The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

II. FEJEZET (Kánon 184-196)

AZ EGYHÁZI HIVATAL ELVESZTÉSE

184. kán. - 1. §. Az egyházi hivatal elveszthető az előre megállapított idő elteltével, a jogban meghatározott életkor elérésével, lemondással, áthelyezéssel, elmozdítással és megfosztással.

2. §. Ha a hivatalt adományozó hatóság joga bármi módon is megszűnik, ettől még az egyházi hivatalt birtokosa nem veszti el, hacsak a jog másként nem rendelkezik.

3. §. Mikor a hivatal elvesztése hatályba lépett, mielőbb tudomására kell hozni ezt mindazoknak, akiknek valamilyen joguk van a hivatal betöltésében való részvételre.

185. kán. - Annak, aki a hivatalt egy bizonyos életkor elérésével vagy elfogadott lemondással vesztette el, megadható a „kiérdemesült” cím.

186. kán. - A megszabott idő leteltével vagy az életkor elérésével a hivatal elvesztése csak akkor lép hatályba, mikor ezt az illetékes hatóság írásban közli.

top