The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

III. FEJEZET (Kánon 1547 – 1573)

A TANÚK ÉS A TANÚVALLOMÁSOK

 

4. CIKKELY

A TANÚVALLOMÁSOK HITELE

1572. kán. A tanúvallomások értékelésekor a bíró, szükség esetén írásbeli igazolás megkövetelése után, vegye figyelembe:

1. a személy állapotát és tisztességét;

2. hogy saját tudomása, különösen látása és hallása alapján tanúskodik-e, vagy saját véleménye, a híresztelés vagy másoktól hallottak alapján;

3. hogy a tanú állhatatos-e, és vallomása szilárdan összefüggő-e, vagy változó, bizonytalan és ingadozó;

4. hogy vannak-e tanúvallomásával megegyező más tanúk vagy azt megerősítő egyéb bizonyítékelemek.

1573. kán. Egyetlen tanú vallomása nem lehet teljes bizonyíték, kivéve, ha minősített tanúról van szó, aki hivatali ténykedéséről tesz vallomást, vagy ha a dologi és személyi körülmények mást javallanak.

 

top