The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK

 

III. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK A SZENTSÉGEK ELLEN

(Kánon 1379 – 1389)

1379. kán. – 1. §. Önmagától beálló egyházi tilalom büntetésébe, vagy ha klerikus, önmagától beálló felfüggesztésbe is esik:

1. aki, noha nincs pappá szentelve, az eucharisztikus áldozat liturgikus cselekményét kísérli meg;

2. aki, az 1384. kán.-ban említett eseten kívül, noha nem tud érvényes szentségi feloldozást adni, megkísérli annak megadását, vagy szentségi gyónást hallgat meg.

2. §. Az 1. §-ban említett esetekben a büntetendő cselekmény súlyossága szerint más büntetéseket is hozzá lehet ehhez adni, nem kizárva a kiközösítést sem.

3. §. Mind az, aki megkísérli, hogy a szent rendet nőnek adja fel, mind az a nő, aki megkísérli a szent rend felvételét, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; a klerikust ezenfelül a klerikusi állapotból való elbocsátással is lehet büntetni.

4. §. Aki szándékosan szentséget szolgáltat ki olyanoknak, akik számára tilos annak felvétele, felfüggesztéssel büntetendő, amelyhez az 1336. kán. 2-4. §-a szerinti egyéb büntetések is hozzáadhatók.

5. §. Aki az 1-4. §-ban és az 1384. kán.-ban említett eseteken kívül színleli, hogy szentséget szolgáltat ki, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1380. kán. - Aki simóniával szentséget végez vagy vesz fel, egyházi tilalommal vagy felfüggesztéssel vagy az 1336. kán. 2-4. §-a szerinti büntetésekkel büntetendő.

1381. kán. – Aki a szent dolgokban való tiltott közösködést követ el, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1382. kán. – 1. §. Aki az átváltoztatott színeket meggyalázza vagy szentségtörő célra elviszi vagy magánál tartja, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; a klerikust ezenfelül más büntetéssel is lehet még büntetni, nem kizárva a klerikusi állapotból való elbocsátást.

2. §. Aki szentségtörő célra változtatja át az egyik vagy mindkét színt eucharisztikus ünneplésben vagy azon kívül, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva a klerikusi állapotból való elbocsátást.

1383. kán. – Aki a miseadományból törvénytelen hasznot húz, cenzúrával vagy az 1336. kán. 2-4. §-a szerinti büntetésekkel büntetendő.

1384. kán. - Az a pap, aki a 977. kán. előírása ellen cselekszik, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik.

1385. kán. - Az a pap, aki a gyónás folyamán vagy annak alkalmából vagy annak ürügye alatt a gyónót a hatodik parancsolat elleni bűnre csábítja, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint felfüggesztéssel, eltiltásokkal, megfosztásokkal büntetendő, és súlyosabb esetekben a klerikusi állapotból elbocsátandó.

1386. kán. – 1. §. Az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; aki pedig csak közvetve teszi ezt, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendő.

2. §. A tolmács és azok a 983. kán. 2. §-ában említett egyéb személyek, akik a titkot megsértik, megfelelő büntetéssel büntetendők, nem kizárva a kiközösítést sem.

3. §. Az 1. és 2. § előírásainak fenntartásával, aki bármilyen technikai eszközzel felveszi vagy tömegtájékoztatási eszközökben rosszindulatúan terjeszti, amit valódi vagy színlelt szentségi gyónásban a gyóntató vagy a gyónó mond, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva, ha klerikusról van szó, a klerikusi állapotból való elbocsátást sem.

1387. kán. - Az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik.

1388. kán. – 1. §. Annak a püspöknek, aki az 1015. kán. előírása ellenére más alárendeltjét törvényes elbocsátó levél nélkül szentelte fel, egy évig tilos az egyházi rendet feladnia. Aki pedig a szentelést kapta, magánál a ténynél fogva fel van függesztve a felvett rendtől.

2. §. Aki valamilyen cenzúra vagy szabálytalanság hatálya alatt áll, amit szándékosan elhallgat, és így veszi fel a szent rendeket, az azon kívül, amit az 1044. kán. 2. §-a elrendel, magánál a ténynél fogva fel van függesztve a felvett rendtől.

1389. kán. – Aki az 1379-1388. kán.-ban említett eseteken kívül papi feladatot vagy más szent szolgálatot törvénytelenül gyakorol, megfelelő büntetéssel büntetendő, nem kizárva a cenzúrát sem.

 

top