The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

X. CÍM

A PERKÖLTSÉGEK ÉS AZ INGYENES JOGVÉDELEM

(Kánon 1649)

 

1649. kán. 1. §. Az a püspök, akinek vezetése alatt áll a bíróság, állapítson meg szabályokat:

1. a feleknek a perköltségek kifizetésében vagy megtérítésében való marasztalásáról;

2. a képviselők, ügyvédek, szakértők és tolmácsok tiszteletdíjáról és a tanúk kártalanításáról;

3. az ingyenes jogvédelem vagy a csökkentett perköltségek engedélyezéséről;

4. arról a kártérítésről, amellyel az tartozik, aki nemcsak elveszítette a pert, hanem vakmerően is pereskedett;

5. a perköltségekre vagy a kártérítésre letétbe helyezett pénz vagy óvadék adásáról.

2. §. A perköltségekről, tiszteletdíjakról és kártérítésről szóló döntés ellen külön fellebbezésnek nincs helye, de a fél tizenöt napon belül visszafolyamodhat ugyanahhoz a bíróhoz, aki a díjszabást módosíthatja.

 

top