The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IX. CÍM

AZ EGYHÁZI HIVATALOK

(Kánon 145 – 196)

 

I. FEJEZET (Kánon 146-183)

AZ EGYHÁZI HIVATAL BETÖLTÉSE

146. kán. - Az egyházi hivatalt kánoni betöltés nélkül nem lehet érvényesen elnyerni.

147. kán. - Az egyházi hivatal betöltése történhet: az illetékes egyházi hatóság által végzett szabad adományozással; ugyanezen hatóság által végzett beiktatással, ha előzetesen bemutatás történt; ugyanettől a hatóságtól származó megerősítéssel vagy engedélyezéssel, ha előzetesen választás vagy felmentéskéréssel egybekötött választás történt; végül egyszerű választással és a megválasztott részéről történt elfogadással, ha a választás nem szorul megerősítésre.

148. kán. - Annak a hatóságnak, amelynek joga van egy hivatalt létesíteni, megújítani és megszüntetni, joga van az illető hivatal betöltésére is, hacsak a jog másként nem rendelkezik.

149. kán. - 1. §. Ahhoz, hogy valakit egyházi hivatalra nevezzenek ki, szükséges, hogy benne legyen az egyház közösségében, továbbá hogy alkalmas legyen, vagyis rendelkezzék azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az egyetemes vagy a részleges jog, illetve az alapító okmány szerint az illető hivatalhoz szükségesek.

2. §. Az egyházi hivatalnak az előírt tulajdonságokkal nem rendelkező személlyel való betöltése csak akkor érvénytelen, ha ezeket a tulajdonságokat az egyetemes vagy a részleges jog, illetve az alapító okmány a betöltés érvényességéhez kifejezetten megkívánja; egyébként a betöltés érvényes, de az illetékes hatóság határozatával vagy a közigazgatási bíróság ítéletével érvényteleníthető.

3. §. A hivatalnak simóniával való betöltése magánál a jognál fogva érvénytelen.

150. kán. - Teljes lelkipásztori gondozással járó hivatal, melynek ellátásához a papi rend gyakorlása szükséges, nem tölthető be érvényesen olyannal, aki még nincs pappá szentelve.

151. kán. - Lelkipásztori gondozással járó hivatal betöltését súlyos ok nélkül ne halasszák el.

152. kán. - Senkinek se adjanak két vagy több összeegyeztethetetlen, vagyis olyan hivatalt, melyet ugyanaz a személy egyszerre nem tud ellátni.

153. kán. - 1. §. A jog szerint meg nem ürült hivatal betöltése eredendően érvénytelen, és még a későbbi megürülés által sem válik érvényessé.

2. §. Ha azonban olyan hivatalról van szó, melyet a jog szerint meghatározott időre adnak, a betöltést ennek az időnek a lejárta előtti hat hónapban már el lehet végezni, de hatályba csak a hivatal megürülésének napjától lép.

3. §. Egy hivatal odaígérése, bárki tette is az ígéretet, semmilyen jogi hatással nem jár.

154. kán. - Az a jogilag üresedésben lévő hivatal, amit esetleg valaki törvénytelenül birtokol, betölthető, ha szabályosan kinyilvánították, hogy ez a birtoklás nem törvényes, és erről a kijelentésről a betöltést tartalmazó levél említést tesz.

155. kán. - Aki más gondatlansága vagy akadályoztatása miatt az illető helyett végzi el a hivatal betöltését, ezzel még nem nyer semmilyen hatalmat a fölött a személy fölött, aki a hivatalt kapja, hanem ennek jogi helyzete olyan lesz, mintha a betöltést a jog rendes szabályai szerint végezték volna.

156. kán. - Minden hivatal betöltését írásba kell foglalni.

top