The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VII. CÍM

A HÁZASSÁG

(Kánon 1055 – 1165)

 

X. FEJEZET (Kánon 1156 - 1165)

A HÁZASSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

2. CIKKELY (Kánon 1161 - 1165)

A GYÖKERES ORVOSLÁS

1161. kán. - 1. §. Az érvénytelen házasság gyökeres orvoslása olyan beleegyezés-megújítás nélküli érvényesítés, amelyet az illetékes hatóság engedélyez, és amely az akadály alóli felmentést is magában foglalja, ha van ilyen, valamint a kánoni forma alóli felmentést is, ha ezt nem tartották meg, továbbá magában foglalja a kánoni hatások visszamenő jellegét is.

2. §. Az érvényesítés beáll a kegy megadásának pillanatában; a visszamenő hatás pedig a házasság megkötésének pillanatáig visszamenőleg értendő, hacsak kifejezetten más rendelkezés nem történt.

3. §. Csak akkor engedélyezzenek gyökeres orvoslást, ha valószínű, hogy a felek a házaséletben ki akarnak tartani.

1162. kán. - 1. §. Ha akár az egyik, akár mindkét fél részéről hiányzik a beleegyezés, akkor nem lehet a házasságot gyökeresen orvosolni, akár kezdettől nem volt meg a beleegyezés, akár visszavonták a kezdetben adott beleegyezést.

2. §. Ha a beleegyezés kezdettől fogva nem volt meg, de később létrejött, a gyökeres orvoslás megadható, a beleegyezés pillanatától.

1163. kán. - 1. §. Az akadály miatt vagy a törvényes forma hiánya miatt érvénytelen házasság orvosolható, föltéve, hogy mindkét fél beleegyezése fennáll.

2. §. Az olyan házasság, amely természetjogi vagy pozitív isteni jogi akadály miatt érvénytelen, csak akkor orvosolható, ha az akadály megszűnt.

1164. kán. - Az orvoslás érvényesen megadható az egyik vagy mindkét fél tudtán kívül is, de ne adják meg, csak súlyos okból.

1165. kán. - 1. §. A gyökeres orvoslást az Apostoli Szentszék adhatja meg.

2. §. A megyéspüspök egyes esetekben adhatja meg, még ha ugyanabban a házasságban több érvénytelenségi ok van is; vegyes házasság orvoslása esetén az 1125. kán.-ban meghatározott feltételek teljesítése után. Nem adhatja meg azonban, ha olyan akadály áll fenn, amely alól a felmentés az Apostoli Szentszéknek van fenntartva az 1078. kán. 2. §-a szerint, vagy ha olyan természetjogi vagy pozitív isteni jogi akadályról van szó, amely már megszűnt.

top