The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

X. CÍM

AZ ELÉVÜLÉS

(Kánon 197 – 199)

197. kán. - Az elbirtoklást, illetve az elévülést mint alanyi jogok szerzésének és elvesztésének, valamint a kötelezettségektől való megszabadulásnak a módját, az egyház úgy teszi magáévá, ahogyan az egyes országok világi törvényeiben szerepel, fenntartva a jelen törvénykönyv kánonjaiban meghatározott kivételeket.

198. kán. - Az elbirtoklás csak akkor érvényes, ha jóhiszemű, mégpedig nemcsak kezdetben, hanem az elbirtokláshoz előírt egész idő alatt, fenntartva azonban az 1362. kán. előírását.

199. kán. - Elévülésnek, illetve elbirtoklásnak nincsenek alávetve:

1. a természetes vagy tételes isteni törvényből fakadó jogok és kötelezettségek;

2. azok a jogok, amelyeket csak pápai kiváltsággal lehet megszerezni;

3. azok a jogok és kötelezettségek, amelyek közvetlenül a krisztushívők lelki életére vonatkoznak;

4. az egyházi területi egységek biztos és kétségtelen határai;

5. a misepénzek és a misekötelezettségek;

6. olyan egyházi hivatal betöltése, mely a jog szerint az egyházi rend szentségének gyakorlását kívánja;

7. a látogatási jog és az engedelmességi kötelezettség oly módon, hogy a krisztushívőket semmilyen egyházi hatóság se látogassa, és semmilyen hatóságnak se legyenek alávetve.

top