The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

I. CÍM

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSE ÁLTALÁNOSSÁGBAN

(Kánon 1311 – 1312)

1311. kán. – 1. §. Az egyház született és saját joga, hogy a krisztushívőket, akik büntetendő cselekményeket követtek el, büntető rendelkezésekkel fenyítse.

2. §. Aki egy egyház élén áll, köteles annak közössége és az egyes krisztushívők javát védelmezni és előmozdítani lelkipásztori szeretettel, életének példájával, tanáccsal, buzdítással és, ha szükséges, büntetések kiszabásával vagy kinyilvánításával is, a törvény előírásai szerint, amelyeket mindig kánoni méltányossággal kell alkalmaznia, szem előtt tartva az igazságosság helyreállítását, a tettes megjavítását és a botrány helyrehozását.

1312. kán. – 1. §. A büntető rendelkezések az egyházban a következők:

1. az 1331-1333. kán.-ban felsorolt gyógyító büntetések, vagyis cenzúrák;

2. az 1336. kán.-ban említett jóvátevő büntetések.

2. §. A törvény más jóvátevő büntetéseket is rendelhet, melyek a krisztushívőt valamilyen lelki vagy anyagi jótól fosztják meg, és megfelelnek az egyház természetfeletti céljának.

3. §. Alkalmaznak ezenkívül az 1339. és az 1340. kán.-ban említett büntető óvintézkedéseket és vezekléseket is, az előbbieket főként a büntetendő cselekmények megelőzésére, az utóbbiakat inkább a büntetés helyettesítésére vagy növelésére.

top