The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

V. KÖNYV

AZ EGYHÁZ ANYAGI JAVAI

 

1254. kán. - 1. §. A katolikus egyháznak született joga, hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerezzen, birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai szolgálatára.

2. §. A főbb sajátos célok pedig a következők: az istentisztelet megrendezése, a klérus és a többi szolgálattevők tisztes ellátásának biztosítása, a szent apostoli tevékenység és különösen a szegényekkel szemben a segítő szeretet cselekedeteinek gyakorlása.

1255. kán. - Az egyetemes egyház és az Apostoli Szentszék, a részegyházak, valamint minden más, akár hivatalos, akár magánjellegű jogi személy jogképességgel rendelkezik anyagi javak szerzésére, birtoklására, igazgatására és elidegenítésére a jognak megfelelően.

1256. kán. - A javak tulajdonjoga a római pápa legfőbb fennhatósága alatt azt a jogi személyt illeti, aki az illető javakat törvényesen megszerezte.

1257. kán. - 1. §. Az egyetemes egyház, az Apostoli Szentszék és az egyházban levő egyéb hivatalos jogi személyek összes anyagi javai egyházi javak, és velük kapcsolatban az itt következő kánonok, valamint saját szabályzatuk az irányadók.

2. §. A magán jogi személy anyagi javaival kapcsolatban saját szabályzata az irányadó, nem pedig a jelen kánonok, hacsak kifejezett ellenkező rendelkezés nincsen.

1258. kán. - Az alábbi kánonokban az egyház név nem csupán az egyetemes egyházat vagy az Apostoli Szentszéket jelöli, hanem az egyházban levő minden más hivatalos jogi személyt is, hacsak a szövegösszefüggésből vagy a dolog természetéből ennek ellenkezője ki nem tűnik.

 

top