The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

III. CÍM

A BÍRÓSÁGOK FEGYELME

(Cann. 1446 – 1475)

 

V. FEJEZET (Kánon 1470 – 1475)

A TÁRGYALÓTEREMBE BEENGEDHETO SZEMÉLYEK;
AZ IRATOK KIÁLLÍTÁSA ÉS ORZÉSE

1470. kán. – 1. §. Ha a részleges törvény másként nem rendelkezik, csak azok legyenek jelen a teremben a per bírósági tárgyalásakor, akiknek jelenlétét a törvény vagy a bíró szükségesnek minősíti az eljárás lefolytatásához.

2. §. Mindazokat a jelenlevőket, akik a bíróság iránti tisztelet és engedelmesség kötelezettsége ellen súlyosan vétettek, a bíró megfelelő büntetésekkel rendreutasíthatja, az ügyvédeket és képviselőket pedig fel is függesztheti feladatuknak egyházi bíróságokon való gyakorlásától.

1471. kán. – Ha a kihallgatandó személy a bíró vagy a felek előtt ismeretlen nyelven beszél, a bíró által kijelölt, felesketett tolmácsot kell alkalmazni. A kijelentéseket az eredeti nyelven kell írásba foglalni, a fordítást pedig csatolni kell hozzá. Akkor is tolmácsot kell alkalmazni, ha süketet vagy némát hallgatnak ki, hacsak a bíró nem kívánja inkább, hogy írásban feleljenek kérdéseire.

1472. kán. – 1. §. A perbeli cselekményeket – mind azokat, amelyek a kérdés érdemi részére vonatkoznak, vagyis az ügy cselekményeit, mind azokat, melyek az eljárás formájához tartoznak, vagyis az eljárás cselekményeit – írásba kell foglalni.

2. §. Az iratok minden lapját meg kell számozni, és hitelesítő jeggyel kell ellátni.

1473. kán. – Valahányszor a bírósági iratokban a felek vagy a tanúk aláírása szükséges, és a fél vagy a tanú nem tudja, vagy nem akarja aláírni az iratot, ezt magába az iratba be kell jegyezni, egyszersmind a bírónak és a jegyzőnek tanúsítania kell, hogy az iratot szóról szóra felolvasták a félnek, illetve a tanúnak, de az nem tudta, vagy nem akarta aláírni.

1474. kán. – 1. §. Fellebbezés esetén az iratoknak egy, a jegyző által hitelesített példányát fel kell küldeni a felsőbb bírósághoz.

2. §. Ha az iratok a felsőbb bíróság számára ismeretlen nyelven keletkeztek, le kell fordítani őket egy a felsőbb bíróság számára ismert másik nyelvre, megfelelő óvintézkedések alkalmazásával, hogy a fordítás hűsége biztos legyen.

1475. kán. – 1. §. A per végeztével a magánszemélyek tulajdonában lévő okmányokat vissza kell származtatni, de meg kell tartani belőlük egy másolatot.

2. §. A peres iratok és az eljáráshoz beszerzett okmányok másolatát a jegyzők és az irodaigazgató nem adhatják ki bírói megbízás nélkül.

top