The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

II. FEJEZET (Kánon 184-196)

AZ EGYHÁZI HIVATAL ELVESZTÉSE

 

2. CIKKELY

AZ ÁTHELYEZÉS

190. kán. - 1. §. Áthelyezést csakis az végezhet, akinek joga van betölteni azt a hivatalt is, ahonnan, és azt is, ahová az áthelyezés történik.

2. §. Ha az áthelyezés a hivatal birtokosának akarata ellenére történik, súlyos ok szükséges; a jogban előírt eljárásmódot kell megtartani, mindig tiszteletben tartva az illetőnek azt a jogát, hogy ellenérveit kifejtse.

3. §. Az áthelyezés hatálybalépéséhez szükséges, hogy írásban közöljék.

191. kán. - 1. §. Áthelyezéskor az előbbi hivatal a másik hivatal kánoni birtokbavételével ürül meg, hacsak a jog vagy az illetékes hatóság másként nem rendelkezik.

2. §. Az előbbi hivatallal járó díjazásban az áthelyezett mindaddig részesül, amíg a másik hivatalt kánonilag birtokba nem vette.

top