The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

I. FEJEZET (Kánon 146-183)

AZ EGYHÁZI HIVATAL BETÖLTÉSE

 

4. CIKKELY (Kánon 180 - 183)

A FELMENTÉSKÉRÉSSEL EGYBEKÖTÖTT VÁLASZTÁS

180. kán. - 1. §. Ha annak, hogy megválasszák azt a személyt, akit a választók a legalkalmasabbnak tartanak és választani szeretnének, olyan kánoni akadálya van, ami alól felmentést lehet adni és szokás is, a választók magával a szavazatukkal kérhetik számára a felmentést az illetékes hatóságtól, hacsak a jog másként nem rendelkezik.

2. §. A megegyezéssel megbízott személyek felmentéskéréssel egybekötött választást nem végezhetnek, hacsak ez a megegyezésben kifejezetten nem szerepelt.

181. kán. - 1. §. Ahhoz, hogy a felmentéskéréssel egybekötött választás érvényes legyen, a szavazatoknak legalább a kétharmada szükséges.

2. §. A felmentéskéréssel egybekötött választásra adott szavazatot a felmentéskéréssel választom szavakkal vagy ezzel egyenértékű szavakkal kell kifejezni; a választom vagy felmentéskéréssel választom formula és a vele egyenértékű formulák a választásra érvényesek, ha nincs akadály, egyébként pedig a felmentéskéréssel egybekötött választásra.

182. kán. - 1. §. A felmentéskéréssel egybekötött választást az elnöknek hasznos nyolc napon belül el kell küldenie annak az illetékes hatóságnak, akire a választás megerősítése tartozik és az akadály alól a felmentés megadására jogosult, vagy ha erre ez a hatóság nem jogosult, akkor ez utóbbit a felsőbb hatóságtól kell kérnie; ha megerősítésre nincs szükség, akkor a felmentéskérést a felmentés megadására illetékes hatósághoz kell küldeni.

2. §. Ha az előírt időn belül nem terjesztették fel a felmentéskéréssel egybekötött választást, az magától semmissé válik, a testület vagy csoport pedig erre az esetre elveszíti választási vagy felmentéskéréssel egybekötött választási jogát, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az elnököt a felmentéskéréssel egybekötött választás felterjesztésétől megfelelő akadály tartotta vissza, vagy hogy annak kellő időben való felterjesztését vétkes szándékból vagy gondatlanságból mulasztotta el.

3. §. A felmentéskéréssel megválasztott személyt az ilyen választás alapján semmilyen jog nem illeti meg; az illetékes hatóság nem köteles a felmentéskéréssel végzett választás eredményét engedélyezni.

4. §. A felmentéskéréssel végzett választás alapján az illetékes hatósághoz benyújtott kérést a választók csakis az illető hatóság beleegyezésével vonhatják vissza.

183. kán. - 1. §. Ha az illetékes hatóság a felmentéskéréssel egybekötött választás eredményét nem engedélyezte, a választás joga visszaszáll a testületre vagy csoportra.

2. §. Ha az ilyen választás eredményét engedélyezték, ezt közölni kell azzal, akit felmentéskéréssel megválasztottak, ő pedig válaszolni köteles a 177. kán. 1. §-a szerint.

3. §. Aki az engedélyezett felmentéskéréssel egybekötött megválasztást elfogadja, azonnal teljes joggal elnyeri a hivatalt.

top