The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

V. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK KÜLÖNLEGES KÖTELEZETTSÉGEK ELLEN

(Kánon 1392 – 1396)

 

1392. kán. - Azok a klerikusok vagy szerzetesek, akik a kánonok előírásai ellenére üzleti tevékenységet vagy kereskedést folytatnak, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendők.

1393. kán. - Aki a büntetésből rá kirótt kötelezettségeket megsérti, megfelelő büntetéssel büntethető.

1394. kán. - 1. §. A 194. kán. 1. § 3. sz.-ának fenntartásával, az a klerikus, aki - akár csak polgárilag is - házasságot kísérel meg, önmagától beálló felfüggesztésbe esik; ha figyelmeztetés után nem tér jó útra, és folytatja a botrány keltését, fokozatosan megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással büntethető.

2. §. Az az örökfogadalmas szerzetes, aki nem klerikus, és - akár csak polgá-rilag is - házasságot kísérel meg, önmagától beálló egyházi tilalomba esik, a 694. kán. előírásának fenntartásával.

1395. kán. - 1. §. Az ágyas klerikus, az 1394. kán.-ban említett eseten kívül, és a hatodik parancsolat elleni más külső bűnben botrányosan kitartó klerikus felfüggesztéssel büntetendő; ehhez, ha a büntetendő cselekmény figyelmeztetés után tovább tart, fokozatosan más büntetések adhatók hozzá, egészen a kleriku-si állapotból való elbocsátásig.

2. §. Az a klerikus, aki másképpen követett el büntetendő cselekményt a hatodik parancsolat ellen, ha a büntetendő cselekményt erőszakkal vagy fenyegetéssel vagy nyilvánosan vagy tizenhat éven aluli kiskorúval követte el, megfelelő büntetésekkel büntetendő, nem kivéve, ha az ügy úgy hozza, a klerikusi állapotból való elbocsátást sem.

1396. kán. - Aki súlyosan megsérti a helyben lakás kötelezettségét, mellyel valamely egyházi hivatal miatt tartozik, megfelelő büntetéssel büntetendő, nem kivéve - figyelmeztetés után - a hivataltól való megfosztást sem.

 

top