The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

III. CÍM

A BÍRÓSÁGOK FEGYELME

(Cann. 1446 – 1475)

 

IV. FEJEZET (Kánon 1468 – 1469)

A BÍRÁSKODÁS HELYE

1468. kán. – Hacsak lehetséges, minden bíróságnak legyen állandó székhelye, mely meghatározott órákban tartson nyitva.

1469. kán. – 1. §. Ha a bírót területéről erőszakkal elűzték, vagy akadályozva van abban, hogy joghatóságát ott gyakorolja, területén kívül is gyakorolhatja a joghatóságát, és ítélkezhet, de előbb értesítenie kell erről a megyéspüspököt.

2. §. Az 1. §-ban említett eseten kívül is elhagyhatja a bíró saját területét megfelelő okból és a felek meghallgatása után, bizonyítékok gyűjtése céljából, de ezt csak az illető hely megyéspüspökének engedélyével és az általa kijelölt helyen végezheti.

 

top