The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

IV. FEJEZET (Kánon 1574 - 1581)

A SZAKÉRTŐK

1574. kán. - Szakértők közreműködésével kell élni, valahányszor a jog vagy a bíró kihallgatásukat és szakmai vagy tudományos szabályokon alapuló véleményüket kívánja meg valamely tény bizonyítására vagy egy dolog igazi természetének megismerésére.

1575. kán. - A bíró joga, hogy a felek meghallgatásával vagy javaslatára kinevezze a szakértőket, vagy adott esetben elfogadja más szakértők már elkészített jelentését.

1576. kán. - A szakértőket ugyanolyan okok miatt zárják ki vagy utasíthatják el, mint a tanúkat.

1577. kán. - 1. §. A bíró, figyelembe véve mindazt, amit a pereskedők esetleg felhoznak, határozatával állapítsa meg azokat az egyes pontokat, amelyekre a szakértő munkájának irányulnia kell.

2. §. A szakértőnek át kell adni az ügy iratait és azokat az egyéb okiratokat és segédeszközöket, amelyekre szüksége lehet feladatának megfelelő és hűséges ellátásához.

3. §. A bíró, magának a szakértőnek a meghallgatása után, határozza meg azt az időt, amelyen belül a vizsgálatot el kell végezni, és a jelentést be kell terjeszteni.

1578. kán. - 1. §. A szakértők külön-külön készítsenek jelentést, kivéve, ha a bíró úgy rendeli, hogy egyetlen jelentés készüljön, melyet az egyes szakértők aláírnak; ebben az esetben az esetleges eltérő véleményeket gondosan fel kell jegyezni.

2. §. A szakértőknek világosan jelezniük kell, hogy milyen okiratokból vagy milyen más alkalmas módon győződtek meg a személyek, dolgok vagy helyek azonosságáról, valamint hogy milyen úton és módon jártak el a rájuk bízott feladat teljesítésében, és hogy következtetéseik főként milyen érvekre támaszkodnak.

3. §. A bíró felszólíthatja a szakértőt, hogy további magyarázatokat terjesszen be, ha ezek szükségesnek látszanak.

1579. kán. - 1. §. A bírónak nem csupán a szakértők - akár egyező - véleményét, hanem az ügy egyéb körülményeit is gondos megfontolás tárgyává kell tennie.

2. §. Mikor döntését megindokolja, ki kell fejtenie, milyen érvek alapján fogadta el vagy vetette el a szakértők véleményét.

1580. kán. - A szakértőknek meg kell fizetni költségeiket és a tiszteletdíjat, amit a bíró jogosan és méltányosság szerint a részleges jog megtartásával állapítson meg.

1581. kán. - 1. §. A felek megjelölhetnek magánszakértőket, akiknek bírói jóváhagyásra van szükségük.

2. §. Ezek, ha a bíró megengedi, szükség esetén betekinthetnek az ügy irataiba, jelen lehetnek a szakértői vizsgálat végrehajtásakor, és jelentésüket mindig benyújthatják.

 

top