The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

IV. CÍM

A BÜNTETÉSEK ÉS MÁS BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 1331 – 1340)

 

III. FEJEZET (Kánon 1339 - 1340)

A BÜNTETŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS A VEZEKLÉSEK

1339. kán. - 1. §. Az ordinárius személyesen vagy más által figyelmeztetésben részesítheti azt, aki büntetendő cselekmény elkövetésének közeli veszélyében forog, vagy aki ellen a lefolytatott vizsgálat alapján súlyos a gyanú, hogy büntetendő cselekményt követett el.

2. §. Azt pedig, akinek viselkedéséből botrány vagy súlyos rendzavarás támad, dorgálásban is részesítheti a személy és a tett sajátos adottságainak megfelelő módon.

3. §. A figyelmeztetésnek és a dorgálásnak mindig nyoma kell hogy legyen legalább valamilyen okiratban, amelyet az egyházmegyei hivatal titkos levéltárában kell őrizni.

1340. kán. - 1. §. A vezeklés, melyet külső fórumon lehet kiróni, a vallásosság, a jámborság vagy a segítő szeretet valamely cselekedetének elvégzése.

2. §. Titkos áthágás miatt sohasem szabad nyilvános vezeklést kiróni.

3. §. Az ordinárius józan belátása szerint fűzhet vezekléseket a figyelmeztetés vagy a dorgálás büntető óvintézkedéséhez.

 

top