The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IV. CÍM

A BIZONYÍTÉKOK

(Kánon 1526 – 1586)

 

II. FEJEZET (Kánon 1539 – 1546)

AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS

1539. kán. Mindenfajta perben megengedett az okirati bizonyítás, mind köz-, mind magánokiratokkal.

 

top