The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK

 

I. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK A HIT ELLEN
ÉS AZ EGYHÁZ EGYSÉGE ELLEN

(Kánon 1364 – 1369)

 

1364. kán. – 1. §. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik, fenntartva a 194. kán. 1. § 2. sz.-ának előírását; ezenfelül még az 1336. kán. 1-4. §-ában említett büntetésekkel is büntethető.

2. §. Ha a tartós makacsság vagy a botárny súlyossága indokolja, más büntetéseket is hozzá lehet ezekhez adni, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is.

1365. kán. – Aki az 1364. kán. 1. §-ában említett eseten kívül a római pápa vagy az egyetemes zsinat által elítélt tanítást tanít vagy makacsul elutasít olyan tanítást, amiről a 750. kán. 2. §-ában vagy a 752. kán.-ban van szó, és ezt az Apostoli Szentszéktől vagy az ordináriustól kapott figyelmeztetés után nem vonja vissza, cenzúrával és hivatalától való megfosztással büntetendő; ezekhez a rendelkezésekhez az 1336. kán. 2-4. §-ában felsorolt továbbiak is hozzáadhatók.

1366. kán. – Aki a római pápa intézkedése ellen az egyetemes zsinathoz vagy a püspökök testületéhez folyamodik, cenzúrával büntetendő.

1367. kán. – Azok a szülők vagy szülőket helyettesítő személyek, akik a gyermekeket nem katolikus vallásban kereszteltetik meg vagy neveltetik, cenzúrával vagy más megfelelő büntetéssel büntetendők.

1368. kán. – Aki nyilvános előadáson vagy nyilvános beszédben vagy nyilvánosan terjesztett írásban vagy a tömegtájékoztatási eszközök útján más módon káromlást követ el, vagy a jó erkölcsöt súlyosan megsérti, vagy a vallás vagy az egyház ellen sértést követ el, vagy gyűlöletet, illetve megvetést szít, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1369. kán. – Aki ingó vagy ingatlan szent dolgot meggyaláz, megfelelő büntetéssel büntetendő.

 

top