The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK

 

VI. CÍM

BÜNTETENDO CSELEKMÉNYEK
AZ EMBERI ÉLET, MÉLTÓSÁG ÉS SZABADSÁG ELLEN

 (Kánon 1397 – 1398)

 

1397. kán. – 1. §. Aki emberölést követ el, vagy embert erőszakkal vagy csellel elrabol vagy fogva tart vagy megcsonkít vagy súlyosan megsebesít, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint, az 1336. kán. 2-4. §-ában említett büntetésekkel büntetendő; az 1370. kán.-ban említett személyek ellen elkövetett emberölésért pedig az ott és a jelen kánon 3. §-ában megállapított büntetések is járnak.

2. §. Aki sikeresen magzatelhajtást végez, önmagától beálló kiközösítésbe esik.

3. §. Ha olyan büntetendő cselekményekről van szó, melyeket ez a kánon említ, és a tettes klerikus, súlyosabb esetekben bocsássák el a klerikusi állapotból.

1398. kán. – 1. §. Hivatalától való megfosztással és más megfelelő büntetésekkel, nem kivéve a klerikusi állapotból való elbocsátást sem, büntetendő az a klerikus:

1. aki a hatodik parancs elleni büntetendő cselekményt követ el kiskorúval vagy olyan személlyel, aki állapotszerűen nem rendelkezik értelmének teljes használatával, vagy aki számára a jog ugyanilyen gyámságot ismer el;

2. aki toboroz vagy rávesz kiskorút vagy olyan személyt, aki állapotszerűen nem rendelkezik értelme teljes használatával, vagy aki számára a jog ugyanilyen gyámságot ismer el, hogy magát pornográf módon mutogassa vagy akár valódi, akár színlelt pornográf előadásokban vegyen részt;

3. aki erkölcstelen módon szerez, magánál tart, bemutat vagy terjeszt, bármilyen módon és bármilyen eszközzel, pornográf képeket kiskorúakról vagy olyan személyekről, akik állapotszerűen nem rendelkeznek értelmük teljes használatával.

2. §. Ha a megszentelt élet intézményének vagy az apostoli élet társaságának tagja, vagy bármely hívő, aki az egyházban valamilyen méltósággal rendelkezik vagy valamilyen hivatalt vagy funkciót gyakorol, olyan büntetendő cselekményt követ el, amelyről az 1. §-ban vagy az 1395. kán. 3. §-ában van szó, az 1336. kán. 2-4. §-a szerint büntetendő, más büntetések hozzáadásával is, a büntetendő cselekmény súlyosságának megfelelően.

 

top