The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VI. CÍM

AZ EGYHÁZI REND

(Kánon 1008 - 1054)

 

II. FEJEZET (Kánon 1024 - 1052)

A SZENTELENDŐK

 

4. CIKKELY (Kánon 1050 - 1052)

A SZÜKSÉGES OKMÁNYOK ÉS A VIZSGÁLAT

1050. kán. - Ahhoz, hogy valakit fel lehessen venni a szent rendekbe, a következő okmányok szükségesek:

1. bizonyítvány az 1032. kán. szerinti tanulmányok szabályos elvégzéséről;

2. áldozópappá szentelendők esetén a diakonátus felvételéről szóló igazolás;

3. diakónussá szentelendők esetén a keresztség, a bérmálás és az 1035. kán.-ban említett szolgálatok felvételéről szóló igazolás; az 1036. kán.-ban említett nyilatkozat megtételéről szóló igazolás; valamint ha az állandó diakonátusra szentelendő személy nős, a házasságkötésről és a feleség beleegyezéséről szóló igazolás.

1051. kán. - A szentelendőktől megkövetelt tulajdonságokat illető vizsgálattal kapcsolatban a következő előírásokat kell megtartani:

1. legyen meg a szeminárium vagy a növendékház rektorának igazolása a rend felvételéhez szükséges tulajdonságokról, vagyis a jelölt igazhitűségéről, hiteles vallásosságáról, jó erkölcséről és a szolgálat gyakorlására való alkalmasságról; továbbá - szabályosan lefolytatott vizsgálat után - fizikai és pszichés egészségi állapotáról;

2. a megyéspüspök vagy a nagyobb elöljáró a vizsgálat megfelelő lefolytatása érdekében élhet más eszközökkel is, melyeket az idő és a hely szempontjai szerint hasznosnak ítél; ilyenek lehetnek pl. az igazolás, a hirdetések vagy más információk.

1052. kán. - 1. §. Hogy a szentelést saját jogon végző püspök a felszenteléshez foghasson, biztosnak kell lennie abban, hogy az 1050. kán.-ban említett okmányok megvannak, és a jog szerint lefolytatott vizsgálat végeztével a jelölt alkalmassága pozitív érvekkel bizonyítást nyert.

2. §. Ahhoz, hogy egy püspök másvalaki alárendeltjének felszenteléséhez foghasson, elegendő, hogy az elbocsátó levél kijelentse, hogy ezek az okmányok megvannak, a vizsgálatot a jog szerint elvégezték, és a jelölt alkalmassága bebizonyosult; ha a szentelendő szerzetes intézménynek vagy az apostoli élet társaságának tagja, ugyanennek a levélnek tanúsítania kell azt is, hogy az illetőt az intézménybe vagy társaságba véglegesen felvették és alárendeltje annak az elöljárónak, aki a levelet kiadja.

3. §. Ha mindezek ellenére a püspök bizonyos okoknál fogva kételkedik abban, hogy a jelölt alkalmas-e a rendek felvételére, ne szentelje fel az illetőt.

top