The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

I. FEJEZET (Kánon 146-183)

AZ EGYHÁZI HIVATAL BETÖLTÉSE

 

2. CIKKELY (Kánon 158 - 163)

A BEMUTATÁS

158. kán. - 1. §. Az egyházi hivatalra való bemutatást a bemutatási joggal rendelkező annál a hatóságnál kell hogy végezze, amely az illető hivatalba való beiktatásra jogosult; mégpedig - hacsak nincs más törvényes intézkedés - a hivatal megürüléséről való értesüléstől számított három hónapon belül.

2. §. Ha a bemutatási jog egy testületet vagy személyeknek egy csoportját illeti, a bemutatásra kerülő személyt a 165-179. kán. előírásainak megtartásával kell kijelölni.

159. kán. - Akarata ellenére senkit ne mutassanak be, ezért akit bemutatni szándékoznak, azt meg kell kérdezni, és ha nyolc napi hasznos határidőn belül nem utasítja vissza, be lehet mutatni.

160. kán. - 1. §. Aki bemutatási joggal rendelkezik, az bemutathat egy vagy több személyt, mégpedig akár egyszerre, akár egymás után.

2. §. Senki sem mutathatja be saját magát, ám a testület vagy a személyek csoportja bemutathatja egyik tagját.

161. kán. - 1. §. Hacsak a jog másként nem rendelkezik, az, aki olyan valakit mutatott be, akit nem találtak alkalmasnak, egy hónapon belül újabb jelöltet mutathat be, de csak egyszer.

2. §. Ha a bemutatott személy a beiktatás előtt lemond vagy meghal, a bemutatási joggal rendelkező a lemondásról vagy a halálról való értesüléstől számított egy hónapon belül ismét élhet jogával.

162. kán. - Aki a 158. kán. 1. §-a és a 161. kán. szerinti hasznos határidőn belül nem végezte el a bemutatást, továbbá aki kétszer olyan jelöltet mutatott be, akit nem találtak alkalmasnak, az adott esetre elveszti bemutatási jogát, és az a hatóság, aki a beiktatásra jogosult, szabadon betöltheti az üresedésben lévő hivatalt, szükség van azonban a hivatalt elnyerő személy saját ordináriusának beleegyezésére.

163. kán. - Az a hatóság, aki a jog szerint a bemutatott személyt beiktatja, iktassa be az olyan törvényesen bemutatott személyt, akit alkalmasnak talált, és aki ezt maga is elfogadta; ha több törvényesen bemutatott személyt talált alkalmasnak, ezek egyikét kell beiktatnia.

top