The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK

 

V. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
KÜLÖNLEGES KÖTELEZETTSÉGEK ELLEN

(Kánon 1392 – 1396)

 

1392. kán. – Az a klerikus, aki a szent szolgálatot szándékosan és törvénytelenül elhagyja, folyamatos hat hónapon keresztül, azzal a szándékkal, hogy kivonja magát az illetékes egyházi hatóság alól, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint felfüggesztéssel vagy az 1336. kán. 2-4. § szerinti büntetésekkel is büntetendő, súlyosabb esetekben pedig elbocsátható a klerikusi állapotból.

1393. kán. – 1. §. Az a klerikus vagy szerzetes, aki a kánonok előírásai ellenére kereskedést vagy üzleti tevékenységet folytat, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint az 1336. kán. 2-4. § szerinti büntetésekkel büntetendő.

2. §. Az a klerikus vagy szerzetes, aki a jogban már felsorolt eseteken kívül gazdasági téren büntetendő cselekményt követ el, vagy súlyosan megsérti a 285. kán. 4. §-ában foglalt előírásokat, az 1336. kán. 2-4. § szerinti büntetésekkel büntetendő, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

1394. kán. – 1. §. Az a klerikus, aki – akár csak polgárilag is – házasságot kísérel meg, önmagától beálló felfüggesztésbe esik, a 194. kán. 1. § 3. sz.-ának és a 694. kán. 1. § 2. sz.-ának fenntartásával; ha figyelmeztetés után nem tér jó útra, vagy folytatja a botrány keltését, fokozatosan megfosztásokkal, vagy a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntetendő.

2. §. Az az örökfogadalmas szerzetes, aki nem klerikus, és – akár csak polgárilag is – házasságot kísérel meg, önmagától beálló egyházi tilalomba esik, a 694. kán. 1. § 2. sz. előírásának fenntartásával.

1395. kán. – 1. §. Az ágyas klerikus, az 1394. kán.-ban említett eseten kívül, és a hatodik parancsolat elleni más külső bűnben botrányosan kitartó klerikus felfüggesztéssel büntetendő; ehhez, ha a büntetendő cselekmény figyelmeztetés után tovább tart, fokozatosan más büntetések adhatók hozzá, egészen a klerikusi állapotból való elbocsátásig.

2. §. Az a klerikus, aki másképpen követett el büntetendő cselekményt a hatodik parancsolat ellen, ha a büntetendő cselekményt nyilvánosan követte el, megfelelő büntetésekkel büntetendő, nem kivéve, ha az ügy úgy hozza, a klerikusi állapotból való elbocsátást sem.

3. §. A 2. §-ban említettel azonos büntetéssel büntetendő az a klerikus, aki erőszakkal, fenyegetéssel vagy hatalmával visszaélve követ el büntetendő cselekményt a hatodik parancsolat ellen, vagy arra kényszerít valakit, hogy szexuális cselekményeket végezzen vagy viseljen el.

1396. kán. – Aki súlyosan megsérti a helybenlakás kötelezettségét, mellyel valamely egyházi hivatal miatt tartozik, megfelelő büntetéssel büntetendő, nem kivéve – figyelmeztetés után – a hivataltól való megfosztást sem.

top