The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

III. CÍM

A BÍRÓSÁGOK FEGYELME

(Cann. 1446 – 1475)

 

III. FEJEZET (Kánon 1465 – 1467)

A HATÁRIDŐK ÉS A HALADÉKOK

1465. kán. – 1. §. A törvényszabta határidők, vagyis azok, amelyek leteltével a törvény szerint egy adott jog megszűnik, nem hosszabbíthatok meg, de érvényesen nem is rövidíthetek, kivéve, ha a felek kérik.

2. §. A bíróság által vagy megegyezéssel kitűzött határidőket leteltük előtt a bíró a felek meghallgatásával vagy kérésére megfelelő okból meghosszabbíthatja, de sohasem rövidítheti meg érvényesen, kivéve, ha a felek beleegyeznek.

3. §. Ügyeljen azonban a bíró, nehogy a per a meghosszabbítás miatt túlságosan elhúzódjék.

1466. kán. – Ahol a törvény nem állapít meg határidőt az egyes perbeli cselekmények elvégzésére, a bírónak kell azt kitűznie az illető cselekmények természetének megfelelően.

1467. kán. – Ha a perbeli cselekményre kijelölt napon a bíróság szünetel, úgy kell tekinteni, hogy a határnap a legközelebbi köznapra halasztódott.

 

top