The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

I. FEJEZET (Kánon 146-183)

AZ EGYHÁZI HIVATAL BETÖLTÉSE

 

1. CIKKELY

A SZABAD ADOMÁNYOZÁS

157. kán. - Ha a jog kifejezetten másként nem rendelkezik, a megyéspüspöknek joga van szabad adományozással betölteni a részegyházában lévő egyházi hivatalokat.

top