The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

XI. CÍM

AZ IDŐSZÁMÍTÁS

(Kánon 200 –203)

200. kán. - Hacsak a jog kifejezetten másként nem rendelkezik, az időt az alábbi kánonok előírása szerint kell számítani.

201. kán. - 1. §. Folyamatos időn azt értjük, amiben nincs megszakítás.

2. §. Hasznos időn azt értjük, ami úgy illeti meg azt, aki jogát gyakorolja vagy érvényesíteni igyekszik, hogy nem telik a számára, ha nem tud róla, vagy nem képes cselekedni.

202. kán. - 1. §. A jogban a nap 24 órából álló folyamatos időtartam, melyet - hacsak kifejezetten ellenkező előírás nincsen - éjféltől kell számítani; a hét 7 napból álló időtartam; a hónap 30, az év pedig 365 napból álló időtartam, hacsak meg nincs jegyezve, hogy a hónapot és az évet úgy kell venni, ahogyan a naptárban vannak.

2. §. Ha az idő folyamatos, a hónapot és az évet mindig úgy kell számítani, ahogyan a naptárban vannak.

203. kán. - 1. §. A kezdőnap nem számít bele a határidőbe, kivéve, ha a határidő kezdete egybeesik a nap kezdetével, vagy ha a jog kifejezetten másként rendelkezik.

2. §. Ellenkező rendelkezés hiányában a zárónap beleszámít a határidőbe, mely ha egy vagy több hétből, hónapból vagy évből áll, az utolsó ugyanolyan számú nap leteltével ér véget, vagy ha a hónapnak nincs ugyanolyan számú napja, a hónap utolsó napjának elteltével.

top