The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

IV. CÍM

A HAMISÍTÁS BŰNTETTE

(Kánon 1390 – 1391)

 

1390. kán. - 1. §. Aki a gyóntatót az 1387. kán.-ban említett büntetendő cselekmény címén egyházi elöljárónál hamisan feljelenti, önmagától beálló egyházi tilalomba esik, és ha klerikus, felfüggesztésbe is.

2. §. Aki egyházi elöljáróhoz más rágalmazó feljelentést terjeszt be valamilyen büntetendő cselekmény címén, vagy másképpen sérti meg más jó hírét, megfelelő büntetéssel büntetendő, nem kizárva a cenzúrát sem.

3. §. A rágalmazót arányos elégtétel adására is lehet kényszeríteni.

1391. kán. - A büntetendő cselekmény súlyossága szerint megfelelő büntetéssel büntethető:

1. aki hamis egyházi közokiratot készít, vagy valódit megváltoztat, elpusztít, elrejt, vagy hamis, illetve megváltoztatott egyházi közokiratot használ;

2. aki más hamis vagy megváltoztatott okiratot használ egyházi ügyben;

3. aki egyházi közokiratban hamis dolgot állít.

 

top