The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VI. CÍM

AZ EGYHÁZI REND

(Kánon 1008 - 1054)

 

II. FEJEZET (Kánon 1024 - 1052)

A SZENTELENDŐK

1024. kán. - A szent egyházi rendet érvényesen csak megkeresztelt férfi veheti fel.

1025. kán. - 1. §. Az áldozópapság vagy a diakonátus megengedett kiszolgáltatásához szükséges, hogy a jelölt a jog szerint eltöltött próbaidő után saját püspökének vagy illetékes nagyobb elöljárójának megítélése szerint rendelkezzék a kellő tulajdonságokkal, semmilyen szabálytalanság vagy akadály ne kösse, feleljen meg az 1033-1039. kán. szerinti előzetes követelményeknek; továbbá legyenek meg az 1050. kán.-ban említett okiratok, és végezzék el az 1051. kán.-ban említett vizsgálatot.

2. §. Szükséges továbbá, hogy ugyanannak a törvényes elöljárónak a megítélése szerint, az illető az egyház szolgálata számára hasznos legyen.

3. §. Annak a püspöknek, aki a saját, más egyházmegye szolgálatára szánt alárendeltjét szenteli, biztosnak kell lennie abban, hogy az illető ahhoz az egyházmegyéhez fog tartozni.


top