The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

II. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK AZ EGYHÁZI HATÓSÁG ELLEN
ÉS AZ EGYHÁZ SZABADSÁGA ELLEN

(Kánon 1370 – 1377)

 

1370. kán. - 1. §. Aki a római pápa ellen fizikai erőszakot alkalmaz, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; ehhez, ha az illető klerikus, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint más büntetést is hozzá lehet adni, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is.

2. §. Aki ugyanezt felszentelt püspökkel szemben teszi meg, önmagától beálló egyházi tilalomba, és ha klerikus, önmagától beálló felfüggesztésbe is esik.

3. §. Aki klerikus vagy szerzetes ellen alkalmaz fizikai erőszakot, a hit, az egyház, az egyházi hatalom vagy a szolgálat iránti megvetésből, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1371n. kán. - Megfelelő büntetéssel büntetendő:

1. aki az 1364. kán. 1. §-ában említett eseten kívül a pápától vagy az egyetemes zsinattól elítélt tanítást tanít, vagy a 750. kán. 2. §-ában, vagy a 752. kán.-ban említett tanítást makacsul elutasít, és az Apostoli Szentszéktől vagy az ordiná-riustól kapott figyelmeztetés után ezt nem vonja vissza;

2. aki az Apostoli Szentszék, az ordinárius vagy az elöljárók törvényes parancsának vagy tilalmának más módon nem engedelmeskedik, és figyelmeztetés után is kitart az engedetlenségben.

1372. kán. - Aki a római pápa intézkedése ellen az egyetemes zsinathoz vagy a püspökök testületéhez folyamodik, cenzúrával büntetendő.

1373. kán. - Aki nyilvánosan az alárendeltek ellenségeskedését vagy gyűlöletét szítja az Apostoli Szentszék vagy az ordinárius ellen valamilyen egyházi hatalmuk vagy szolgálatuk alapján hozott intézkedés miatt, vagy az alárendelteket arra ingerli, hogy ne engedelmeskedjenek nekik, egyházi tilalommal vagy más megfelelő büntetésekkel büntetendő.

1374. kán. - Aki belép olyan társulásba, mely az egyház ellen mesterkedik, megfelelő büntetéssel büntetendő; aki pedig ilyen társulást előmozdít vagy vezet, egyházi tilalommal büntetendő.

1375. kán. - Akik gátolják az egyházi szolgálat, választás vagy hatalom szabadságát, vagy a szent javak vagy más egyházi javak törvényes használatát, vagy megfélemlítik a választót vagy a megválasztott személyt vagy azt, aki egyházi hatalmat vagy szolgálatot gyakorolt, megfelelő büntetéssel büntethetők.

1376. kán. - Aki ingó vagy ingatlan szent dolgot megszentségtelenít, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1377. kán. - Aki az előírt engedély nélkül egyházi javakat elidegenít, megfelelő büntetéssel büntetendő.


top