The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

V. CÍM

A MELLÉKES ÜGYEK

(Kánon 1587 – 1597) 

 

II. FEJEZET (Kánon 1596 – 1597)

HARMADIK SZEMÉLY KÖZBELÉPÉSE AZ ÜGYBEN

1596. kán. 1. §. Annak, akinek érdekében áll, megengedhető a közbelépés a perben, a per bármely fokán, akár peres félként, saját jogának védelmére, akár járulékosan, valamelyik peres fél támogatására.

2. §. De hogy erre engedélyt kapjon, a per bezárása előtt kérvényt kell benyújtania a bírónak, s ebben röviden ki kell mutatnia közbelépési jogát.

3. §. Aki közbelép az ügyben, azt a pernek abban a szakaszában kell beengedni, amelyben az éppen van, rövid és záros határidőt adva neki bizonyítékainak beterjesztésére, ha az ügy a bizonyítás szakaszához jutott.

1597. kán. Azt a harmadik személyt, akinek közbelépése szükségesnek tűnik, a bírónak a felek meghallgatásával perbe kell hívnia.

 

top