The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VII. CÍM

A HÁZASSÁG

(Kánon 1055 – 1165)

 

VII. FEJEZET (Kánon 1130 - 1133)

A TITKOS HÁZASSÁGKÖTÉS

1130. kán. - Súlyos és sürgős okból a helyi ordinárius engedélyezheti, hogy a házasságot titokban kössék meg.

1131. kán. - A titkos házasság engedélyével együtt jár:

1. hogy a vizsgálatokat, amelyeket a házasság előtt kell végezni, titokban kell lefolytatni;

2. hogy a megkötött házasságot a helyi ordináriusnak, az esketőnek, a tanúknak és a házasfeleknek titokban kell tartaniuk.

1132. kán. - Az 1131. kán. 2. sz.-ában említett titoktartási kötelezettség megszűnik a helyi ordinárius részéről, ha súlyos botrány vagy a házasság szent volta ellen irányuló súlyos jogtalanság fenyegetne a titok megtartása révén. Erről legyen tudomása a feleknek a házasság megkötése előtt.

1133. kán. - A titokban kötött házasságot csak egy külön anyakönyvbe kell bejegyezni, amelyet az egyházmegyei hivatal titkos levéltárában kell őrizni.

top