The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

VI. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK AZ EMBERI ÉLET ÉS SZABADSÁG ELLEN

 (Kánon 1397 – 1398)

 

1397. kán. - Aki emberölést követ el, vagy embert erőszakkal vagy csellel elrabol vagy fogva tart vagy megcsonkít vagy súlyosan megsebesít, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint, az 1336. kán.-ban említett megfosztásokkal és tilalmakkal büntetendő; az 1370. kán.-ban említett személyek ellen elkövetett emberölésért pedig az ott megállapított büntetések járnak.

1398. kán. - Aki sikeresen magzatelhajtást végez, önmagától beálló kiközösítésbe esik.

 

top