The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

II. RÉSZ

A TÖBBI ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNY

 

III. CÍM

AZ EGYHÁZI TEMETÉS

(Kánon 1176 - 1185)

 

1176. kán. - 1. §. Az elhunyt krisztushívőnek a jog szerint meg kell adni az egyházi temetést.

2. §. Az egyházi temetést, mellyel az egyház az elhunytaknak lelki segítséget eszközöl ki, testüket megtiszteli, és egyben az élőknek a remény vigasztalását adja, a liturgikus törvények szerint kell végezni.

3. §. Az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy tartsák meg az elhunytak teste eltemetésének jámbor szokását; nem tiltja azonban a hamvasztást, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották.


top