The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

II. CÍM

A PERFELVÉTEL

(Kánon 1513 – 1516)

 

1513. kán. 1. §. A perfelvétel akkor történik, amikor a bíró határozata rögzíti a felek kéréseiből és válaszaiból vett vitás pontokat.

2. §. A felek kérései és válaszai kifejezhetők a peralapító keresetlevélben, az idézésre adott válaszban vagy a bíró előtt tett szóbeli nyilatkozatban; nehezebb ügyekben a bírónak össze kell hívnia a feleket a perkérdés vagy perkérdések megállapítására, melyekre az ítéletben válaszolni kell.

3. §. A bíró határozatát közölni kell a felekkel, akik ha még nem adták beleegyezésüket tíz napon belül a bíróhoz folyamodhatnak annak megváltoztatásáért; az ilyen kérdést azonban a lehető leggyorsabban el kell dönteni magának a bírónak a határozatával.

1514. kán. A jogvita pontjait, ha már rögzítették őket, nem lehet érvényesen megváltoztatni, hacsak nem új határozattal, amelyet súlyos okból, a fél kérésére, a többi felek meghallgatása és érveik mérlegelése után adnak ki.

1515. kán. A perfelvétel után az idegen dolog birtokosának jóhiszeműsége megszűnik; ha tehát arra ítélik, hogy a dolgot szolgáltassa vissza, akkor a perfelvétel napját követően előállt gyümölcseit is tartozik visszaadni, a bekövetkezett károkat pedig megtéríteni.

1516. kán. A perfelvétel után a bírónak megfelelő időt kell szabnia a felek számára, hogy bizonyítékaikat előadják és kiegészítsék.

 

top