The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

II. RÉSZ

A TÖBBI ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNY

 

V. CÍM

A FOGADALOM ÉS AZ ESKÜ

(Kánon 11191 – 1204)

 

I. FEJEZET (Kánon 1191 - 1198)

A FOGADALOM

1191. kán. - 1. §. A fogadalmat, vagyis az Istennek megfontoltan és szabadon valamely lehetséges és nagyobb jóra tett ígéretet a vallásosság erénye alapján teljesíteni kell.

2. §. Fogadalom tételére képesek mindazok, akik értelmük kellő használatával rendelkeznek, hacsak a jog el nem tiltja őket.

3. §. A súlyos és igazságtalan félelem vagy megtévesztés hatása alatt tett fogadalom magánál a jognál fogva semmis.

1192. kán. - 1. §. A fogadalom nyilvános, ha az egyház nevében a törvényes elöljáró fogadja el; egyébként magánfogadalom.

2. §. Ünnepélyes, ha az egyház ilyennek ismeri el; egyébként egyszerű.

3. §. Személyi, ha a fogadalomtevő cselekvését ígéri; dologi, ha valamilyen dolgot ígér; vegyes, ha személyi és dologi jellege is van.

1193. kán. - A fogadalom önmagában csakis azt kötelezi, aki letette.

1194. kán. - A fogadalom megszűnik a kötelezettség megszűnésére kitűzött idő lejártával, az ígéret tárgyának lényegi megváltozásával, a fogadalom feltételének vagy célokának megszűntével, felmentéssel és a fogadalom megváltoztatásával.

1195. kán. - Akinek hatalma van a fogadalom tárgya fölött, az felfüggesztheti a fogadalom kötelező erejét mindaddig, amíg számára a fogadalom teljesítése hátránnyal jár.

1196. kán. - A római pápán kívül, ha a felmentés nem sérti mások szerzett jogát, magánfogadalmak alól, megfelelő okból felmentést adhatnak:

1. a helyi ordinárius és a plébános, összes alárendeltjeik és az idegenek vonatkozásában is;

2. a klerikusi, pápai jogú szerzetes intézmény vagy az apostoli élet ugyanilyen társasága elöljárója, a tagok, a novíciusok és az éjjel-nappal az intézmény vagy társaság házában tartózkodók vonatkozásában;

3. azok, akiknek az Apostoli Szentszék vagy a helyi ordinárius megbízásából felmentési hatalmuk van.

1197. kán. - Amit valaki magánfogadalommal ígért, azt ő maga nagyobb vagy egyenértékű jóra változtathatja, kisebb jóra azonban csak az változtathatja, akinek hatalma van a fogadalom alól felmentést adni az 1196. kán. szerint.

1198. kán. - A szerzetesi fogadalomtétel előtt tett fogadalmak felfüggesztődnek mindaddig, amíg a fogadalmat tevő a szerzetes intézményben marad.

 

top