The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

II. RÉSZ

A TÖBBI ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNY

 

II. CÍM

A ZSOLOZSMA

(Kánon 1173 – 1175)

 

1173. kán. - Az egyház Krisztus papi feladatát gyakorolva végzi a zsolozsmát, melyben a népéhez szóló Istent hallgatja, megemlékezik az üdvösség titkáról, Istent énekkel és imádsággal szüntelenül dicséri, és közbenjár az egész világ üdvösségéért.

1174. kán. - 1. §. A zsolozsma végzésére kötelesek a klerikusok, a 276. kán. 2. § 3. sz.-a szerint; a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak tagjai pedig a saját szabályzatuk szerint.

2. §. A zsolozsmában mint az egyház cselekményében való részvétel, a körülményeknek megfelelően, a többi krisztushívők számára is igen ajánlatos.

1175. kán. - A zsolozsma végzésekor, amennyire lehetséges, meg kell tartani az egyes imaórák valódi idejét.

 

top