The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

I. CÍM

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSE ÁLTALÁNOSSÁGBAN

(Kánon 1311 – 1312)

 

1311. kán. - Az egyház született és saját joga, hogy a büntetendő cselekményeket elkövető krisztushívőket büntető rendelkezésekkel fenyítse.

1312. kán. - 1. §. A büntető rendelkezések az egyházban a következők:

1. az 1331-1333. kán.-ban felsorolt gyógyító büntetések, vagyis cenzúrák;

2. az 1336. kán.-ban említett jóvátevő büntetések.

2. §. A törvény más jóvátevő büntetéseket is rendelhet, melyek a krisztushívőt valamilyen lelki vagy anyagi jótól fosztják meg, és megfelelnek az egyház természetfeletti céljának.

3. §. Alkalmaznak ezenkívül büntető óvintézkedéseket és vezekléseket is, az előbbieket főként a büntetendő cselekmények megelőzésére, az utóbbiakat inkább a büntetés helyettesítésére vagy növelésére.

 

top