The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

V. CÍM

A BETEGEK KENETÉNEK SZENTSÉGE

(Kánon 998 - 1007)

 

I. FEJEZET (Kánon 999 - 1002)

A SZENTSÉG KISZOLGÁLTATÁSA

999. kán. - A betegek kenetéhez használt olajat megáldhatják a püspökök, továbbá:

1. akik a jogban a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esnek;

2. szükség esetén bármely pap, de csak magának a szentség kiszolgáltatásának a során.

1000. kán. - 1. §. A kenéseket pontosan a liturgikus könyvekben előírt szavakkal, rendben és módon kell végezni; szükség esetén azonban elég egyetlen megkenés a homlokon vagy akár a test más részén, a teljes formula elmondásával.

2. §. A kiszolgáltató a kenéseket a saját kezével végezze, hacsak súlyos ok valamely eszköz használatát nem indokolja.

1001. kán. - A lelkipásztoroknak és a betegek hozzátartozóinak legyen gondjuk arra, hogy a betegek ennek a szentségnek a révén kellő időben enyhülést nyerjenek.

1002. kán. - A betegek kenetének közös kiszolgáltatása egyszerre több, megfelelően előkészített és kellőképpen felkészült beteg számára a megyéspüspök előírásai szerint végezhető.

top