The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

II. FEJEZET (Kánon 184-196)

AZ EGYHÁZI HIVATAL ELVESZTÉSE

 

3. CIKKELY

AZ ELMOZDÍTÁS

192. kán. - Hivatalából a személyt vagy az illetékes hatóság törvényesen kiadott határozata mozdítja el - a szerződésből származó esetleges szerzett jogok tiszteletben tartásával -, vagy maga a jog, a 194. kán. szerint.

193. kán. - 1. §. Abból a hivatalból, amit valaki meghatározatlan időre kapott, az illetőt csak súlyos okból és a jogban megszabott eljárásmód szerint lehet elmozdítani.

2. §. Ugyanez szükséges ahhoz is, hogy valakit meghatározott időre kapott hivatalából ennek az időnek a lejárta előtt el lehessen mozdítani, tiszteletben tartva a 624. kán. 3. §-ának előírását.

3. §. Az olyan hivatalból, amit valaki a jog előírásainak megfelelően, az illetékes hatóság józan belátására bízva kapott, megfelelő okból az illető hatóság megítélése szerint elmozdítható.

4. §. Az elmozdítási határozat hatálybalépéséhez szükséges, hogy írásban közöljék.

194. kán. - 1. §. Magának a jognak az alapján van elmozdítva egyházi hivatalából:

1. aki elvesztette a klerikusi állapotot;

2. aki a katolikus hitet vagy az egyház közösségét nyilvánosan elhagyta;

3. az a klerikus, aki - akár csak polgárilag is - házasságkötést kísérelt meg.

2. §. A 2. és 3. sz.-ban említett elmozdítást csak akkor lehet foganatosítani, ha az illetékes hatóság nyilatkozatából világosan kitűnik.

195. kán. - Ha valaki nem magának a jognak az alapján van elmozdítva, hanem az illetékes hatóságnak olyan határozata mozdítja el hivatalából, melyben ellátásáról is gondoskodás történik, akkor ennek a hatóságnak legyen gondja arra, hogy az illető ellátását kellő időre biztosítsa, hacsak erről más módon gondoskodás nem történik. 

top