The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VI. CÍM

AZ EGYHÁZI REND

(Kánon 1008 - 1054)

 

III. FEJEZET (Kánon 1053 - 1054)

A FELSZENTELÉS MEGTÖRTÉNTÉNEK BEJEGYZÉSE ÉS IGAZOLÁSA

1053. kán. - 1. §. A szentelés elvégzése után az összes felszenteltek és a szentelő nevét, valamint a szentelés helyét és napját be kell jegyezni egy külön könyvbe, melyet a szentelés helyének egyházmegyei hivatalában kell gondosan őrizni; szigorúan meg kell őrizni az összes szentelésre vonatkozó minden okiratot.

2. §. A szentelő püspök minden felszenteltnek adjon hiteles igazolást a szentelés felvételéről; ha a szentelteket elbocsátó levél alapján más püspök szentelte fel, ezt az igazolást mutassák be saját ordináriusuknak, a szentelésnek a levéltárban őrzendő külön könyvbe való bejegyzése végett.

1054. kán. - A helyi ordinárius, ha egyházmegyésekről van szó, vagy az illetékes nagyobb elöljáró, ha az ő alárendeltjeiről van szó, értesítse minden egyes szentelés elvégzéséről a keresztelés helyének plébánosát, aki jegyezze azt be a saját keresztelési anyakönyvébe az 535. kán. 2. §-a szerint.

top