The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

III. CÍM

AZ ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK ÉS AZ UTASÍTÁSOK

(Kánon 29 – 34)

 

29. kán. - Az általános határozatok, melyekben az illetékes törvényhozó közös eloírásokat szab meg egy olyan közösség számára, melynek törvény adható, valójában törvények, és velük kapcsolatban a törvényekrol szóló kánonok eloírásai az irányadók.

30. kán. - Olyan általános határozatot, melyrol a 29. kán. szól, nem hozhat az, aki csak végrehajtói hatalommal rendelkezik, kivéve, ha erre különös esetekben a jog eloírásai szerint az illetékes törvényhozó kifejezetten felhatalmazza, és ha megtartja a felhatalmazásban foglalt feltételeket.

31. kán. - 1. §. Általános végrehajtási határozatokat, vagyis olyanokat, amelyek közelebbrol meghatározzák a törvény alkalmazásának módját, vagy a törvények megtartását sürgetik, azok adhatnak ki illetékességük keretei között, akik végrehajtói hatalommal rendelkeznek.

2. §. Az 1. §-ban szereplo határozatok kihirdetése és szünetelése vonatkozásában a 8. kán. eloírásai az irányadók.

32. kán. - Az általános végrehajtási határozatok azokat kötelezik, akikre azok a törvények vonatkoznak, melyeknek alkalmazási módját meghatározzák, vagy megtartását sürgetik.

33. kán. - 1. §. Az általános végrehajtási határozatok, beleértve a direktóriumnak vagy más egyébnek nevezett okmányokban kiadottakat is, nem módosítják a törvényeket, és teljesen érvénytelenek azok az eloírásaik, amelyek ellenkeznek a törvényekkel.

2. §. Ugyanezek hatályukat vesztik, ha az illetékes hatóság kifejezetten vagy bennfoglaltan visszavonja oket, vagy ha megszunik az a törvény, amelynek végrehajtását szolgálták. Nem szunnek meg azonban kibocsátójuk jogának megszuntével, hacsak ennek ellenkezojét kifejezetten el nem rendelték.

34. kán. - 1. §. Az utasításokat, melyek a törvények eloírásait világítják meg, és a végrehajtásuk során követendo szempontokat fejtik ki és határozzák meg, azok számára adják, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy a törvényeket végrehajtsák. Ezek tehát oket kötelezik a törvények végrehajtása során. Utasításokat illetékességük körén belül azok adhatnak ki törvényesen, akik végrehajtói hatalommal rendelkeznek.

2. §. Az utasítások rendelkezései nem módosítják a törvényeket, és érvénytelen közülük mindaz, ami a törvények eloírásaival nem egyeztetheto össze.

3. §. Az utasítások nemcsak az oket kiadó illetékes hatóság vagy annak felettese részérol történt kifejezett vagy bennfoglalt visszavonás révén vesztik hatályukat, hanem annak a törvénynek megszunése által is, amelynek megvilágítására vagy végrehajtására kiadták oket.

 

 

top