The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

III. RÉSZ

EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

 

I. CÍM

A HÁZASSÁGI ELJÁRÁSOK

(Kánon 1671 - 1707)

 

I. FEJEZET (Kánon 1671 - 1691)

A HÁZASSÁG SEMMISSÉGÉNEK KINYILVÁNÍTÁSÁÉRT FOLYÓ PEREK

 

7. CIKKELY

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1691n. kán. – 1. §. Az ítéletben figyelmeztetni kell a feleket azokra az erkölcsi és akár polgári kötelezettségekre is, amelyek esetleg terhelik őket egymás és a gyermek iránt, a tartás és a nevelés biztosítását illetően.

2. §. A házasság semmisségének kinyilvánításáért folyó pereket nem lehet az 1656-1670. kán. szerinti szóbeli egyházi peres eljárással tárgyalni.

3. §. Az eljárásmódra vonatkozó egyéb kérdésekben, hacsak a dolog természete nem zárja ki, az általában a perekről és a rendes egyházi peres eljárásról szóló kánonokat kell alkalmazni a személyek állapotáról folyó és a közérdeket érintő perekre vonatkozó különleges előírások megtartásával.


(n: azt jelzi, hogy a szöveg megfelel az új verziónak vagy egy új bekezdésnek)

Elrendeljük, hogy a Mitis Judex „Motu Proprio” alapján a Codex Iuris Canonici VII. könyve III. része I. címének I. fejezete, A házasság semmisségének kinyilvánításáért folyó perek (1671-1691. kán.) helyett 2015. december 8-tól az alábbi szöveg álljon.

top