The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

III. RÉSZ

A SZENT HELYEK ÉS A SZENT IDŐK

 

I. CÍM

A SZENT HELYEK

(Kánon 1205 – 1243)

 

1205. kán. - Szent helyek azok, melyeket a liturgikus könyvekben erre előírt felszenteléssel vagy áldással az istentiszteletre vagy a hívők temetkezésére szánnak.

1206. kán. - Valamely hely felszentelése a megyéspüspökre és azokra tartozik, akik a jogban vele egyenlő megítélés alá esnek; ugyanők megbízhatnak bármely püspököt vagy kivételes esetben áldozópapot is azzal, hogy területükön a felszentelés feladatát elvégezzék.

1207. kán. - A szent helyeket az ordinárius áldja meg; ám a templomok megáldása a megyéspüspöknek van fenntartva; mégis mindketten megbízhatnak az áldással más papot is.

1208. kán. - A templom felszentelésének vagy megáldásának elvégzéséről, valamint a temetők megáldásáról okmányt kell készíteni; ennek egyik példányát az egyházmegyei hivatalban, a másikat pedig a templom levéltárában kell őrizni.

1209. kán. - Valamely hely felszentelése vagy megáldása, ha ebből senkinek kára nem származik, kellőképpen bizonyítható egyetlen kifogástalan tanúval is.

1210. kán. - Szent helyen csak az van megengedve, ami az istentisztelet, a jámborság és a vallás gyakorlását és előmozdítását szolgálja, és tilos mindaz, ami nem fér össze a hely szentségével. Az ordinárius azonban esetenként megengedheti a hely más jellegű használatát is, ha az nem ellenkezik a hely szentségével.

1211. kán. - A szent helyeket a bennük végbement súlyosan igazságtalan és a híveket megbotránkoztató olyan cselekmények gyalázzák meg, melyek a helyi ordinárius megítélése szerint olyan súlyosak, és a hely szentségével annyira ellentétesek, hogy ott nem szabad istentiszteletet végezni addig, amíg a liturgikus könyvek szerinti bűnbánati szertartással az igazságtalanságot helyre nem hozták.

1212. kán. - A szent helyek elvesztik felszenteltségüket vagy megáldottságukat, ha nagy részben romba dőlnek, vagy ha akár az illetékes ordinárius határozata által, akár ténylegesen, tartósan közönséges használatba kerülnek.

1213. kán. - Az egyházi hatóság hatalmát és feladatait a szent helyeken szabadon gyakorolja.

 

top