286. kán.; szerzeteseknek tilos 668. kán., 672. kán.; tiltott ~ büntetése 1392. kán.

KERESZTÉNYEK: lásd krisztushívők.

KERESZTSÉG: egyháztagság kezdete 96. kán.; mikor eredményez latin rítust

111. kán. 1. §; ~gel válik az ember krisztushívővé 204. kán. 1. §; szükségessége 849. kán.; érvényessége 849-850. kán., 864-865. kán.; kétség a ~ érvényességéről 869. kán.; megengedettsége 861. kán. 2. §, 862. kán., 865. kán., 868. kán.; hatásai 11. kán., 96. kán., 111. kán. 1. §, 204. kán. 1. §, 849. kán.; rendes~ és szükség~ 850. kán.; előkészítés a ~re 851. kán.; kiszolgáltatási módja 853. kán.; felnőtteké 851. kán. 1, 852. kán. 1. §, 863. kán., 865866. kán., 869. kán. 3. §; gyermekeké 851. kán. 2, 867-868. kán., 872. kán.; kitett gyermekeké 870. kán.; elvetélt magzaté 871. kán.; feltételes 845. kán.

2. §, 869. kán.; halálveszélyben 865. kán. 2. §, 867. kán.; névválasztás ~kor 855. kán.; rendes kiszolgáltatója 861. kán. 1. §; rendkívüli kiszolgáltatója 230. kán. 3. §, 861. kán. 2. §; felvevője 864. kán.; ~kor használandó víz 849. kán., 853. kán.; helye 857. kán., 860. kán.; más területén 862. kán.; missziókban 787. kán. 2. §; ideje 856. kán.; bizonyítása és anyakönyvezése 875-878. kán.; lásd még: keresztszülők.

KERESZTSZÜLŐK: szükségességük, feladataik 872. kán.; számuk 873. kán.; keresztszülőség feltételei 874. kán.; említésük anyakönyvben 877. kán.; oktatásuk 851. kán.; gondjuk a keresztnév választására 855. kán.

KÉTSÉG: ~ és a törvény kötelező ereje 14. kán.; ~ és a törvény magyarázata

17. kán.; a törvény visszavonásáról 21. kán.; leirat érvényességéről 67. kán.

3. §; felmentés okáról 90. kán. 2. §; mikor pótolja az egyház a hatalmat vagy a felhatalmazást ~ esetén 144. kán.; szentségek érvényes felvételéről 845. kán.; keresztségről 869. kán., 1086. kán.; betegek kenetével kapcsolatban 1005. kán.; szentelendő alkalmasságáról 1052. kán. 3. §; házasság érvényességéről 1060. kán.; impotenciáról 1084. kán.; vérrokonságról 1091. kán.; házasság elhálásáról 1681. kán.

KIFOGÁS (PERBELI): minden jogot ~ is véd 1491. kán.; természeténél fogva örök 1492. kán. 2. §; érdekeltségi bíró, ügyész, kötelékvédő ellen 1449. kán.; illetéktelenségi 1460. kán.; perhalasztó 1459. kán. 2. §; pergátló 1462. kán.

2. §; ítélt dologé 1462. kán. 1. §, 1642. kán. 2. §; végrehajtás során 1654. kán.; szóbeli eljárásban 1660. kán.; ügyvédeké 1664. kán.

KIHIRDETÉS: törvényé 7-8. kán.; általános határozatoké 31. kán.

KIKÖZÖSÍTÉS: tartalma 1331. kán.; szavazati jog elvesztését okozza 171. kán.

1. §; áldozástól eltilt 915. kán.; önmagától beálló ~sel sújtott bűncselekmények 1364. kán. 1. §, 1367. kán., 1370. kán. 1. §, 1378. kán. 1. §, 1382. kán., 1388. kán. 1. §, 1398. kán.; utólag kimondandó ~sel sújtott bűncselekmények 1378. kán. 3. §, 1388. kán. 2. §; bírói kiszabása vagy kinyilvánítása hármas bíróságot kíván 1425. kán. 1. § 2.

KILÉPÉS: szerzetes intézményből 686-693. kán.; jogkövetkezményei 702. kán.; világi intézményből 726-728. kán.; apostoli élet társaságából 742-743. kán.

KINYILVÁNÍTÁS (MEGÁLLAPÍTÁS): házasság semmisségéé 1123. kán., 1684. kán., 1686. kán.; házastárs haláláé 1707. kán.; büntetéseké 915. kán., 1341-1342. kán., 1352. kán. 2. §, 1353. kán., 1355. kán., 1357. kán., 1718. kán.

1. § 1.

KÍSÉRLET: házassági 1085. kán., 1087. kán., 1088. kán., 1090. kán.; házassági ~ miatti hivatalvesztés 194. kán. 1. § 3; ~ miatt szerzetes elbocsátása 694. kán.; ~ büntetése 1394. kán.; ~ szabálytalanság az egyházi renddel kapcsolatban 1041. kán.; bűncselekmény ~e 1328. kán.; eucharisztia végzésének ~e 1378. kán. 1. § 1; feloldozás ~e 977. kán., 1378. kán.

KISKORÚ: fogalma 97. kán. 1. §; szülők vagy gyám hatalma alatt áll 98. kán.

2. §; lakóhelye 105. kán.; házassága 1071. kán. 1. § 6; bűncselekmény ~ sérelmére 1395. kán. 2. §; büntetőjogi felelőssége 1323. kán. 1, 1324. kán. 1. § 4; védő kinevezése ~ számára 1481. kán. 3. §; mint tanú 1550. kán. 1. §; perbeli képviselete 1478. kán.; lásd még: életkor, nagykorú, gyermek.

KISZABÁS (BÜNTETÉSEKÉ): 1341-1353. kán.; automatikusan (ipso facto) 1314. kán.; bíró által 1326. kán., 1328. kán., 1343-1346. kán.; elhalasztása 1344. kán. 1; általános szabály büntetések ~ára 1399. kán.; eljárása 1718. kán. 1. §.

KISZOLGÁLTATÓ: szentségek felvétele nem katolikustól 844. kán. 2. §; szentségek kiszolgáltatása nem katolikusoknak 844. kán. 3-4. §; keresztségé 861. kán.; bérmálásé 882. kán.; eucharisztiáé 900. kán., 910. kán.; bűnbánat szentségéé 965-966. kán.; betegek kenetéé 1003. kán.; egyházi rendé

1012. kán., 1015. kán.; szentelményeké 1168-1169. kán., 1172. kán.

KIVÁLTSÁGOK: fogalmuk és megadásuk 76. kán.; a Szentszéktől adott ~ érvényessége 4. kán.; adásuk leirattal vagy szóban 59. kán.; értelmezésük 77. kán.; megszűnésük 78-84. kán.

KLAUZÚRA: szerzetesházakban 667. kán. 1. §; szigorúbb ~ a szemlélődök monostoraiban 667. kán. 2. §; pápai ~ szemlélődő apácák monostoraiban 667. kán. 3. §; megyéspüspök jogai ~val kapcsolatban 667. kán. 4. §.

KLERIKUS: fogalma 207. kán. 1. §; képzése 232-264. kán.; inkardinálása 265-272. kán.; kötelességei és jogai 273-280. kán., 1174. kán.; közösségi élete ajánlott 280. kán.; díjazása 281. kán.; életmódjának egyszerűsége 282. kán.; szabadsága és az egyházmegyében való tartózkodása 283. kán.; öltözködése 284. kán.; állapotához nem illő vagy attól idegen dolgok 285. kán. 1-2. §; katonai szolgálata 289. kán. 1. §; ~i állapot elvesztése 290-293. kán.; közhivatala 285. kán. 3. §; kereskedelmi és gazdasági tevékenysége 285. kán.

4. §, 286. kán.; politikai és szakszervezeti tevékenysége 287. kán. 2, §; szereplése tömegtájékoztatási eszközökben 831. kán. 2. §; áttelepülése más vidékre 257. kán. 2. §, 271. kán.; felvétele noviciátusba 644. kán., 645. kán. 2. §; szerzetes ~ 693. kán.; szerzetes ~ elbocsátása 701. kán.; világi intézmények ~ tagjai 713. kán. 3. §; apostoli élet társaságainak ~ tagjai 736., kán., 739. kán., 745. kán.

KOADJUTOR (PÜSPÖK): fogalma 403. kán. 3. §; kinevezése 377. kán. 3. §; hivatalba lépése 404. kán. 1. és 3. §; jogai és kötelességei 405-408. kán., 410. kán.; széküresedéskor a megyéspüspök helyébe lép 409. kán. 1. §; lemondása 411. kán.

KONCELEBRÁCIÓ: 902. kán.; ~ és misepénz 951. kán. 2. §; nem katolikusokkal tilos 908. kán.

KONGREGÁCIÓK: a Római Kúriában 360. kán.; lásd még: monasztikus kongregáció.

KONKORDÁTUMOK: lásd nemzetközi megállapodások.

KONZISZTÓRIUM (BÍBOROSI): 353. kán., 350. kán. 5. §. KORHATÁR: lásd életkor.

KORPORÁLÉ: használata misében kötelező 932. kán. 2. §.

KÖNYVEK: illetékesség kiadásuk engedélyezésére 824. kán. 1. §, 832. kán.; mely ~ kiadását kell alávetni az egyházi hatóság ítéletének 823. kán.; Szentírás kiadása 825. kán.; ima~ kiadása 826. kán. 3. §; hittan~ kiadása 827. kán.

1. §, 775. kán. 1-2. §; vallási témájú ~ használata oktatásban 827. kán. 2-3. §; templomi terjesztésük 827. kán. 4. §; liturgikus ~ kiadása 826. kán. 1-2. §, 838. kán.; liturgikus ~ szabályainak megtartása 276. kán. 2. § 3, 846. kán. 1. §, 850. kán., 928. kán.; határozatgyűjtemények kiadása 828. kán.; ~ újbóli kiadása 829. kán.; ~ cenzúrája 830. kán.; lásd még: anyakönyvek, bejegyzés.

KÖRMENET: plébános vezeti 530. kán. 6; úrnapi 944. kán.

KÖTELÉK (HÁZASSÁGI): felbonthatatlan és kizárólagos 1056. kán., 1134. kán., 1141. kán.; felbontása 1142-1450. kán.; házassági akadály 1085. kán. 1. §.

KÖTELÉKVÉDŐ: kinevezése és hivatala 1432. kán., 1435. kán .; peres félként szerepel 1434. kán.; ki lehet 1435. kán.; nem lehet ügyész ugyanabban az ügyben 1436. kán.; nem lehet bíró az ügyben másik fokon sem 1447. kán., 1436. kán. 2. §; mikor kell visszalépnie 1448. kán.; kérdőpontokat javasolhat a bírónak 1533. kán., 1561. kán.; válaszadási joga 1603. kán.; fellebbezhet 1628. kán., 1687. kán.; lemondhat a fellebbezésről 1636. kán.; jelen lehet a kihallgatásokon és betekinthet az iratokba 1678. kán.; említése az ítéletben 1612. kán. 1. §; semmisségi panasszal élhet 1626. kán.; szerepe másodfokú házassági ügyben 1682. kán.; okirati eljárásban 1686-1688. kán.; el nem hált házassági ügyben 1705. kán.; szentelés elleni ügyben 1711. kán.

KÖTELEZŐ ERŐ: törvényeké 11-15. kán.; általános végrehajtási határozatoké 32. kán.; utasításoké 34. kán.; közigazgatási intézkedéseké 36. kán. 2. §; egyedi határozatoké és parancsoké 49. kán., 52. kán.; jogi személyek szabályzatáé 94. kán. 2. §.

KÖvEtEK (PÁPAI): oldal- 358. kán.; kinevezésük 362. kán.; tisztségük természete 363. kán.; feladataik 364-365. kán.; székhelyük ki van véve a helyi ordinárius kormányzata alól 366. kán. 1. §; liturgikus kiváltságaik 366. kán.

2. §; tisztségük megszűnése 367. kán.; szerepük püspökök kinevezésekor 377. kán. 3. §; nem tagjai a püspöki konferenciának 450. kán. 2. §; pápa ítélkezik róluk 1405. kán. 1. §.

KÖZÉRDEK (KÖZJÓ): hivatalos jogi személyek célja 116. kán. 1. §; -et érintő ügyek: házassági semmisség 1691. kán.; különválás 1696. kán.; büntetőügyek 1728. kán.; ügyész szerepel bennük 1430. kán.; nincs bennük peregyezség 1715. kán. 1. §; védő kinevezése hivatalból 1481. kán. 1. §; püspöki döntés arról, hogy az ügyet érint-e 1431. kán. 1. §; beismerés szerepe bennük 1536. kán.

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG: 149. kán. 2. §, 1400. kán. 2. §, 1445. kán. 2.

KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK: egyedi – alanya 35. kán.; értelmezésük és terjedelmük 36. kán.; írásba foglalásuk 37. kán.; érvényességük 3839. kán.; végrehajtásuk 40-45. kán.; hatályvesztésük 46. kán.; visszavonásuk 47. kán.; törvénymagyarázat – útján 16. kán. 3. §.

KÖZLÉS: egyedi határozaté általában 54-56. kán.

KÖZÖSKÖDÉS SZENT DOLGOKBAN: lásd communicatio in sacris.

KÖZÖSSÉG: jogszokás bevezetésére képes – 24. kán.; –, melynek törvény adható 24. kán., 29. kán.; –, melynek általános határozat adható 29. kán.; nem katolikus 844. kán., 869. kán. 2. §, 874. kán. 2. §; szerzetes – háza 608. kán.; – gyóntatója 630. kán. 3. §; – az egyházzal 96. kán., 205. kán.; az egyházzal való – megtartásának kötelessége 209. kán. 1. §; egyházzal való – szükséges a hivatalok elnyeréséhez 149. kán.; egyházzal való -et közismerten elhagyó nem lehet választó 171. kán. 1. § 4; egyházzal való – nyilvános elhagyója elveszti hivatalát 194. kán. 1. § 2; apostoli tevékenységet az egyházzal -ben kell gyakorolni 675. kán.; szentségek az egyházi – erősítői és kifejezői 840. kán.; egyházi -gel ellenkező magatartás ok a plébános elmozdítására 1741. kán. 1; szentelési elbocsátó csak az egyházzal -ben levő püspöknek küldhető 1021. kán.

KÖZREMŰKÖDÉS (HÁZASSÁGKÖTÉSNÉL): 1108-1111. kán., 1114. kán.; világi személyé 1112. kán.; tilalmának esetei 1071. kán.

KÖZREND: -re vonatkozó helyi törvény az idegent is kötelezi 13. kán. 2. § 2. KÖZTISZTESSÉG: házassági akadály 1093. kán.

KRISZTUSHÍVŐK: fogalma 204. kán. 1. §; vagy klerikusok vagy világiak 207. kán.; általános kötelességeik és jogaik 208-223. kán.

KRIZMA: 880. kán. 2. §.

KULCS: egyházmegyei levéltáré 487. kán. 1. §; titkos levéltáré 490. kán. 1. §; tabernákulumé 938. kán. 5. §.

KUTATÁS (TUDOMÁNYOS): ~ és a szemináriumi képzés 254. kán. 2. §; egyházi egyetemeken 815. kán., 820. kán.

KÜLÖNVÁLÁS (HÁZASFELEKÉ): per nélkül 1151-1155. kán.; önhatalmúlag 1152. kán. 3. §, 1153. kán. 1. §; ordináriusi határozattal 1153. kán. 1. §, 1692. kán. 1. §; peres úton 1692-1696. kán.

KVÁZIPLÉBÁNIA: 516. kán.; lásd még: plébánia.

LAKÓHELY: plébániai és egyházmegyei 102. kán. 3. §; szerzése 102. kán. 1. §, 103. kán., 105. kán.; elvesztése 106. kán.; házastársaké 104. kán.; szerzeteseké 103. kán.; kiskorúaké 105. kán. 1. §; meghatározza a részleges törvény kötelező erejét 12. kán. 3. §; ~ szerinti saját plébános és ordinárius 107. kán.; változtatásának jogi következményei 975. kán.; és esketési illetékesség 1115. kán.; ~ és bírói illetékesség 1408. kán., 1409. kán., 1413. kán. 2, 1673. kán.

LAKÓHELY NÉLKÜLIEK: fogalma 100. kán.; ~ és a részleges törvények 13. kán. 3. §; saját ordináriusuk és plébánosuk 107. kán. 2. §; házasságkötésük 1071. kán. 1. § 1; illetékes bíróságuk 1409. kán. 1. §.

LATIN NYELV: oktatása szemináriumban 249. kán.; használata misében 928. kán.

LÁTOGATÁS (KÁNONI): metropolitáé szuffragáneus egyházmegyében 435. kán. 1. § 2; püspöké egyházmegyéjében 396-398. kán.; szerzetes elöljáróé 628. kán.; esperesé plébániákon 555. kán. 4. §; szemináriumokban 259. kán. 2. §; társulásokban 305. kán.; katolikus iskolákban 806. kán.; kápolnák engedélyezése előtt 1224. kán. 1. §; lásd még: ad limina látogatás.

LEGFŐBB ELÖLJÁRÓ: a megszentelt élet intézményeinek ~i kötelesek a Szentszéknek jelentést tenni 592. kán. 1. §; szerzetes intézményé: megszüntethet szerzetesházat 616. kán. 1. §; hatalma 622. kán.; választása 625. kán., 631. kán. 1. §; noviciátust létesít, áthelyez, megszüntet 647. kán. 1. §; engedélyezi az átlépést más intézménybe 684. kán. 1. §; exklausztrációt engedélyez 686. kán.; kilépett személyt visszavesz 690. kán.; szerepe tagok elbocsátásakor 699. kán.; pápai jogú intézmény ~ja fölött a Rota Romana ítélkezik 1405. kán. 3. § 2; bírói szerepe 1427. kán. 2. §, 1438. kán. 3; világi intézményé: kijelölése 717. kán.; ideiglenes tag távozását engedélyezi 726. kán.

2. §; szerepe végleges tag távozásakor 727. kán. 1. §; szerepe tag elbocsátásakor 729. kán.; szerepe tag átlépésekor 730. kán.; apostoli élet társaságáé: szerepe távozás engedélyezésekor 743. kán.; szerepe átlépéskor 744. kán.; közösségen kívül élést engedélyez 745. kán.; szerepe elbocsátáskor 746. kán.

LEIRAT: fogalma, természete 35. kán., 59. kán.; elnyerése 60-61. kán.; hatálybalépése 62. kán.; érvényességének akadályai 63. kán. 1-2. §; kiadásának indoka 63. kán. 3. §; más hatóság által megtagadott kegyet engedélyező 6465. kán.; tévedések ~ban 66. kán.; egymásnak ellentmondó ~ok 67. kán. 1-2. §; kétes érvényességű 67. kán. 3. §; végrehajtása 68-69. kán.; végrehajtójának hatásköre 70. kán.; nem kötelező élni vele 71. kán.; meghosszabbítása 72. kán.; ellenkező törvény nem hatálytalanítja 73. kán.; kiváltságot vagy felmentést tartalmazó 75. kán.

LEKTOR: szolgálata 230. kán.; diakonátus előtt ~i szolgálat kötelező 1035. kán. 1 2

1 §.,

LELKÉSZ (CAPPELLANUS): hivatala 564. kán., 570. kán.; kinevezése 565. kán., 567. kán. 1. §; felhatalmazásai 566. kán., 567. kán. 2. §; szükségessége 568. kán.; hivatalos társulásé 317. kán. 1. §; tábori 569. kán.; együttműködése a plébánossal 571. kán.; elmozdítása 572. kán.; kötelessége a szent útravaló kiszolgáltatása 911. kán. 1. §.

LELKIGYAKORLAT: szeminaristáknak évente 246. kán. 5. §; klerikusoknak 276. kán. 2. §; szerzeteseknek 663. kán. 5. §; plébániákon 770. kán.; szentelendőké 1039. kán.

LELKIISMERETVIZSGÁLAT: gyónás előtt 988. kán. 1. §.

LELTÁR: levéltári anyagról 486. kán. 3. §; egyházi javaké 1283. kán.

LEMONDÁS: egyházi hivatalról: általában 187-189. kán.; pápáé 332. kán. 2. §; bíborosoké 354. kán.; pápai követé 367. kán.; megyéspüspöké 401-402. kán., 416. kán.; koadjutoré és segédpüspöké 411. kán.; plébánosé 538. kán. 17421743. kán.; kiváltságról: 80. kán.; lásd még: nyugalomba vonulás, elállás.

LEVÉLTÁR: őrzése és szabályai 491. kán.; történelmi 491. kán. 2. §; titkos 489-490. kán.; egyházmegyei (illetve kúriai) ~ak 486-491. kán., 1283. kán. 3; plébániai ~ak 535. kán. 4. §, 895. kán.; vagyonkezelőségi 1283. kán. 3.

LICENCIÁTUS: lásd doktorátus.

LITURGIA: fogalma 834. kán.; rítusát a törvénykönyv nem szabályozza 2. kán.; egész egyház végzi 837. kán. 1. §; hívők tevékeny részvétele 837. kán. 2. §; irányítására illetékesek 838. kán.

LITURGIKUS CSELEKMÉNYEK: végzési módjukat a liturgikus törvények szabályozzák 2. kán.

MAGNETOFON: használata kihallgatáson 1567. kán. 2. §, 1569. kán.

MAGZATELHAJTÁS: szabálytalanság az egyházi renddel kapcsolatban 1041. kán. 4, 1044. kán. 1. § 3; büntetése 1398. kán.

MAGYARÁZAT: a jelen törvénykönyvé 6. kán. 2. §; egyedi közigazgatási intézkedésé 36. kán.; kiváltságé 77. kán.; rendes és megbízotti végrehajtó hatalomé 138. kán.; szentelményeké 1167. kán. 1. §; ígérő esküé 1204. kán.; fenntartott büntetéseké 1354. kán. 3. §; törvényé: hiteles 16. kán. 1-2. §; szabályai 17. kán.; szoros 18. kán.; szokás útján 27. kán.; joghézag esetén 19. kán.

MAKACSSÁG: bűncselekmény elkövetőjéé 1347. kán. 1. §; megszűnése 1347. kán. 2. §; lásd még: távolmaradás.

MEGBÍZÁS: közigazgatási intézkedés végrehajtására 42. kán.; helynök külön ~a megyéspüspöknek fenntartott cselekményekre 134. kán. 3. §; teológiai tárgyak oktatására 229. kán. 3. §, 812. kán.; pápai ~ püspökszenteléshez

1013. kán., 1382. kán.; képviselőé házasságkötéskor 1105. kán.; képviselőé és ügyvédé perben 1484. kán.; különleges ~t kívánó perbeli cselekmények

1485. kán.; visszavonása 1486. kán. 1. §; érvényes a fellebbezésre is 1486. kán.

2. §; törvényes ~ hiánya az ítéletet semmissé teszi 1620. kán. 6.

MEGELŐZÉS: bírói illetékesség alapja 1415. kán.; képviselők között 1482. kán. MEGFOSZTÁS: kiváltságtól 84. kán.; hivataltól 196. kán., 1336. kán. 1. § 2; rendi hatalomtól és egyetemi fokozattól nem lehetséges 1338. kán. 2. §.

MEGGYALÁZÁS: szent helyeké 1211. kán.; Oltáriszentségé 1367. kán.; szent dolgoké 1376. kán.

MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI: fogalma 573. kán.; támogatásuk az egyházban 574. kán. 1. §; sajátos hivatásuk 574. kán. 2. §; ~ és az evangéliumi tanácsok 575-576. kán., 598-601. kán.; sokfélék 577. kán.; hűség sajátos szellemükhöz 578. kán.; püspöki alapításuk 579. kán.; kapcsolódásuk 580. kán.; belső felosztásuk 581. kán.; beolvasztásuk, egyesítésük, megszüntetésük 582-585. kán.; önállóságuk 586. kán.; alapvető törvénykönyvük és többi törvényeik 587. kán.; egyházmegyei vagy pápai jogúak 589. kán.; klerikusiak vagy laikusiak 588. kán.; a Szentszéknek való alárendeltségük 590-593. kán.; exemptségük 591. kán.; egyházmegyei jogúak 594. kán.; a püspök feladatai 595. kán.; elöljárók és káptalanok hatalma 596. kán.; felvétel ~be 597. kán.; testvéri élet ~ben 602-606. kán.; együttműködésük a püspökökkel 758. kán.; missziós tevékenységük 783. kán.; lásd még: szerzetes intézmény, világi intézmény.

MEGSZÜNTeTÉS: jogi személyé 120. kán.; hivatalos társulásé 320. kán.; egyháztartományé 431. kán. 3. §; püspöki konferenciáé 449. kán. 1. §; székeskáptalané 504. kán.; plébániáé 515. kán. 2. §; megszentelt élet intézményeié 584. kán.; megszentelt élet intézményeinek részeié 585. kán.; szerzetházaké 616. kán.; noviciátusé 647. kán. 1. §; apostoli élet társaságának házaié 733. kán. 1. §; szentelményeké 1167. kán. 1. §; kötelező ünnepeké 1246. kán. 2. §.

MEGTÉVESZTÉS: ~ és a jogcselekmény érvényessége 125. kán. 2. §; hatására kötött házasság érvénytelensége 1098. kán.; hatására tett eskü 1200. kán. 2. §; hatására tett fogadalom 656. kán. 4, 658. kán.; hatására végzett szavazás 172. kán. 1. §; hatására végzett lemondás 188. kán.

MEGYÉSPÜSPÖK: ~ és az egyházmegye 369. kán.; hatalma egyházmegyéjében 381. kán. 1. §, 391. kán.; ~kel egyenlő megítélés alá eső más hivatalok 381. kán. 2. §, 368. kán.; kinevezése és hivatalba lépése 382. kán.; gondoskodása mindenkiről 383. kán. 1-2. §; ökumenikus feladata 383. kán. 3. §; ~ és a nem keresztények 383. kán. 4. §; gondoskodása a papokról 384. kán.; ~ és a hivatásgondozás 233. kán., 385. kán.; igehirdetése és a hit védelme 386. kán.; az életszentség példája és segítője 387. kán.; misézése a népért 388. kán.; ünnepélyes liturgikus tevékenysége 389-390. kán.; az egyházfegyelem ~re és előmozdítója 392. kán.; az egyházmegye jogi képviselője 393. kán.; az apostoli tevékenységet segíti 394. kán.; helybenlakási kötelessége 395. kán.; kánoni látogatása 396-398. kán.; jelentése az egyházmegye állapotáról 399. kán.; ad limina látogatása 400. kán.; lemondása 401402. kán.; a Szentszék leiratainak hatályát meghosszabbíthatja 72. kán.; felmentési hatalma 87. kán., 90-91. kán.; gyámot nevezhet ki 98. kán. 2. §; szabad adományozással hivatalokat tölt be 157. kán.; kisszemináriumok alapításáról gondoskodik 234. kán. 1. §; szemináriumba felveszi a jelentkezőket 241. kán.; szeminárium szabályzatát jóváhagyja 243. kán.; szeminárium felsőbb irányítója 259. kán.; gondoskodik a szeminárium szükségleteiről 263264. kán.; inkardinációt és exkardinációt engedélyez 267-270. kán.; áttelepülést engedélyez 271. kán.; szabályokat ad a cölibátus védelmére 277. kán.

3. §; szerepe hivatalos társulások alapításakor 312. kán.; segédpüspök kinevezését javasolja 377. kán. 4. §; egyházmegyei zsinat összehívója és elnöke 462. kán.; szerepe egyházmegyei zsinaton 466-467. kán.; gondoskodása a levéltárakról 491. kán.; papi szenátust összehívja és feloszlatja 500-501. kán.; pasztorális tanács összehívója 514. kán.; plébániák alapítója, módosítója, megszüntetője 515. kán. 2. §; plébániát szerzetes intézményre bízhat 520. kán.; kinevezi a plébánost 522-524. kán.; szabályokat ad plébániák ellátásáról a plébánosok távollétében 533. kán. 3. §; szabályokat ad a plébániai pasztorális tanácsokról 536. kán.; szabályokat ad a plébániai gazdasági tanácsokról 537. kán.; elmozdítja, áthelyezi a plébánost 538. kán., 1740-1752. kán.; kinevezi, elmozdítja a káplánt 547. kán., 552. kán.; kinevezi az esperest 553. kán. 2. §; kinevezi a templomigazgatót 557. kán.; megszentelt élet intézményét megalapítja 579. kán.; szerzetesi szabályzatot jóváhagyja és felmentést ad alóla 595. kán.; szüzeket szentel 604. kán.; hozzájárulása szerzetház létesítéséhez 609. kán., 611-612. kán.; felügyel az önálló monostorokra 615. kán.; belépése klauzúrába 667. kán. 4. §; ~ és a szerzetesek apostoli tevékenysége 678-682. kán.; szerzetesi templomokat, iskolákat látogat 683. kán.; exklausztrációt engedélyez 686. kán.; önálló monostorok tagjai elbocsátásáról dönt 699. kán. 2. §; szerepe apostoli élet társaságai házainak létesítésében és megszüntetésében 733. kán.; igeszolgálat irányítója 756. kán. 2. §; szabályokat ad ki a prédikációról 772. kán. 1. §; szabályozza a hitoktatást, hittankönyvet ad ki 775. kán. 1. §; feladatai missziós területen 790. kán.; hozzájárulása szerzetes iskolák létesítéséhez 801. kán.; szerepe katolikus iskolák létesítésében 802. kán.; vallási nevelést irányítja 804. kán. 1. §; katolikus iskolákra felügyel 806. kán.; katolikus egyetemekre felügyel 810. kán. 2. §; diákok lelkigondozásáról gondoskodik 813. kán.; felsőfokú vallási képzés intézeteiről gondoskodik 821. kán.; irányítja és szabályozza a liturgiát 838. kán.

1. és 4. §; szabályokat ad a nem katolikusoknak való szentségkiszolgáltatásról 844. kán. 4-5. §; bérmálásról gondoskodik 884-886. kán.; szabályt ad ki a körmenetről 944. kán. 2. §; általános feloldozás feltételeinek meglétéről dönt 961. kán. 2. §; házasságot gyökeresen orvosolja 1165. kán. 2. §; temetése 1178. kán., 1242. kán.; illetékessége helyek felszentelésére 1206. kán.; illetékes templomok megáldására 1207. kán.; templomot profán használatra átad 1222. kán.; helyi ünnepet vagy bűnbánati napot hirdet meg 1244. kán. 2. §; felmentést ad ünnepek és bűnbánati napok alól 1245. kán.; anyagi hozzájárulást és adót szed 1261. kán. 2. §, 1263. kán.; szerepe a vagyonkezelésben 1277. kán.; elidegenítést engedélyez 1292. kán.; miseterheket csökkenti 1308-1310. kán.; helyi büntető törvények egységességére ügyel 1316. kán.; elsőfokú bíró 1419. kán.; bírókat nevez ki 1420-1421. kán., 1425. kán.; ügyhallgatókat jelöl ki 1428. kán.; eldönti, hogy az ügy közérdeket érint-e 1431. kán.; ügyészt és kötelékvédőt nevez ki 1435. kán.; visszautasítása esetén tartózkodik a bíráskodástól 1449. kán. 3. §; megkérdezése gyám vagy gondnok kijelölésekor 1479. kán.; jóváhagyja az ügyvédeket 1483. kán.; bünteti az ügyvédeket 1488. kán.; szabályokat ad ki a perköltségről 1649. kán. 1. §; végrehajtja az ítéletet 1653. kán.; kimondja a házasfelek különválását 1692. kán.; szerepe el nem hált házassági ügyben 1699-1701. kán.; 17041705. kán.; szerepe holtnak nyilvánítási ügyben 1707. kán.; lásd még: ordinárius, püspök.

MELLÉKES ÜGY (CAUSA INCIDENS): 1587-1591. kán., 1672. kán.

MÉLTÁNYOSSÁG (AEQUITAS): alkalmazása joghézag esetén 19. kán.; hivatalos jogi személyek felosztásakor 122. kán.; bíráskodásban 221. kán. 2. §; kilépett vagy elbocsátott szerzetes iránt 702. kán. 2. §; közigazgatási viták megoldásában 1733. kán., plébánosok áthelyezésekor 1752. kán.

MENTŐ KÖRÜLMÉNYEK: büntetés alól 1323. kán.; önmagától beálló büntetés alól 1324. kán. 3. §; részleges törvény is megszabhat ~et 1327. kán.

METROPOLITA: az egyháztartomány élén áll 435. kán.; illetékessége szuffragáneus egyházmegyében 432. kán. 1. §, 436. kán.; palliuma 437. kán., 355. kán. 2. §; szerepe püspökök kinevezésében 377. kán. 3. §; ~ és a helybenlakási kötelesség megsértése 395. kán. 4. §; szuffragáneus püspök akadályoztatásakor 413. kán. 1. §; szuffragáneus püspököt hivatala gyakorlásától eltiltó büntetés esetén 415. kán.; mikor nevezhet ki kormányzót szuffragáneus egyházmegyébe 421. kán. 2. §, 425. kán. 3. §; feladata a tartományi zsinaton 442. kán.; egyházmegyei zsinat határozatainak közlése ~val 467. kán.; megkérdezése papi szenátus feloszlatása előtt 501. kán. 3. §; bírósága 1438. kán.

MISE: Krisztus és az egyház cselekménye 899. kán. 1. §; a benne való részvétel módja 899. kán. 2. §; csak pap mutathatja be érvényesen 900. kán. 1. §; megengedett bemutatása 900. kán. 2. §; bemutatása naponta ajánlott 904. kán.; napi többszöri végzése 905. kán.; bemutatása hívők jelenléte nélkül 906. kán.; pap felkészülése ~ végzésére 909. kán., 916. kán.; áldozás ~én kívül 918. kán.; felajánlása valamilyen szándékra 945. kán.; temetési 1185. kán.; alapítványi 1308. kán.; lásd még: eucharisztia, koncelebráció, miseadomány, misekötelezettségek.

MISEADOMÁNY (STIPS): 945-955. kán., 958. kán.; visszaélés ~okkal 1385. kán.

MISEKÖTELEZETTSÉGEK (ADOMÁNY ALAPJÁN): 957. kán.; alapítványi 1307. kán.; leszállításuk 1308. kán.; átváltoztatásuk 1309. kán.

MISSZIONÁRIUS: fogalma 784. kán.; feladata 787-789. kán.

MISSZIÓS TEVÉKENYSÉG: fogalma 786. kán.; minden hívő feladata 782. kán.; legfelső vezetése 782. kán. 1. §; vezetése a helyi megyéspüspökök részéről 790. kán.; támogatása az egyházmegyékben 791. kán.; ~et végző hitoktatók 785. kán.

MONASZTIKUS KONGREGÁCIÓ: 620. kán.

MONASZTIKUS SZERZETESEK: önálló házaik 613. kán. 1. §; megyéspüspök felügyelete házaik felett 615. kán.; önálló házaik megszüntetése 616. kán.

3. §; házaik püspöki látogatása 628. kán.; önálló monostoraik számadása

637. kán.; önálló monostoraik javainak elidegenítése 638. kán. 4. §; szemlélődő ~ klauzúrája 667. kán. 2. §; átlépésük egyik önálló monostorból a másikba 684. kán. 3. §; monostoraikból kilépés engedélyezése 686. kán. 2. §, 688. kán. 2. §; elbocsátás önálló monostoraikból 699. kán. 2. §; lásd még: apácamonostorok.

MŰVÉSZET: ~i értékű szentképek restaurálása 1189. kán.; ~ elidegenítése vagy áthelyezése 1190. kán. 3. §; ~i értékek elidegenítésének engedélyezése 1292. kán. 2. §; templomépítésben 1216. kán.

NAGYKORÚ: aki tizennyolcadik évét betöltötte 97. kán. 1. §; jogait teljes egészében gyakorolja 98. kán. 1. §; ideiglenes fogadalmat csak ~ tehet 656. kán. 1; világi intézményben próbaidőre csak ~ bocsátható 721. kán. 1. § 1; lásd még: életkor, kiskorú.

NAGYOBB ELÖLJÁRÓK KONFERENCIÁJA: célja 708. kán.; szabályzata és létesítése 709. kán.

NÉMÁK: házasságkötésük 1104. kán. 2. §; bírósági kihallgatásuk 1471. kán.

NEMZETKÖZI JOG: ~ és a pápai követek 365. kán. 1. §.

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS: a Szentszék ~ait a CIC nem módosítja

3. kán.

NÉPMISSZIÓS BESZÉDEK: 770. kán.

NEVELÉS: szülők kötelessége és joga 226. kán. 2. §, 793. kán., 1136. kán.; az egyház kötelessége és joga a ~ terén 794. kán.; katolikus ~ 793-814. kán.; keresztelendő gyermek katolikus ~e 868. kán. 1. § 2; átadás nem katolikus ~re 1366. kán.; lásd még: egyetem, iskola, képzés.

NOVICIÁTUS: felvétel ~ba 641-645. kán.; célja 646. kán.; háza 647. kán.; időtartama 648. kán., 653. kán. 2. §; távollét ~ból 649. kán.; vezetése 650. kán.; képzés ~ban 651-652. kán.; távozás és elbocsátás ~ból 653. kán.; szükségessége fogadalomtételhez 656. kán. 2; gyóntatás ~ban 985. kán.; nem kell megismételni az intézménybe való visszatéréskor 690. kán.; lásd még: novíciusmester.

NOVÍCIUSMESTER: szükségessége és feladata 650. kán., 652. kán. 1-2. §; ki legyen 651. kán.; novíciusok gyónása ~nél 985. kán.

NŐRABLÁS: házassági akadály 1089. kán.; lásd még: emberrablás.

NŐTLENSÉG: lásd cölibátus.

NUNCIUSOK: lásd követek.

NYELVEK: oktatásuk szemináriumban 249. kán.; tanításuk más vidékre települő papoknak 257. kán. 2. §; személyi plébániák ~ szerint 518. kán.; Szentírás fordítása élő ~re 825. kán. 1. §; liturgikus könyvek fordítása 826. kán. 2. §, 838. kán.; a misében 928. kán.; a bíró vagy a felek előtt ismeretlen ~en beszélők kihallgatása 1471. kán.; a fellebbviteli bíróság előtt ismeretlen ~en készült ügyiratok fordítása 1474. kán. 2. §.

NYUGALOMBA VONULÁS: egyházi hivatalból 184. kán. 1. §; bíborosoké 354. kán.; megyéspüspöké 401-402. kán.; koadjutoré és segédpüspöké 411. kán.; plébánosé 538. kán. 3. §; szerzetes püspöké 707. kán. 1. §; lásd még: ellátás.

OBREPTIO: fogalma és hatása 63. kán. 2. §.

OK (KÁNONI): felmentéshez 90. kán.; hivatalról való lemondáshoz 187. kán.; áthelyezéshez 190. kán. 2. §; plébános áthelyezéséhez 1748. kán.; hivatalból való elmozdításhoz 193-194. kán.; plébános elmozdításához 1740-1741. kán.; szerzetes intézményből való elbocsátáshoz 694-696. kán.; exkardinációhoz 270. kán.; házasfelek különválásához 1152-1153. kán.; egyházi javak elidegenítéséhez 1293. kán. titkos házasságkötéshez 1150. kán.; vegyes házassághoz 1125. kán.; diakonátus és áldozópapság alóli felmentéshez 290. kán. 3. OKIRAT: mint bizonyíték 1539-1546. kán.; ~i eljárás 1686-1688. kán.

OKMÁNY (IRAT, AKTA): szóbeli határozatról 55. kán.; templom megáldásáról vagy felszenteléséről, temető megáldásáról 1208. kán.; megyéspüspök hivatalának átvételéről 382. kán. 3. §; koadjutor és segédpüspök hivatalának átvételéről 404. kán. 1-2. §; irodaigazgató vagy jegyző által készített ~ közhitelű 1437. kán. 2. §, 482. kán., 483. kán. 1. §; egyházmegyei ~ok készítése, őrzése 484. kán., 486. kán., 491. kán.; részleges zsinatoké 446. kán.; választásról 173. kán. 4. §; peres ~ok 1472-1475. kán.; ~ semmissége 1437. kán.

1. §; ~ közzététele 1598. kán., 1600. kán. 3; ~ megsemmisülése 1522. kán.; betekintés az ~okba el nem hált házassági ügyben 1705. kán. 3. §; ~ok kezelése büntetőügyben 1719. kán., 1721. kán. 1. §.

OKTATÓK: együttműködésük a szülőkkel 796. kán. 2. §; katolikus iskolákban ~ helyes tanítása és feddhetetlen élete 803. kán. 2. §, 804. kán. 2. §; vallási ~ kinevezése, jóváhagyása, elmozdítása 805. kán.; lásd még: hitoktatók tanárok.

OLAJOK (SZENTELT): tulajdonságaik 847. kán. 1. §; őrzésük 847. kán. 2. §; krizma 880. kán. 2. §; betegek olajának megáldása 999. kán.

OLTÁR: fogalma és fajai 1235. kán .; anyaga 1236. kán.; megáldása vagy felszentelése 1237. kán.; felszenteltségének vagy megáldottságának elvesztése 1238. kán.; fenntartása az istentisztelet céljára 1239. kán. 1. §; ~ alá temetés tilalma 1239. kán. 2. §; a szentmisét ~on kell bemutatni 932. kán. 2. §.

ORDINÁRIUS: fogalma 134. kán. 1. §; megítéli a törvénnyel ellenkező évszázados szokásokat 5. kán. 1. §; felmentői hatalma 14. kán., 87, kán.; tartós felhatalmazásai átszállnak az utódra 132. kán. 2. §; meghatározza a szeminaristák lelkipásztori gyakorlatát 258. kán.; más rítusú ~ok a püspöki konferenciákban 450. kán. 1. §; korlátozhatja vagy megvonhatja a prédikálási felhatalmazást 764. kán.; felügyel a templomi intenciós könyvekre 958. kán.

2. §; felmentést ad szentelési szabálytalanságok és akadályok alól 1047. kán.

4. §; szent helyeket megáldja 1207. kán.; szent helyeket profán használatra átad 1212. kán.; kápolna létesítését engedélyezi 1223-1224. kán.; felügyel a vagyonkezelésre 1276. kán., 1279. kán., 1281. kán., 1283-1284. kán.; miseterheket csökkenti vagy átváltoztatja 1308. kán. 2. §, 1309. kán.; büntető óvintézkedést vagy vezeklést szab ki 1339-1340. kán., 1348. kán.; büntetést enged el 1355-1356. kán.; jogi személyek nevében szerepel a perben 1480. kán.

2. §; feladata büntetőeljárásban 1717-1722. kán.; 1724. kán.; helyi: fogalma 134. kán. 2. §; felment egyházmegyei törvény alól 88. kán.; felügyel a hívők társulásaira 305. kán. 2. §, 325. kán.; megőrzi a megszentelt élet intézményének önállóságát 586. kán. 2. §; felügyelete szerzetesi javak fölött 637. kán.,

638. kán. 4. §; szerepe hitoktatók kiválasztásában 804. kán. 2. §, 805. kán.; felügyelete könyvek kiadására 824. kán., 826-827. kán., 830-831. kán.; házi keresztelést engedélyez 860. kán. 1. §; rendkívüli keresztelőt bíz meg 861. kán. 2. §; felügyel a miseszándékok elvégzésére 957. kán.; nem katolikus templomban való misézést engedélyez 933. kán.; Oltáriszentség őrzését engedélyezi 934. kán. 1. § 2; hivatalánál fogva gyóntathat 968. kán. 1. §; gyóntatási felhatalmazást ad és megvon 967. kán., 969. kán. 1. §; 971. kán., 974. kán.; házassági felkészítést irányítja 1064. kán.; engedélye szükséges bizonyos házasságokhoz 1071. kán., 1125. kán.; ideiglenes házassági tilalmat ad ki 1077. kán.; felment házassági akadály alól 1078. kán. 1. §, 1080. kán.

1. §; felment házasságkötési forma alól 1079. kán. 1. §, 1127. kán. 2. §; feltételes házasságot engedélyez 1102. kán. 3. §; házasságkötésnél közreműködik 1108-1109. kán.; házassági közreműködésre felhatalmazást ad 1111. kán.; titkos házasságkötést engedélyez 1130. kán.; szerepe a privilegium paulinum alkalmazásakor 1144-1145. kán., 1147. kán.; szerepe a házasságnak a hit javára való felbontásakor 1148. kán. 3. §; ördögűzést engedélyez 1172. kán.; kereszteletlen gyermek temetését engedélyezi 1183. kán. 2. §; felment fogadalom és eskü alól 1196. kán., 1203. kán.; szent hely meggyalázását elbírálja 1211. kán.; szertartást eltilt kápolnában 1225. kán.; házikápolnában szertartást engedélyez 1228. kán.; kegyhelyekre felügyel 1230. kán., 1232. kán.; gyűjtést engedélyez és elrendel 1265-1266. kán.; számadás az ~nak 1287. kán.

1. §; büntetést elenged 1355-1356. kán.; szerepe házasság semmisségének bírói kimondása után 1684-1685. kán.

ORVOS: nem köteles tanúskodni arról, amit hivatalból tudott meg 1548. kán.

2. § 1; a gyóntató mint ~ 978. kán. 1. §.

ORVOSSÁG: nem töri meg a szentségi böjtöt 919. kán. 1. §.

ÖKUMENIZMUS: ~ról oktatás a szemináriumokban 256. kán. 2. §; katolikusok ökumenikus tevékenységének irányítása 755. kán.

ÖLTÖZKÖDÉS: klerikusoké 284. kán.; szerzeteseké 669. kán.; 687. kán.

ÖNGYILKOSSÁG: kísérlete szabálytalanság a szent rendek felvételét és gyakorlását illetően 1041. kán., 1044. kán. 1. §.

ÖRDÖGŰZÉS: 1172. kán.

ÖRÖKMÉCSES (LÁMPA): a tabernákulum előtt 940. kán.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (HIVATALOKÉ): 152. kán.; egyházmegyei kormányzóé és vagyonkezelőé 423. kán. 2. §; általános helynöké és penitenciárius kanonoké 478. kán. 2. §; nagyobb szerzetes elöljáróé és vagyonkezelőé 636. kán. 1. §; bírósági helynöké és általános helynöké 1420. kán.; különböző hivataloké ugyanabban a perben 1447. kán.; vizsgálóé és bíróé büntetőperben 1717. kán. 3. §.

PALLIUM: 355. kán. 2. §, 437. kán.

PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK: 791. kán.

PAPI SZENÁTUS: tagjai 495. kán.; feladatai 443. kán. 5. §, 463. kán. 1. § 4, 515. kán. 2. §, 1263. kán., 1742. kán.; szabályzata 496. kán.; tagjainak kijelölése 497-499. kán.; kapcsolata a püspökkel 500. kán.; megbízatásának időtartama és feloszlatása 501. kán.; ~ és a tanácsosok testülete 502. kán.

PAPOK (SACERDOTES): az ige hirdetői 762. kán.; eucharisztia végzői 900. kán.; a misét felajánlhatják valamilyen szándékra 901. kán.; koncebrálásuk 902. kán., 908. kán.; beteg és öreg ~ misézése 930. kán.; szentségkitétel és szentségi áldás végzői 943. kán.; bűnbánat szentségének kiszolgáltatói 965. kán.; felmentői hatalmuk házassági akadályok alól 1079-1081. kán.; lásd még: áldozópapok, gyóntató, klerikus, püspökök.

PARANCS: ki adhat ~ot 35. kán.; egyedi 49. kán., 58. kán. 2. §; büntetést rendelő 1319. kán., 1327. kán.

PASZTORÁLIS TANÁCS: lásd tanács.

PÁSZTOROK (LELKIPÁSZTOROK): a pápa 333. kán. 2. §; a püspökök 375. kán. 1. §; a plébánosok 515. kán. 1. §, 519. kán.; a hívők igényelhetik tőlük a lelki segítséget 213. kán.; segítőik a világiak 228. kán.; gondjuk a hitoktatásra 773. kán.; gondjuk a vallási nevelésre 794. kán. 2. §; gondjuk a tömegtájékoztatási eszközök használatára 822. kán. 2. §, 823. kán. 1. §; felkészítik a hívőket a szentségekre 843. kán. 2. §, 890. kán., 898. kán.

PÁTRIÁRKA: keleti ~ák bíborosi rendje 350. kán. 1. és 3. §; cím 438. kán.; mint tanú 1558. kán. 2. §.

PENITENCIÁRIUS KANONOK: szükségessége és felhatalmazásának terjedelme 508. kán.; hivatalból gyóntatási felhatalmazása van 986. kán. 1. §.

PÉNTEK: bűnbánati nap 1251. kán.

PER: lásd eljárás.

PERBEZÁRÁS: mikor és hogyan történik 1599. kán.; bizonyítékok ~ után 1600. kán.; bíró teendője ~ után 1601. kán.; harmadik személy közbelépése csak ~ előtt 1596. kán. 2. §; a fél halála vagy állapotváltozása ~ után 1518. kán. 2.

PEREGYEZSÉG: bíró mozdítsa elő 1446. kán. 3. §; képviselő csak külön megbízásból kötheti 1485. kán.; célja 1713. kán.; szabályai 1714. kán.; milyen ügyben nem köthető 1715. kán.

PERFOLYAMAT (LITIS INSTANTIA): 1517-1525. kán.

PERKÖLTSÉGEK: óvadék adása ~re 1464. kán.; az ítélet intézkedik róluk 1611. kán. 4; általános szabályaik 1649. kán.; különleges esetekben 1523. kán., 1525. kán., 1595. kán.

PLÉBÁNIA: az egyházmegye felosztatása ~ákra kötelező 374. kán. 1. §; fogalma 515. kán. 1. §; létesítése, módosítása, megszüntetése 515. kán. 2. §; jogi személyisége 515. kán. 3. §; lelkipásztori gondozása 517-519. kán.; területi vagy személyi jellege 518. kán.; szerzetes intézményre bízása 520. kán.; papi közösségre bízása 517. kán. 1. §, 542-544. kán.; kormányzása üresedés idején 539-541. kán.; híveinek adományai 531. kán.; anyakönyvei 535. kán. 1-2. és 5. §; pecsétje 535. kán. 3. §; levéltára 535. kán. 4. §; pasztorális tanácsa 536. kán.; gazdasági tanácsa 537. kán.; lásd még: plébános, káplán, plébániai kormányzó.

PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ: fogalma és kinevezése 539. kán.; jogai és kötelességei 540. kán.; kinevezése az elmozdítás elleni felfolyamodás idejére 1747. kán. 3. §.

PLÉBÁNOS: felmentői hatalma 89. kán.; ki a saját ~ 107. kán.; a plébánia saját pásztora 515. kán. 1. §, 519. kán.; ki lehet 520. kán. 1. §, 521. kán.; kinevezése 523-525. kán.; egy plébánián csak egy lehet 526. kán. 2. §; hivatalba lépése 527. kán.; kötelességei 528-530. kán., 532-534. kán.; a plébánia képviselője 532. kán.; hivatalának elvesztése 538. kán.; szabadsága és távolléte 533. kán., 549. kán.; igehirdetési kötelessége 757. kán., 771. kán.; lelkigyakorlatokat rendez a megyéspüspök előírása szerint 770. kán.; hitoktatási feladata 776-777. kán.; szülőket oktatja keresztelés előtt 851. kán. 2; rendkívüli bérmáló 883. kán. 3; felkészíti a hívőket a bérmálásra 890. kán.; szent útravaló kiszolgáltatója 911. kán. 1. §; elsőáldozókat felkészíti 914. kán.; bejegyzi a misekötelezettségeket 958. kán. 1. §; gyóntatási felhatalmazása 968. kán.

1. §; házassági akadály alól felment halálveszélyben 1079-1081. kán.; közreműködése házasságkötéskor 1108-1111. kán.; anyakönyvezi a házasságot 1121. kán.; jelenti a házasságot a felek keresztelési plébániájának 1122. kán.; bejegyzi a házasság érvényesítését, semmisnek nyilvánítását, felbontását 1123. kán.; anyakönyvezi a temetést 1182. kán.; felment fogadalom alól 1196. kán. 1; felment ünnepek és bűnbánati napok alól 1245. kán.; elmozdítási és áthelyezési eljárása 1740-1752. kán.

PÓTLAKÓHELY: szerzése 102. kán. 2. §, 103. kán., 105. kán.; elvesztése 106. kán.; plébániai és egyházmegyei 102. kán. 3. §; házastársaké 104. kán.; ~ szerinti saját ordinárius és plébános 107. kán.; házasság szempontjából 1115. kán.; bírósági illetékesség alapja 1408-1409. kán., 1413. kán. 2, 1673. kán. 2.

PRÉDIKÁCIÓ: 761-762. kán.; püspökök feladata és joga 756. kán. 2. §, 763. kán.; papok és diakónusok feladata és joga 757. kán., 764. kán.; szerzetesek számára 765. kán.; világiak felhatalmazása ~ra 766. kán.; formái 767. kán., 770. kán.; tartalma 768-769. kán.; rendes lelkigondozásban nem részesülőknek 771. kán.; végzését a megyéspüspök szabályozza 772. kán. 1. §; rádióban vagy televízióban 772. kán. 2. §; lásd még: homília.

PRELATÚRA: személyi: fogalma és létesítése 294. kán.; szabályzata és kormányzása 295. kán. 1. §, 297. kán.; prelátusa ordinárius 295. kán. 1. §; klerikusainak képzése és inkardinációja 295. kán.; világi munkatársai 296. kán.; apostoli tevékenysége az egyházmegyékben 297. kán.; területi: fogalma 370. kán.; részegyháznak minősül 368. kán.; prelátusa a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik 370. kán., 381. kán. 2.

PRÍMÁS: tisztsége 438. kán.; lásd még: apát.

PRIVILEGIUM PAULINUM: alkalmazásának feltételei 1143-1147. kán.

PRÓBAIDŐ: világi intézménybe való belépéskor 720-723. kán.; apostoli élet társaságába való belépéskor 735. kán.; másik intézménybe való átlépéskor 684-685. kán.; noviciátus után kilépett személy visszatérésekor 690. kán. 1. §; lásd még: noviciátus.

PÜSPÖKI KONFERENCIA: fogalma 447. kán.; területe 448. kán.; létesítése, megszüntetése, módosítása 449. kán. 1. §; jogi személyisége 449. kán. 2. §; tagjai 450. kán.; szabályzata 451. kán.; elnöke 452. kán.; ülései 453. kán.; szavazati jog ~ban 454. kán.; határozatai 455-456. kán.; állandó bizottsága 457. kán.; általános tikára 452. kán.; általános titkársága 458. kán.; kapcsolatok ~ák közt 459. kán.; rendes tanítóhivatal gyakorlása ~ keretében 753. kán.; szabályokat kell kiadnia: lektorátushoz és akolitátushoz szükséges tulajdonságokról 230. kán. 1. §; állandó diakonátus előtti képzésről 236. kán.; papnevelésről 242. kán.; állandó diakónusok zsolozsmázásáról 276. kán. 2. §; klerikusi öltözködésről 284. kán.; papi szenátusokról 496. kán.; nyugdíjas plébánosok ellátásáról 538. kán. 3. §; keresztény tanítás előadásáról rádióban és televízióban 772. kán. 2. §; katekumenátusról 788. kán. 3. §; klerikusok és szerzetesek szerepléséről rádióban vagy televízióban 831. kán. 2. §; felnőttek szentségi beavatásának rendjéről 851. kán. 1. §; fogadott gyermekek anyakönyvezéséről 877. kán. 3. §; gyóntatás helyéről 964. kán. 2. §; eljegyzésről 1062. kán. 1. §; jegyesvizsgálatról és hirdetésekről 1067. kán.; vegyes házasság előtti ígéret módjáról 1126. kán.; hívők anyagi hozzájárulásáról 1262. kán.; javadalmak kezeléséről 1272. kán.; rendkívüli vagyonkezelés körébe tartozó ügyletekről 1277. kán.; elidegenítéshez alsó és felső értékhatárról 1292. kán.

1. §; egyházi tulajdon bérbeadásáról 1297. kán.; szabályokat adhat ki: tanácsosok testülete feladatainak káptalanra ruházásáról 502. kán. 3. §; plébánosok kinevezéséről meghatározott időre 522. kán.; a CIC-ben elő nem írt plébániai anyakönyvekről 535. kán. 1. §; ökumenikus kapcsolatokról 755. kán.

2. §; világiak prédikálási megbízásáról 766. kán.; iskolai hitoktatásról és vallási nevelésről 804. kán. 1. §; nem katolikusoknak való szentségkiszolgáltatásról 844. kán. 5. §; keresztelés módjáról 854. kán.; bérmálkozók életkoráról 891. kán.; bérmálási anyakönyvről 895. kán.; papsághoz és állandó diakonátushoz magasabb korhatárról 1031. kán. 3. §; megengedett házasságkötéshez magasabb korhatárról 1083. kán. 2. §; saját házasságkötési szertartásról 1120. kán.; forma alóli felmentésről vegyes házasság esetén 1127. kán.

2. §; szilárd oltár anyagáról 1236. kán. 1. §; ünnepek eltörléséről vagy vasárnapra helyezéséről 1246. kán. 2. §; a hústól vagy mástól való tartózkodásról 1251. kán.; böjt és hústilalom szabályairól és mással való helyettesítéséről 1253. kán.; gyűjtésekről 1265. kán. 2. §; világiak bírói kinevezéséről 1421. kán.

2. §; peregyezségről és választott bíráskodásról 1714. kán.; egyházmegyei egyeztető tanácsról 1733. kán. 2. §; egyéb feladatai és jogai: országos szeminárium létesítése 237. kán. 2. §; személyi prelatúrák létesítéséről véleményadás 294. kán.; országos társulások létesítése 312. kán. 1. § 2; országos társulások szabályzatának jóváhagyása 314. kán.; hivatalos társulások felsőbb irányítása 315. kán., 317-319. kán.; hivatalos társulások megszüntetése 320. kán.; országos magántársulások és szabályzatuk jóváhagyása 322. kán.; országos magántársulások felügyelete 323. kán., 325. kán. 1. §; országos magántársulások megszüntetése 326. kán. 1. §; kapcsolata a pápai követtel 364. kán. 3; véleménymondás nem területi részegyházak alapításáról 372. kán. 2. §; véleménymondás püspökök kinevezése előtt 377. kán. 2-3. §; intézkedés lemondott püspökök ellátásáról 402. kán. 2. §, 707. kán. 2. §; egyházi régiók alakításának javaslása 433. kán. 1. §; ~ és a plenáris zsinat 439. kán., 441. kán., 443. kán. 3. és 6. §; kapcsolatok a nagyobb elöljárók konferenciáival 708. kán.; missziós területről érkezők segítése 792. kán.; katolikus egyetemek alapításának segítése 809. kán.; vallási tudományok intézeteinek alapítása 821. kán.; felügyelet tömegtájékoztatási eszközökre 823. kán.; szentíráskiadás jóváhagyása 825. kán.; cenzorok jegyzékének összeállítása 830. kán. 1. §; liturgikus könyvek fordítása 838. kán. 3. §; szentségek megengedett kiszolgáltatása feltételeinek megszabása 841. kán.; világiak esketési felhatalmazásának javaslása 1112. kán. 1. §; nemzeti kegyhelyek nevének és szabályzatának jóváhagyása 1231-1232. kán.; klérus társadalombiztosítási intézetének alapítása 1274. kán. 2. és 4. §; társas bíróságra tartozó ügyek elsőfokú eldöntésének egyetlen bíróra bízása 1425. kán. 4. §; másodfokú egyházmegyeközi bíróságok létesítése 1439. kán.

PÜSPÖKI SZINÓDUS: fogalma és szerepe 342-343. kán., 334. kán.; pápa jogai ~sal kapcsolatban 344. kán.; üléseinek fajai 345-346. kán.; bezárása és felfüggesztődése 347. kán.; titkársága és szervei 348. kán.

PÜSPÖKÖK: fogalma és küldetése 375. kán.; megyés és címzetes ~ 376. kán.; kinevezésük 377. kán.; alkalmasságuk feltételei 378. kán.; felszentelésük határideje a kinevezés után 379. kán.; hitvallásuk és hűségesküjük 380. kán.,

833. kán. 3; a hit tanítói 753. kán.; bárhol prédikálhatnak 763. kán.; ~ és a nem hívők 771. kán.; gondjuk a missziókra 782. kán.; ~ és a tömegtájékoztatási eszközök 823. kán.; megszentelői feladatuk 835. kán. 1. §; olajat szentelnek és megáldanak 847. kán., 880. kán. 2. §; keresztség kiszolgáltatói 861. kán. 1. §; bérmálás rendes kiszolgáltatói 882. kán., 884. kán. 1. §, 886. kán.; eucharisztiát vezetik 899. kán. 2. §; rendes áldoztatók 910. kán. 1. §; mindenütt gyóntathatnak 967. kán. 1. §; betegek kenetét feladják 1003. kán.; egyházi rend kiszolgáltatói 1012-1017. kán., 1021. kán., 1052-1053. kán.; szentelések végzői 1169. kán. 1. §, 1206. kán.; áldások végzői 1169. kán. 2. §; magánkápolnájuk 1227. kán.; büntetések elengedői 1355. kán. 2. §; büntetésük az egyházi rend engedély nélküli feladásáért 1382-1383. kán.; büntetőügyeik a pápára tartoznak 1405. kán. 1. § 3; egyházi peres ügyeikben a Rota ítél 1405. kán. 3. § 1; lásd még: koadjutor, megyéspüspök, segédpüspök, püspökök testülete, püspöki konferencia.

PÜSPÖKÖK TESTÜLETE: fogalma 330. kán.; hatalma 336-337. kán.; ~ és az egyetemes zsinat 339. kán.; mikor kötelezőek a ~ határozatai 341. kán. 2. §; ~ és a tévedhetetlenség 749. kán. 2. §; a tanítóhivatal alanya 752. kán., 754. kán.; ökumenikus tevékenysége 755. kán.; evangelizációs feladata 756. kán.; missziós feladata 782. kán. 1. §; lásd még: zsinat.

PÜSPÖKSZENTELÉS: ~ben kapott feladatok 375. kán. 2. §; határideje 379. kán.; kiszolgáltatója 1012. kán.; három püspök végzi 1014. kán.; pápai megbízás kell hozzá 1013. kán.; pápai megbízás nélkül bűncselekmény 1382. kán.; kinevezett bíboros ~e 351. kán.; megválasztott pápa ~e 332. kán. 1. §, 355. kán.

1. §.

RÁGALMAZÁS: 1390. kán. 2-3. §.

RÉGIÓ (EGYHÁZI): fogalma és jogi személyisége 433. kán.; püspökeinek gyűlése 434. kán.

REKTOR: szemináriumi: képviseli a szemináriumot 238. kán. 2. §; szükséges 239. kán.; irányítja a szemináriumot 260-261. kán.; plébánosi feladatai 262. kán.; hitvallása 833. kán. 6; ne gyóntassa a szeminaristákat 985. kán.; szentelendők alkalmasságát igazolja 1051. kán. 1; egyetemi: hitvallást tesz 833. kán. 7; lásd még: igazgató.

REMETÉK: 603. kán.

RENDTARTÁSOK: 95. kán.

RÉSZLEGES JOG: ~ és az egyetemes törvény 20. kán.; ~ és a jogi személy képviselete 118. kán.; ~ és az irodaigazgató szerepe 482. kán. 1. §; ~ és a keresztség elhalasztása 868. kán. 1. § 2; ~ és az eljegyzés 1062. kán. 1. §; ~ és a temetési illetékesség 1177. kán. 3. §; ~ és a halottak anyakönyvezése 1182. kán.; ~ és a temetők 1243. kán.; ~ és az egyházmegyei vagyonkezelés 1276. kán. 2. §; ~ és a költségvetés 1284. kán. 3. §; ~ és a vagyonkezelők számadása a híveknek a kapott adományokról 1287. kán. 2. §; ~ és a kegyes alapítványok 1303. kán. 1. § 2, 1304. kán. 2. §; ~ és a szakértők tiszteletdíja 1580. kán.; saját jog: a megszentelt élet intézményeié 587. kán.; kit kötelez 598. kán.; ~ és az elmozdítási vagy áthelyezési ügyek 624. kán. 3. §; ~ és az egyetemes káptalan 631-632. kán.; ~ és az elbocsátás 696. kán.; az apostoli élet társaságaié 735. kán., 740. kán.; részleges törvények: ~ és a CIC 6. kán.

1. § 2; ~ és a prédikálásjoga 764. kán.; ~ és az alapítványok elfogadása 1304. kán.; ~ és a mentő, enyhítő vagy súlyosbító körülmények 1327. kán.

RÍTUS: szerzése és változtatása 111-112. kán.; szentség kiszolgáltatójáé 846. kán. 2. §; eucharisztián részvétel bármely katolikus ~ szerint 923. kán.; bármilyen ~ú gyóntató választható 991. kán.; keleti ~ú alárendeltek felszentelése 1015. kán. 2. §, 1021. kán.; házasfelek ~a és a házasságkötési közreműködés érvényessége 1109. kán.; keleti ~ú nem katolikussal való házasságkötéskor a forma csak a megengedettséghez szükséges 1127. kán. 1. §; lásd még: liturgia, liturgikus cselekmények.

RÓMAI KÚRIA: szervei 360. kán.; saját szabályai 360-361. kán.; lásd még: Apostoli Szentszék.

RÓMAI PÁPA: ordinárius és helyi ordinárius 134. kán. 1-2. §; a püspökök testületének feje 330. kán.; hatalma 331. kán.; 332. kán. 1. §, 333. kán. 1. §; választása 332. kán. 1. §; lemondása 332. kán. 2. §; ítéletei és határozatai ellen nincs fellebbezés és felfolyamodás 333. kán. 3. §; püspökké szentelése 355. kán. 1. §; székének megüresedése és akadályoztatása 335. kán., 340. kán., 347. kán. 2. §, 359. kán.; hatalma az egyetemes zsinattal kapcsolatban 338. kán.; hatalma a püspöki szinódus felet 344. kán.; hatalma a megszentelt élet intézményei felett 590-591. kán.; tévedhetetlensége 749. kán. 1. §; rendes tanítóhivatal gyakorlója 752. kán.; evangélium hirdetője 756. kán. 1. §; misszió irányítója 782. kán. 1. §; mindenütt gyóntathat 967. kán. 1. §; felmentést ad a cölibátus alól 291. kán.; felmentést ad a fogadalmak alól 1196. kán.; felmentést ad el nem hált házasság alól 1142. kán.; temetése 1242. kán.; egyházi javak legfőbb kezelője 1256. kán., 1273. kán.; legfőbb bíró 1442. kán.; senki sem ítélkezik fölötte 1404. kán.; lásd még: fenntartás.

ROTA ROMANA: fogalma 1443. kán.; illetékessége 1444. kán.; ~nak fenntartott ügyek 1405. kán. 3. §.

RUBRIKÁK: liturgikus díszekről 929. kán.

SAJÁT JOG: lásd részleges jog.

SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSRE ADOTT LEIRAT (MOTU PROPRIO): 38. kán.; subreptio nem teszi érvénytelenné 63. kán. 1. §.

SAJTÓ: a keresztény tanítás hirdetésének eszköze 761. kán.; lásd még: könyvek. SEGÉDPÜSPÖK: mikor szükséges kinevezni 403. kán. 1. §; különleges felhatalmazásokkal felruházott ~ 403. kán. 2. §, 405. kán. 2. §, 406-407. kán.; hivatalba lépése 404. kán. 2-3. §; a megyéspüspök tanácsadója 407. kán. 2. §; együttműködése a megyéspüspökkel 407. kán. 3.§; liturgikus kötelezettségi és jogai 408. kán.; szerepe széküresedéskor 409. kán. 2. §; helybenlakása 410. kán.; lemondása 411. kán.; lásd még: püspökök.

SEMMISSÉG (ÉRVÉNYTELENSÉG): csak az a törvény okoz ~et, mely ezt kifejezetten jelzi 10. kán.; intézkedés ~e és végrehajtása 41. kán.; leiraté tévedés miatt 66. kán.; kétség leirat ~éről 67. kán. 3. §; jogcselekményé kényszer miatt 125. kán. 1. §; jogcselekményé tudatlanság vagy tévedés miatt 126. kán.; megbízott által végzet cselekményé 133. kán.; hivatal betöltéséé 149. kán., 153. kán.; választásé 166. kán. 3. §, 173. kán. 3. §, 175. kán. 3; szavazatoké 172. kán.; megválasztott személy cselekményeié a megerősítés közlése előtt 179. kán. 4. §; felmentéskéréssel egybekötött választásé 182. kán.

2. §; hivatalról való lemondásé 188. kán.; érvénytelenül választott egyházmegyei kormányzó intézkedéseié 425. kán. 3. §; házasságé 1073. kán.; 10831094. kán., 1095-1107. kán., 1108. kán. 1. §; fogadalomé 1191. kán. 3. §, 656. kán., 658. kán.; noviciátusé 647-649. kán.; esküé 1200. kán. 2. §; elidegenítési engedélyé 1292. kán. 3. §; kegyes intézkedések záradékáé 1301. kán.

3. §; büntetés elengedéséé 1360. kán.; illetéktelen bíró cselekményeié 1406. kán.; ügyész vagy kötelékvédő megidézésének elmaradása miatt 1433. kán.; iratoké a jegyző aláírásának hiánya miatt 1437. kán. 1. §; idézés közlésének hiánya miatt 1511. kán.; ítélet ~ét okozó hibák beterjesztése kifogásként 1459. kán. 1. §; perközzététel elmaradása miatt 1598. kán. 1. §; ítélet orvosolhatatlan ~e 1620. kán.; ítélet orvosolható ~e 1622. kán.; szóbeli eljárásé 1656. kán. 2. §; felszentelés ~ének megállapítása peres úton 1708. kán., 1712. kán.; lásd még: akadály, beleegyezés, formahiány, per.

SEMMISSÉGI PANASZ: ítélet ellen 1619-1627. kán.; fellebbezéssel együtt 1629. kán. 2; a Rota ítéletei ellen 1445. kán. 1. § 1; viszonylagos illetéktelenség miatt 1460. kán. 2. §.

SIMÓNIA: szentségekkel kapcsolatban 1380. kán.; egyházi hivatal betöltésekor 149. kán. 3. §; hivatalról való lemondáskor 188. kán.

SÓGORSÁG: keletkezése és számítási módja 109. kán.; házassági akadály 1092. kán.; bírói érdekeltség oka 1448. kán.

SUBREPTIO: fogalma és hatása 63. kán. 1. §. SÚLYOSBÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK: bűncselekményé 1326-1327. kán.

SZABAD ADOMÁNYOZÁS: egyházi hivatal betöltési formája 147. kán., 157. kán., 523. kán.

SZABAD ÁLLAPOT: házasulandóké 1066. kán., 1113. kán.

SZABADSÁG: szeminaristáké 258. kán.; klerikusoké 283. kán. 2. §; püspököké 395. kán. 2. §, 410. kán.; plébánosoké 533. kán. 2. §; káplánoké 550. kán. 3. §.

SZABÁLYTALANSÁG (IRREGULARITAS): lásd akadály.

SZABÁLYZAT: megszentelt élet intézményeié (constitutiones) 587. kán., 595. kán., 598. kán., 625. kán., 631. kán., 662. kán.; apostoli élet társaságaié 734. kán.; általánosságban (statutum) 94. kán.; jogi személyeké 115. kán., 117-118. kán., 120. kán., 123. kán.; megszabja a vagyonkezelés vezetését 1280-1281. kán.; jelentősége elidegenítéskor 1295. kán.; katolikus egyetemeké 810. kán. 1. §; egyházi egyetemeké és fakultásoké 816. kán. 2. §; egyházmegyeközi szemináriumoké 237. kán. 2. §; egyházmegyei szemináriumé 239. kán. 3. §; személyi prelatúráé 295-296. kán.; hívők társulásaié 304305. kán., 306. kán., 307-309. kán.; hivatalos társulásoké 314. kán., 317. kán.

3. §, 319. kán. 1. §; magántársulásoké 321-322. kán., 324-326. kán.; püspöki konferenciáé 451. kán.; papi szenátusé 496. kán.; székeskáptalané 505507. kán.; nagyobb elöljárók konferenciáié 709. kán.

SZAKADÁRSÁG: fogalma 751. kán.; szentelési szabálytalanság 1041. kán. 2, 1044. kán. 1. § 2; temetés megtagadásának oka 1184. kán. 1. § 1; büntetése 1364. kán.

SZAKÉRTŐK (BÍRÓSÁGON): nem lehetnek bírók az ügyben 1447. kán.; kinevezésük 1574-1575. kán.; kizárásuk vagy elutasításuk 1576. kán.; jelentésük elkészítése 1577-1578. kán.; jelentésük bírói értékelése 1579. kán.; tiszteletdíjuk 1580. kán.; a felek által kijelölt ~ és jogaik 1581. kán.

SZÁNDÉKOSSÁG: bűncselekményé 1321. kán. 1. §.

SZEGÉNYEK: segítésük a hívők részéről 222. kán. 2. §, segítésük az egyház részéről 1254. kán. 2. §; lelkipásztori gondozásuk 529. kán. 1. §; szentségek kiszolgáltatása ~nek 848. kán.; mise felajánlása ~ szándékára 945. kán. 2. §; temetésük 1181. kán.; szegény egyházmegyék 1274. kán. 3. §; lásd még: ingyenes jogvédelem, evangéliumi tanácsok.

SZÉK (PÜSPÖKI): akadályoztatása: mikor áll be 412. kán.; ki veszi át a kormányzást 413. kán.; az ideiglenes kormányzó feladatai 414. kán.; a püspök egyházi büntetésbe esése miatt 415. kán.; megüresedése: mikor áll be 416. kán.; a helynök intézkedéseinek érvényessége 417. kán.; áthelyezéskor 418. kán.; ki veszi át a kormányzást 419-420. kán.; egyházmegyei kormányzó választása 421. kán., 423-424. kán.; egyházmegyei kormányzó kinevezése érvénytelen választás esetén 425. kán. 3. §; egyházmegyei kormányzó alkalmassági feltételei 425. kán. 1-2. §; egyházmegyei kormányzó feladatai és hatalma 427. kán., 429. kán.; mit tilos az egyházmegyei kormányzónak 428. kán.; egyházmegyei kormányzó hivatalának megszűnése 430. kán.; egyházmegyei zsinat megszakad 468. kán. 2. §; általános és püspöki helynök hivatala megszűnik 481. kán.; titkos levéltárat nem szabad kinyitni 490. kán.; papi szenátus megszűnik 501. kán. 2. §; pasztorális tanács megszűnik 513. kán. 2. §; bírósági helynök hivatala nem szűnik meg 1420. kán. 5. §.

SZÉKESEGYHÁZ: 1217. kán. 2. kán. §; püspök hivatalát a ~ban veszi birtokba 382. kán. 3-4. §; püspök miséje a ~ban 389. kán.; káptalan ténykedése ~ban 503. kán.; püspök temetési szertartása és temetése a ~ban 1178. kán., 1242. kán.; egyházi rend feladása ~ban 1011. kán.

SZEMÉLY: természetes: az egyházban a keresztséggel lesz az ember ~ 96. kán.; életkora és értelmének használata 97-99. kán.; elnevezése lakóhelye szerint 100. kán.; lakóhelye és pótlakóhelye 102-106. kán.; származási helye 101. kán.; saját ordináriusa és plébánosa 107. kán.; rokonsága 108. kán.; sógorsága 109. kán.; örökbefogadása 110. kán.; rítusa 111-112. kán.; lemondása kiváltságról 80. kán. 2. §; jogi: fogalma 113. kán. 2. §; keletkezése és célja 114. kán., 117. kán.; személyek vagy dolgok együttese 115. kán.; hivatalos vagy magán 116. kán.; képviselete 118. kán.; 1480. kán.; megszűnése 120. kán., 124. kán.; egyesülése 121. kán.; felosztása 122. kán.; lemondása kiváltságról 80. kán. 3. §; szabályzata 94. kán.

SZEMINÁRIUM: kis~ 234. kán.; egyházmegyei és egyházmegyeközi nagy~ 237. kán.; működése 238-240. kán., 243. kán.; rektora 238. kán. 2. §, 239. kán.

1. §, 260-262. kán.; gondnoka 239. kán. 1. §; lelkiigazgatója 239. kán. 2. §; tanárai 253-254. kán.; felvétel 241. kán.; országos és saját szabályzat 242243. kán.; püspöki felügyelete 259. kán.; anyagi szükségleteinek fedezése 263-264. kán.; lásd még: képzés.

SZEMLE: bírói 1582-1583. kán.

SZENT DOLGOK: tiszteletük és használatuk 1171. kán.; szerzésük 1269. kán.; meggyalázásuk 1376. kán.

SZENTEK TISZTELETE: Szűz Mária és ~ 1186. kán.; nyilvános 1187. kán.

SZENTELÉS (CONSECRATIO, DEDICATIO): olajoké 847. kán. 1. §; végzője 1169. kán.; oltáré 1237. kán.; templomé 1217. kán.; szent helyeké 1205

1206. kán., 1208-1209. kán.; ~sel keletkezett jelleg elvesztése 1212. kán.; lásd még: püspökszentelés.

SZENTELMÉNYEK: fogalmuk 1166. kán.; létesítésük és kiszolgáltatásuk 1167. kán.; kiszolgáltatójuk 1168. kán.; lásd még: áldás, ördögűzés, szentelés.

SZENT HELYEK: fogalmuk 1205. kán.; felszentelőjük 1206. kán.; megáldójuk

1207. kán.; okmány felszentelésükről és megáldásukról 1208. kán.; felszentelésük vagy megáldásuk bizonyítása 1209. kán.; szent és profán használatuk 1210. kán.; meggyalázásuk 1211. kán.; szent jellegük elvesztése 1212. kán.; egyházi hatóság hatalmának gyakorlása ~en 1213. kán.; lásd még: templom, kápolna, házikápolna, temető.

SZENT IDŐK: fogalmuk, létesítésük, megszüntetésük 1244. kán.; felmentés megtartásuk alól 1245. kán.; lásd még: bűnbánati napok, ünnepek.

SZENTSÉGEK (ÁLTALÁBAN): fogalmuk, szerepük 840. kán.; érvényességi és megengedettségi feltételeik 841. kán.; a keresztség a többi ~ felvételéhez szükséges 842. kán. 1. §; a beavatásé 842. kán. 2. §; kitől nem tagadhatók meg 843. kán. 1. §; felvételükre való felkészítés 777. kán., 843. kán. 2. §; megengedett kiszolgáltatásuk nem katolikusnak 844. kán. 3-4. §; felvételük nem katolikus kiszolgáltatótól 844. kán. 1-2. §; jegyet hátrahagyó ~ 845. kán.

1. §; feltételes kiszolgáltatásuk 845. kán. 2. §; kiszolgáltatásuk a liturgikus könyvek szerint 846. kán. 1. §; a kiszolgáltató rítusa szerint végzendők 846. kán. 2. §; adományok ~ kiszolgáltatásakor 848. kán.; kiszolgáltatásuk színlelése 1379. kán.

SZENTSÉGI ÁLDÁS: 943. kán.

SZENTSÉGKITÉTEL: templomban 941. kán. 1. §; mise alatt tilos 941. kán.

2. §; ünnepélyes 942. kán.; ki végezheti 943. kán.

SZENT ÚTRAVALÓ: ki köteles kiszolgáltatni 911. kán. 1. §; kiszolgáltatója szükség esetén 911. kán. 2. §; felvételének ideje és ismétlése 921-922. kán.

SZERZÉS (JAVAKÉ): egyházi javaké 1254-1255. kán., 1259-1272. kán., 668. kán. 3. és 5. §; módjai 1259. kán.; elbirtoklással 1268. kán., 1270. kán.; szent dolgoké 1269. kán.; gyűjtéssel 1265. kán.; illetékekből 1264. kán.

SZERZETESEK: fogalmuk és hivatásuk 607. kán.; gyónásuk 630. kán., 967-969. kán.; vagyoni felelősségük és jogaik 639. kán., 668. kán.; képzésük 659-661. kán.; vallási életük 662-664. kán.; közös életük 665. kán.; hogyan használják a tömegtájékoztatási eszközöket 666. kán., 831-832. kán.; ruházatuk 669. kán.; intézményükön kívüli feladatvállalásuk 671. kán.; apostoli tevékenységük 673. kán.; miben vannak alárendelve a püspöknek 678679. kán., 1320. kán.; együttműködésük a világi klérussal 680. kán.; kinevezésük egyházmegyei hivatalokra 682. kán.; átlépésük másik intézménybe 684

685. kán.; kilépésük 686-693. kán.; elbocsátásuk 694-703. kán.; püspöki tisztségre emelt ~ 705-707. kán.; temetésük 1179. kán.; fizikai erőszak ellenük 1370. kán. 3. §; egyes bűncselekményeik 1392. kán., 1394. kán. 2. §; bíróságaik 1427. kán., 1438. kán. 3. §; lásd még: l'ogadalomtétel. noviciátus, próbaidő, elbocsátás, monasztikus szerzetesek, apácamonostorok, apát, elöljárók, ház, szerzetes intézmény, szerzetes káptalan.

SZERZETES INTÉZMÉNY: fogalma 607. kán.; javainak kezelése 634-640. kán.; szemlélődő 674. kán.; tanító 801. kán.; klerikusi ~ jogosult templomot fenntartani 611. kán. 3. §; laikusi ~ részvétele a lelkipásztorkodásban 676. kán.; pápai jogú, klerikusi ~ elöljáróinak és káptalanjainak hatalma 596. kán. 2. §; átlépés egyik ~ből a másikba 684-685. kán.; kilépés ~ből 686693. kán.; elbocsátás 694-703. kán.; lásd még: megszentelt élet intézményei.

SZERZETES KÁPTALAN: egyetemes 616. kán. 3. §, 631. kán.; egyéb ~ok 632. kán.; részvétel és tanácsadás ~ban 633. kán.

SZERZETT JOGOK: érvényben maradásuk 4. kán.; ~kal ellenkező egyedi közigazgatási intézkedés 38. kán.; jogi személyek egyesítésekor 121. kán.; jogi személyek megszűnésekor 122-123. kán.; szerződésben ~ és az elmozdítás 192. kán.

SZERZŐDÉS: állami törvények szerint 1290. kán.; általános szabályai 12901298. kán.; ~ben szerzett jogok és a hivatalból való elmozdítás 192. kán.; munka~ 1286. kán.; bírói illetékesség jogcíme 1411. kán.; házassági 1055. kán.

2. §. ,

SZÍNLELÉS: házasságkötésé 1101. kán.; eucharisztia végzéséé 1378. kán. 2. §; szentségeké 1379. kán.

SZINÓDUS: lásd püspöki szinódus. SZOKÁSJOG: lásd jogszokás.

SZÖVETKEZÉS (FOEDERATIO): szerzetes intézményeké 582. kán.; egyházmegyei intézeteké 1274. kán. 4-5. §.

SZÜLŐK: hatalmuk gyermekük felett 98. kán. 2. §; rítusuk 111-112. kán.; gyermekeik katolikus nevelése 226. kán., 774. kán. 2. §, 793. kán., 796-798. kán.; oktatásuk gyermekkeresztelés előtt 851. kán. 2, 867. kán. 1. §; beleegyezésük a gyermek kereszteléséhez 868. kán.; ne legyenek saját gyermekeik keresztszülei 874. kán. 1. § 5; feladatuk gyermekük bérmálása terén 890. kán.; gyermekeik elsőáldozása 914. kán.; hozzájárulásuk kiskorú házasságához 1071. kán. 1. § 6; gyermekeik átadása nem katolikus nevelésre 1366. kán.; gyermeküket képviselik a perben 1478. kán. 1-2. §; lásd még: gyermek, apaság.

SZÜZEK: rendje és liturgikus szentelésük 604. kán.

TABERNÁKULUM: 938. kán., 940. kán.

TANÁCS: gazdasági: összetétele és szerepe 492-493. kán., 1277. kán., 1287. kán., 1305. kán.; plébániai 537. kán.; egyeztető: 1733. kán.; pasztorális: feladatai

511. kán., 443. kán. 5. §; tagjai 512. kán.; megbízásának időtartama 513. kán.; elnöke a püspök 514. kán.; összehívása 514. kán.; jogköre tanácsadói 514. kán.

1. §; plébániai 536. kán.; szerzetes elöljáróké: 627. kán., 647. kán., 656. kán., 684. kán., 686. kán., 688. kán., 690. kán. 1. §, 694. kán. 2. §, 697. kán., 699. kán.

1. §; apostoli élet társasága legfőbb elöljárójáé: 743. kán., 744. kán. 1. §, 745. kán.; missziókban: 495. kán. 2. §, 502. kán. 4. §; lásd még: papi szenátus.

TANÁCSOSOK TESTÜLETE: 502. kán.; feladatait a püspöki konferencia a székeskáptalanokra bízhatja 502. kán. 3. §; szerepe a rendkívüli vagyonkezelés cselekményeiben 1277. kán.; megyéspüspök hivatalba lépéskor 382. kán.; koadjutor hivatalba lépésekor 404. kán. 1. és 3. §; széküresedéskor egyházmegyei kormányzót választ 419-420. kán.; beleegyezése inkardinációhoz és exkardinációhoz 272. kán.; beleegyezése szentelési elbocsátóhoz 1018. kán.

1. § 2.

TANÁROK: szent tudományokat tanító világi ~ 229. kán. 3. §; szemináriumban: 239. kán. 1. §; tulajdonságaik 253. kán. 1. §; a főbb tárgyaké különböző személy legyen 253. kán. 2. §; elmozdításuk 253. kán. 3. §; együttműködésük 254. kán.; feladataik 261. kán.; díjazásuk 263. kán.; katolikus egyetemen: 810. kán. 1. §; teológiai tárgyaké 812. kán.; egyházi egyetemen és fakultáson: 818. kán., 820. kán.; lásd még: oktatók.

TANÍTÁS: egyház kötelessége és joga 747. kán.; ~ és a szerzetes intézmények 801. kán.; lásd még: nevelés, egyetem, iskola, képzés.

TANÍTÓHIVATAL: tévedhetetlen 749. kán.; rendes és rendkívüli 750. kán.; hiteles 752-753. kán.; ~lal ellenkező tanítások kerülése 750. kán., 752. kán.; ~ iránti engedelmesség 752-753. kán., 218. kán., 227. kán.; követése az oktatásban 252. kán. 1. §; követése igehirdetésben 760. kán., 768. kán. 2. §; követése cenzori munkában 830. kán.; követése gyóntató részéről 978. kán.

2. §; ~lal való makacs ellenkezés ok szerzetes elbocsátására 696. kán.; lásd még: eretnekség, hit.

TANUK: szóbeli határozaté 55. kán.; keresztségé 875-876. kán., 877. kán. 1. §; házasságé 1108. kán.; házasságkötés csak ~ előtt 1116. kán.; titkos házasságé 1131. kán. 2; perben: kötelesek az igazat vallani 1548. kán. 1. §; ki nem köteles vallomást tenni 1548. kán. 2. §; kik nem lehetnek ~ 1550. kán.; kihallgatásuk kérése 1551-1552. kán.; számuk korlátozása 1553. kán.; nevük közlése 1554. kán.; kizárásuk 1555. kán.; idézésük 1556-1557. kán.; kihallgatásuk 1558-1571. kán.; vallomásuk értékelése 1572-1573. kán.; szóbeli eljárásban 1663-1665. kán.; házassági perben 1678-1679. kán.; perbezárás után 1600. kán. 1. §.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS: egyházi alkalmazottaké 231. kán. 2 §; klerikusoké 1274. kán. 2. §, 281. kán. 2. §.

TÁRSULÁS: krisztushívők ~i joga 215. kán.; világiak ~i joga 225. kán.; klerikusok ~i joga 278. kán.; mikor nevezhető katolikusnak 300. kán.; céljai 298. kán. 1. §; ajánlott ~ok 298. kán. 2. §; saját szabályzata 304. kán. 1. §; neve 304. kán. 2. §; egyházi felügyelete 305. kán.; jogaiban való részesedés 306. kán.; felvétel ~ba 307. kán.; kizárás ~ból 308. kán.; belső hatásköre és feladatai 309. kán., 311. kán.; jogi személyisége 310. kán.; klerikusi 302. kán.; világiaké 327-329. kán.; hivatalos 301. kán., 312-320. kán.; magáin- 299. kán., 321-326. kán.; a megszentelt élet intézményével egyesített 311. kán., 677. kán. 2. §; harmadrend 303. kán.

TARTOMÁNY: egyház-: fogalma 431. kán. 1. §; minden részegyháznak valamely ~ba kell tartoznia 431. kán. 2. §; létesítése, megszüntetése, módosítása 431. kán. 3. §; több ~ régiót alkothat 433. kán.; élén a metropolita áll 435. kán.; szerzetesi: fogalma 621. kán.; létesítése, módosítása 581. kán.; vezetője nagyobb elöljáró 620. kán.; jogi személyisége 634. kán. 1. §; bírósága 1427. kán.

TÁVOLLÉT: szerzetes elöljáróé 629. kán.; novíciusoké 649. kán. 1. §; szerzetesek törvénytelen ~e 665. kán. 2. §; 696. kán. 1. §; szerzetesek törvényes ~e 665. kán. 1. §; lásd még: helybenlakás.

TÁVOLMARADÁS (PERTŐL): feleké 1592-1595. kán.; tanúké 1557. kán.; vádlotté 1724. kán. 2. §.

TEMETÉS: liturgikus törvények szerint 1176. kán.; ~ és hamvasztás 1176. kán.

3. §; helye és a ~i illetékesség 1177. kán.; kinek kell megadni és kinek tilos 1183-1184. kán.; püspöké 1178. kán.; szerzeteseké 1179. kán.; szegényeké 1181. kán.; kereszteletlen gyermeké 1183. kán.; lásd még: temető, bejegyzés.

TEMETŐ: szent hely 1205. kán.; egyházi vagy világi 1240. kán.; kinek lehet 1240-1241. kán.; működési szabályai 1243. kán.; megválasztása 1180. kán.

TEMPLOM: fogalma 1214. kán.; ki szenteli fel vagy áldja meg 1206-1207. kán., 1217. kán.; szenteléséről írás 1208. kán.; szentelésének vagy megáldásának bizonyítása 1209. kán.; felszenteltségének elvesztése 1212. kán., 1222. kán.; ki építi és hogyan 1215-1216. kán.; felszentelése és annak hatása 12171219. kán.; szépsége, gondozása 1220. kán.; szabad és ingyenes belépés 1221. kán.; plébánia- 857. kán. 2. §, 858. kán. 1. §, 859. kán., 934. kán. 1. §, 1217. kán. 2. §; székesegyház 934. kán. 1. §, 1011. kán., 1217. kán. 2. §, 1242. kán.; káptalani 503. kán., 510. kán.; misézés nem katolikus ~ban 933. kán.

TEMPLOMIGAZGATÓK: hivataluk és kinevezésük 556-557. kán.; kötelességeik, hatáskörük 558-562. kán.; elmozdításuk 563. kán.; feladatuk a prédikációval kapcsolatban 767. kán. 4. §; lásd még: igazgató.

TERMÉKETLENSÉG: nem érvényteleníti és nem tiltja a házasságot 1084. kán. TERMÉSZETJOG: ~i házassági akadály 1163. kán. 2. §, 1165. kán. 2. §; ~ és javak szerzése 1259. kán.; ~ szerint javairól rendelkezni jogosult személy 1299. kán. 1. §; természeti törvény és az elévülés 199. kán. 1.

TESTÜLET: ~i jogi személy 115. kán. 2. §; ~i cselekvés 119. kán.; mint a bemutatási jog gyakorlója 158. kán. 2. §, 160. kán. 2. §; mint választó 165179. kán.; lásd még: püspökök testülete, tanácsosok testülete, bíróság.

TÉVEDÉS: érvénytelenné vagy jogképtelenné tevő törvényekről 15. kán. 1. §; vélelmezése 15. kán. 2. §; közigazgatási intézkedés végrehajtásában 45. kán.; leiratban 66. kán.; hatása a cselekmény érvényességére 126. kán.; köz~ esetén az egyház pótolja a hatalmat vagy felhatalmazást 144. kán.; hivatalról való lemondáskor 188. kán.; házasságkötéskor 1097. kán.; mentő körülmény 1323. kán. 2; enyhítő körülmény 1324. kán. 1. § 8; a felek nyilatkozataiban 1538. kán.; az ítéletben 1616. kán.

TÉVEDHETETLENSÉG: pápáé 749. kán. 1. §; püspökök testületéé 749. kán. 2. §. TISZTASÁG: evangéliumi tanács 599. kán.; bűncselekmények a ~ ellen 1387. kán., 1395. kán.; házassági kísérlet 1394. kán.; lásd még: fogadalom, cölibátus.

TOLMÁCS: gyónáskor 983. kán. 2. §; gyónási titoktartása 1388. kán.; házasságkötéskor 1106. kán.; bíróságon 1471. kán., 1649. kán. 1. § 2.

TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK: egyházi ~ 747. kán.; használatuk szerzetesek részéről 666. kán.; használatuk evangelizációban 761. kán., 822. kán. 1. §; rádiós és televíziós igehirdetés szabályai 772. kán. 2. §, 831. kán.

2. §; hívők felelőssége ~kel kapcsolatban 822. kán. 2-3. §; egyházi hatóság felügyelete ~re 823. kán.; klerikusok és szerzetesek közreműködése ~ben 831. kán.; lásd még: könyvek.

TÖRVÉNYEK: világiak: utalás rájuk az egyházjogban 22. kán.; gyámságról 98. kán. 2. §; örökbefogadásról 110. kán.; elbirtoklásról 197. kán.; klerikusok mentességeiről 289. kán. 2. §; nevelésről 799. kán.; eljegyzésről 1062. kán.; ~ által el nem ismert házasság 1071. kán. 1. § 2; vagyonkezeléssel kapcsolatban 1284. kán. 2. §; szerződések terén 1286. kán. 1, 1290. kán.; peregyezségről és választott bíráskodásról 1714. kán., 1716. kán.; egyháziak: liturgikus ~

2. kán.; régi ~ hatálya 6. kán.; kihirdetésük és hatálybalépésük 7-8. kán.; nem visszamenő hatályúak 9. kán.; érvénytelenítő és jogképtelenné tevő ~ 10. kán.; kötelező erejük 11-12. kán.; vélelem a részleges ~ területi jellege mellett 13. kán. 1. §; kétely ~ről 14. kán.; tudatlanság vagy tévedés ~ről 15. kán.; magyarázatuk 16-18. kán., 27. kán.; hézaguk 19. kán.; hatályon kívül helyezésük 20-21. kán.; mikor helyezik hatályon kívül a jogszokást 28. kán.; általános határozatok 29. kán.; alkalmazásuk, végrehajtásuk 31-34. kán., 49. kán.; ~kel ellentétes közigazgatási intézkedések 36. kán., 38. kán.; nem vonják vissza az ellentétes leiratokat 73. kán.; milyen ~ alól adható felmentés 87. kán. 1. §, 85-86. kán.; büntetések elrendelése ~ben 1315. kán.; büntető ~ egyöntetűsége vidékenként 1316. kán.; lásd még: isteni jog, részleges jog, felmentés.

TÖRVÉNYESÍTÉS: gyermeké 1139-1140. kán.

TÖRVÉNYES ROKONSÁG: házassági akadály 1094. kán.

TUDATLANSÁG (NEM TUDÁS): törvényekkel kapcsolatos 15. kán.; hatása a jogcselekményre 126. kán.; szabálytalanságokról és akadályokról való ~ nem mentesít 1045. kán.; házasság lényegét illető 1096. kán.; mentő körülmény 1323. kán.; enyhítő körülmény 1324. kán. 1. § 9.

ÚJONNAN MEGTÉRTEK (NEOFITÁK): képzésük 789. kán.; mikor vehetik fel az egyházi rendet 1042. kán. 3.

UTASÍTÁS (INSTRUCTIO): 34. kán.

ÜGYÉSZ: mely ügyekben szükséges 1430-1431. kán.; megidézésének elmaradása 1433. kán.; kinevezése és szükséges tulajdonságai 1435. kán.; lehet kötelékvédő is, de nem ugyanabban az ügyben 1436. kán.; elmozdítása 1436. kán. 2. §; visszalépése 1448. kán. 2. §; elutasítása 1449. kán. 4. §; kérdéseket terjeszthet elő 1533. kán.; válaszadási joga 1603. kán.; említése az ítéletben 1612. kán. 1. §; megtámadhatja a házasságot 1674. kán.; jogai házassági ügyben 1678. kán.; szereplése különválási ügyben 1696. kán.; büntetőügyben 1721-1722. kán.; elállása a büntetőpertől 1724. kán.; fellebbezése büntetőperben 1727. kán.; helyzete olyan, mint a peres félé 1434. kán.

ÜGYHALLGATÓK: 1428. kán.

ÜGYVÉD: választása 1481. kán.; büntetőügyben 1723. kán.; ~ek száma 1482. kán. 3. §; kinevezési feltételei 1483. kán.; megbízása 1484. kán.; különleges megbízása 1485. kán.; elutasítása 1487. kán.; elmozdítása 1486. kán.; mely ügyekben szükséges 1481. kán. 1-2. §; tilalmak és büntető rendelkezések ~ ellen 1457. kán. 2. §, 1470. kán., 1488-1489. kán.; titoktartása 1455. kán.

3. §; lásd még: képviselő.

ÜLNÖK: a bíró segítője 1424. kán.

ÜNNEPEK: kötelező ~ felsorolása 1246. kán.; megtartási módjuk 1247. kán.; szentmisén való részvétel ~en 1248. kán.; elrendelésük, eltörlésük vagy áthelyezésük 1244. kán. 1. §, 1246. kán.; felmentés megtartásuk alól 1245. kán.; homília ~en 767. kán. 2. §.

VAGYONKEZELÉS: egyházi ~ legfőbb alanya a pápa 1273. kán.; közvetlen alanya 1279. kán.; egyházmegyei ~ szervei 494. kán., 1274. kán., 1278. kán.; több egyházmegyéből való javak ~e 1275. kán.; cselekményei 1281. kán.; világi és erkölcsi törvények megtartása ~ben 1286. kán.; rendes és rendkívüli 1277. kán.,1281. kán. 2. §; klerikusnak tilos világi javak ~e 285. kán. 4. §, 286. kán.; világi javak ~e szentelési akadály 1042. kán. 2; szerződések 1280. kán.; elidegenítés 1291-1294. kán., 1298. kán.; bérbeadás 1297-1298. kán.; ajándékozás 1285. kán.; perek ~ről 1288. kán., 1524. kán. 2. §, 1413. kán. 1; plébániai javaké 532. kán.; szerzetesi javaké 635. kán. 2. §, 636. kán., 638. kán. 1. §, 639. kán.; szerzetesek saját javaié 668. kán. 1. §; világi intézményeké 718. kán.; apostoli élet társaságaié 741. kán.; társulásoké 319. kán., 325. kán.; lásd még: anyagi javak.

VAGYONKEZELŐ: hivatala 239. kán. 1. §, 494. kán., 636. kán., 1280. kán.; személye 1279. kán., 1282. kán.; kötelességei és esküje 1283-1284. kán., 1286. kán.; leltár 1283. kán.; hivatalának megszűnése 1289. kán.

VÁLASZTÁS: testület által 119. kán.; egyházi hivatalra 147. kán., 164-179. kán.; elöljáróké szerzetes intézményben 623. kán., 625-626. kán.; pápa~ 332. kán. 1. §, 349. kán.; püspöki konferencia elnökéé 452. kán. 1. §; papi szenátus tagjaié 497-499. kán.; egyházmegye irányítójáé a szék akadályoztatása esetén 413. kán. 2. §; egyházmegyei kormányzóé 421-422. kán.; ideiglenes vagyonkezelőé 423. kán. 2. §; szabadságának akadályozása 1375. kán.

VÁLASZTOTT BÍRÁSKODÁS: per elkerülésének módja 1713-1716. kán.

VASÁRNAP: lásd ünnepek.

VÉDŐ: hivatalból adott 1481. kán.; lásd még: kötelékvédő, ügyvéd.

VÉGREHAJTÁS: törvények ~i utasításai 34. kán.; egyedi közigazgatási intézkedéseké 40-45. kán.; egyedi határozaté 54. kán.; leiraté 68-70. kán.; kegyes intézkedésé 1310. kán.; ítéleté 1650-1655. kán., 1638. kán., 1644. kán. 2. §; ~ házassági semmisségi ügyekben 1685. kán.

VÉLELEM: fogalma 1584. kán.; hatásai 1585. kán.; bírói ~ 1586. kán.

VÉRROKONSÁG: számítási módja 108-109. kán.; házassági akadály 1091. kán.; mikor nem adható alóla felmentés 1078. kán.

VÉRTANÚK: ereklyéik oltárban 1237. kán. 2. §.

VEZEKLÉS: 1340. kán.

VEZETŐ (TÁRSULÁSÉ): kijelölése 309. kán., 317. kán., 324. kán. 1. §; elmozdítása 318. kán. 2. §; működése 321. kán., 329. kán.; lásd még: elöljáró.

VILÁGI (LAIKUS): fogalma 207. kán. 1. §; kötelességei és jogai 224-231. kán.; részvételi módja szentmisében 899. kán. 2. §, 907. kán.; részvétele a kormányzati hatalom gyakorlásában 129. kán. 2. §; megbízása a plébánia ellátásával 517. kán. 2. §; igehirdető 759. kán., 766. kán.; hitoktató 776. kán., 785. kán.; misszionárius 784. kán.; keresztség rendkívüli kiszolgáltatója 861. kán. 1. §; rendkívüli áldoztató 230. kán. 3. §, 910. kán. 2. §, 911. kán. 2. §; szentségkitétel rendkívüli végzője 943. kán.; megbízása esketésre 1112. kán.; egyes szentelmények kiszolgáltatója 1168. kán.; vagyonkezelő 494. kán., 1282. kán.; bírói kinevezése 1421. kán. 2. §; ülnök 1424. kán.; ügyhallgató 1428. kán.; kötelékvédő és ügyész 1434. kán.

VILÁGI INTÉZMÉNY: fogalma 710. kán.; klerikusi vagy laikusi 711. kán.; megszentelt élete az apostoli tevékenységben 713. kán. 1. §; a világot az evangélium erejével alakítja 713. kán. 2-3. §; életmódja 714. kán.; függése a megyéspüspöktől 715. kán.; anyagi javai 718. kán.; szent kötelékei 712. kán., 721-722. kán., 723. kán. 1. §; vallási és lelki élete 719. kán.; kezdeti próbaidő 722. kán.; első tagként való felvétel és végleges taggá válás 723. kán.; képzés 724. kán.; elöljárók 717. kán., 720-724. kán., 726. kán.; kiválás ~ből 726727. kán.; lásd még: megszentelt élet intézményei.

VISSZAÉLÉS: kiváltsággal 84. kán.; hatalommal vagy tisztséggel 1389. kán.; súlyosbító körülmény 1326. kán. 1. § 2; ~ek megelőzése plébánián 528. kán.

2. §.

VISSZAMENŐ HATÁLY: törvényeké 9. kán.; hiteles törvénymagyarázaté 16. kán. 2. §.

VISSZAVONÁS: szerzett jogoké a CIC által 4. kán.; törvényé nem vélelmezhető 21. kán.; általános végrehajtási határozatoké 33. kán. 2. §; utasításoké 34. kán. 3. §; közigazgatási intézkedésé 47. kán.; egyedi határozaté 58. kán. 1. §; kérése felfolyamodáskor 1734. kán.; leiraté 73. kán.; kiváltságé 79. kán.; lemondásé 189. kán. 4. §; gyóntatási felhatalmazásé 974. kán.; szentelési elbocsátóé 1023. kán.; házassági beleegyezésé 1107. kán.; házasságkötési képviselő megbízásáé 1105. kán. 4. §.

VÍZ: kereszt- 849. kán., 853. kán.; szentmiséhez 924. kán.; nem töri meg a szentségi böjtöt 919. kán. 1. §.

VIZSGA: gyóntatási felhatalmazáshoz 970. kán.; plébánosi 521. kán. 3. §.

VIZSGÁLAT: szentelendőké 1051. kán.; büntetőeljárás előtt 1339. kán., 1717-1719. kán.; lásd még: jegyesvizsgálat.

ZSINAT: egyetemes: a püspökök testületének cselekménye 337. kán. 1. §; ~ és a pápa 338. kán.; résztvevői 339. kán.; résztvevőinek hitvallástétele 833. kán.; megszakadása a pápai szék üresedésekor 340. kán.; határozatainak kötelező ereje 341. kán.; tévedhetetlen tanítása 749. kán.; részleges: összehívása és rendje 439-442. kán.; résztvevői 443-444. kán.; kormányzati hatalma 445. kán.; iratainak felterjesztése a Szentszékhez 446. kán.; a rendes tanítóhivatal alanya 753. kán.;plenáris: fogalma és összehívása 439. kán. 1. §; ~ és a püspöki konferencia 441. kán.; tartományi: fogalma és összehívása 439. kán. 2. §, 440. kán.; ~ és a metropolita 442. kán.; illetékes a miseadományok mértékének meghatározására 952. kán.; egyházmegyei: természete 460. kán.; megtartása 461. kán.; összehívója és elnöke 462. kán.; résztvevői 463-464. kán.; kérdések megvitatása ~on 465. kán.; illetékessége tanácsadói jellegű 466. kán.; határozatairól a metropolita és a püspöki konferencia értesítése 467. kán.; felfüggesztése, feloszlatása, megszakadása 468. kán.

ZSOLOZSMA: fogalma 1173. kán.; ki köteles végezni 276. kán. 2. § 3, 663. kán.

3. §, 1174. kán. 1. §; a többi hívőknek ajánlott 1174. kán. 2. §; lehetőleg a megfelelő napszakban végzendő 1175. kán.

 

top