The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

V. CÍM

A SZABÁLYZATOK ÉS A RENDTARTÁSOK

(Kánon 94 – 95)

94. kán. - 1. §. A szabályzatok sajátos értelemben olyan előírások, amelyeket a jog előírása szerint, személyek vagy dolgok valamilyen csoportjára hoznak, és amelyekben azok célját, felépítését, irányítását és működési elveit határozzák meg.

2. §. A személyek csoportjának szabályzatai csak azokat a személyeket kötelezik, akik törvényesen tagjai az illető csoportnak; a dolgok csoportjának szabályzatai azokat kötelezik, akik az illető dolgokat igazgatják.

3. §. A szabályzatoknak azokra az előírásaira, melyeket törvényhozó hatalommal bocsátottak ki és hirdettek ki, a törvényekről szóló kánonok előírásai vonatkoznak.

95. kán. - 1. §. A rendtartások olyan szabályok, illetve előírások, melyeket személyeknek az egyházi hatóság által rendezett vagy a krisztushívők által szabadon összehívott összejövetelein vagy más rendezvényeken kell megtartani, és amelyek ezek felépítését, vezetését és lefolyási rendjét határozzák meg.

2. §. Az összejöveteleken és rendezvényeken a rendtartás szabályai a résztvevőket kötelezik.

top