The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

VI. FEJEZET (Kánon 1584 – 1586)

A VÉLELMEK

1584. kán. A vélelem a bizonytalan dolog valószínű feltételezése; ez lehet a jog által kimondott vélelem, melyet maga a törvény állapít meg, vagy emberi vélelem, amit a bíró állít fel.

1585. kán. Akinek a javára a jog által kimondott vélelem szól, az mentesül a bizonyítás kötelezettsége alól, mely így a másik felet terheli.

1586. kán. A jogban meg nem állapított vélelmeket a bíró csakis olyan biztos és meghatározott tény alapján állítson fel, mely a vitás dologgal közvetlen összefüggésben van.

 

top