The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

IV. FEJEZET (Kánon 1574 – 1581)

A SZAKÉRTŐK

1574. kán. Szakértők közreműködésével kell élni, valahányszor a jog vagy a bíró kihallgatásukat és szakmai vagy tudományos szabályokon alapuló véleményüket kívánja meg valamely tény bizonyítására vagy egy dolog igazi természetének megismerésére.

1575. kán. A bíró joga, hogy a felek meghallgatásával vagy javaslatára kinevezze a szakértőket, vagy adott esetben elfogadja más szakértők már elkészített jelentését.

1576. kán. A szakértőket ugyanolyan okok miatt zárják ki vagy utasíthatják el, mint a tanúkat.

1577. kán. 1. §. A bíró, figyelembe véve mindazt, amit a pereskedők esetleg felhoznak, határozatával állapítsa meg azokat az egyes pontokat, amelyekre a szakértő munkájának irányulnia kell.

2. §. A szakértőnek át kell adni az ügy iratait és azokat az egyéb okiratokat és segédeszközöket, amelyekre szüksége lehet feladatának megfelelő és hűséges ellátásához.

3. §. A bíró, magának a szakértőnek a meghallgatása után, határozza meg azt az időt, amelyen belül a vizsgálatot el kell végezni, és a jelentést be kell terjeszteni.

1578. kán. 1. §. A szakértők külön-külön készítsenek jelentést, kivéve, ha a bíró úgy rendeli, hogy egyetlen jelentés készüljön, melyet az egyes szakértők aláírnak; ebben az esetben az esetleges eltérő véleményeket gondosan fel kell jegyezni.

2. §. A szakértőknek világosan jelezniük kell, hogy milyen okiratokból vagy milyen más alkalmas módon győződtek meg a személyek, dolgok vagy helyek azonosságáról, valamint hogy milyen úton és módon jártak el a rájuk bízott feladat teljesítésében, és hogy következtetéseik főként milyen érvekre támaszkodnak.

3. §. A bíró felszólíthatja a szakértőt, hogy további magyarázatokat terjesszen be, ha ezek szükségesnek látszanak.

1579. kán. 1. §. A bírónak nem csupán a szakértők akár egyező véleményét, hanem az ügy egyéb körülményeit is gondos megfontolás tárgyává kell tennie.

2. §. Mikor döntését megindokolja, ki kell fejtenie, milyen érvek alapján fogadta el vagy vetette el a szakértők véleményét.

1580. kán. A szakértőknek meg kell fizetni költségeiket és a tiszteletdíjat, amit a bíró jogosan és méltányosság szerint a részleges jog megtartásával állapítson meg.

1581. kán. 1. §. A felek megjelölhetnek magánszakértőket, akiknek bírói jóváhagyásra van szükségük.

2. §. Ezek, ha a bíró megengedi, szükség esetén betekinthetnek az ügy irataiba, jelen lehetnek a szakértői vizsgálat végrehajtásakor, és jelentésüket mindig benyújthatják.

 

top