The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

III. RÉSZ

EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

 

II. CÍM

A FELSZENTELÉS SEMMISSÉGÉNEK KINYILVÁNÍTÁSÁÉRT FOLYÓ PEREK

(Kánon 1708 – 1712)

 

1708. kán. A felszentelés érvényességét megtámadni joga van magának a klerikusnak és annak az ordináriusnak, aki alá a klerikus tartozik, vagy akinek az egyházmegyéjében szentelték.

1709. kán. 1. §. A keresetlevelet az illetékes kongregációhoz kell küldeni, amely dönt arról, hogy az ügyet a Római Kúriának maga ez a kongregációja vagy egy általa kijelölt bíróság tárgyalja.

2. §. A keresetlevél elküldése által a klerikus magának a jognak az alapján eltiltódik a rendek gyakorlásától.

1710. kán. Ha a kongregáció az ügyet bírósághoz küldi, meg kell tartani, hacsak a dolog természetével nem ellenkezik, a perekről általában és a rendes egyházi peres eljárásról szóló kánonokat, fenntartva a jelen cím előírásait.

1711. kán. Ezekben az ügyekben a kötelékvédőt ugyanazok a jogok illetik és ugyanazok a kötelességek terhelik, mint a házassági kötelékvédőt.

1712. kán. A felszentelés semmisségét megerősítő második ítélet után a klerikus a klerikusi állapottal járó összes jogokat elveszíti, és mentesül az összes kötelezettségek alól.

 

top