The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

III. RÉSZ

A SZENT HELYEK ÉS A SZENT IDŐK

 

II. CÍM

A SZENT IDŐK

(Kánon 1244 – 1253)

 

1244. kán. - 1. §. Az egész egyház számára közös ünnepnapokat és bűnbánati napokat létesíteni, áthelyezni, megszüntetni egyedül a legfőbb egyházi hatóság jogosult az 1246. kán. 2. §-ának fenntartásával.

2. §. A megyéspüspökök egyházmegyéjük vagy egyes helyek számára csak esetenként hirdethetnek meg külön ünnepeket vagy bűnbánati napokat.

1245. kán. - A megyéspüspöknek a 87. kán.-ban említett jogát fenntartva, a plébános megfelelő okból és a megyéspüspök előírásai szerint egyes esetekben felmentést adhat az ünnep vagy a bűnbánati nap megtartásának kötelezettsége alól, vagy engedélyezheti annak helyettesítését más vallásos cselekedettel; ugyanezt megteheti a pápai jogú, klerikusi szerzetes intézmény vagy az apostoli élet ugyanilyen társasága elöljárója is saját alárendeltjei és az éjjel-nappal a házban tartózkodó egyéb személyek vonatkozásában.


top