The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

II. FEJEZET (Kánon 1539 1546)

AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS

 

2. CIKKELY

AZ OKIRATOK FELMUTATÁSA

1544. kán. A perben az okiratoknak csak akkor van bizonyító erejük, ha eredetiben vagy hiteles másolatban bemutatták és a bíróság irodájában letétbe helyezték őket, hogy a bíró és a másik fél tanulmányozhassa.

1545. kán. A bíró elrendelheti a két fél számára közös okiratnak az eljárás során való bemutatását.

1546. kán. 1. §. Senki sem köteles olyan akár közös okiratokat bemutatni, amelyeket nem lehet közölni az 1548. kán. 2. § 2. sz. szerinti károsodás veszélye nélkül, vagy a kötelező titoktartás megsértésének veszélye nélkül.

2. §. Mégis, ha az okiratnak legalább részletei leírhatók és az említett kellemetlenségek nélkül másolatban bemutathatók, a bíró elrendelheti beterjesztésüket.

 

top