The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

II. RÉSZ

A TÖBBI ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNY

 

IV. CÍM

A SZENTEK, A SZENTKÉPEK ÉS AZ EREKLYÉK TISZTELETE

(Kánon 1186 – 1190)

 

1186. kán. - Isten népe megszentelődésének elősegítésére az egyház a krisztushívők különleges és fiúi tiszteletébe ajánlja a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, Isten Anyját, akit Krisztus minden ember édesanyjává tett; az egyház támogatja a többi szentek igaz és hiteles tiszteletét is, mert példájukon a krisztushívők épülnek és közbenjárásuk támogatást jelent számukra.

1187. kán. - Nyilvános kultusszal Istennek csakis azokat a szolgáit szabad tisztelni, akiket az egyházi hatóság a szentek vagy a boldogok jegyzékébe felvett.

1188. kán. - Meg kell őrizni azt a gyakorlatot, mely szerint a templomokban szentképeket tesznek ki, hogy a hívők tiszteljék őket; mégis, mérsékelt számban és megfelelő rendben helyezzék ki azokat, nehogy a keresztény népben csodálkozást keltsenek vagy kevésbé helyes áhítatnak adjanak tápot.

1189. kán. - Ha a templomokban vagy kápolnákban a hívők tisztelete céljából kitett értékes, vagyis régiségük, művészi értékük, vagy tiszteletük miatt kiváló képek javításra szorulnak, sohase újítsák fel őket az ordinárius írásbeli engedélye nélkül. Az ordináriusnak az engedély megadása előtt ki kell kérnie szakértők véleményét.

1190. kán. - 1. §. Szent ereklyéket eladni tilos.

2. §. Kiemelkedő ereklyéket és olyanokat, melyek a nép részéről nagy tiszteletnek örvendenek, semmi módon nem lehet érvényesen elidegeníteni, sem végleges jelleggel máshová vinni az Apostoli Szentszék engedélye nélkül.

3. §. A 2. § előírása érvényes azokra a képekre is, amelyek valamely templomban a nép nagy tiszteletének örvendenek.

 

top