The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

I. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK A VALLÁS ELLEN
ÉS AZ EGYHÁZ EGYSÉGE ELLEN

(Kánon 1364 – 1369)

 

1364. kán. - 1. §. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik, fenntartva a 194. kán. 1. § 2. sz.-ának előírását; a klerikust ezenfelül még az 1336. kán. 1. § 1., 2. és 3. sz.-ában említett büntetésekkel is lehet büntetni.

2. §. Ha a tartós makacsság vagy a botrány súlyossága indokolja, más büntetéseket is hozzá lehet ezekhez adni, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is.

1365. kán. - A szent dolgokban való tiltott közösködés elkövetője megfelelő büntetéssel büntetendő.

1366. kán. - Azok a szülők vagy szülőket helyettesítő személyek, akik a gyermekeket nem katolikus vallásban kereszteltetik meg vagy neveltetik, cenzúrával vagy más megfelelő büntetéssel büntetendők.

1367. kán. - Aki az átváltoztatott színeket meggyalázza vagy szentségtörő célra elviszi vagy magánál tartja, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; a klerikust ezenfelül más büntetéssel is lehet még büntetni, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is.

1368. kán. - Ha valaki az egyházi hatóság előtt valamit állítva vagy ígérve hamisan esküszik, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1369. kán. - Aki nyilvánosan előadáson vagy nyilvános összejövetelen vagy nyilvánosan terjesztett írásban vagy a tömegtájékoztatási eszközök útján más módon káromlást követ el, vagy a jó erkölcsöt súlyosan megsérti, vagy a vallás vagy az egyház ellen igazságtalan dolgokat fejez ki, vagy gyűlöletet, illetve megvetést szít, megfelelő büntetéssel büntetendő.

 

top