The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

II. FEJEZET (934 - 944)

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA ŐRZÉSE ÉS TISZTELETE 

934. kán. - 1. §. A legszentebb eucharisztiát:

1. őrizni kell a székesegyházban vagy a vele azonos megítélés alá eső templomban, minden plébániatemplomban, valamint a szerzetes intézmények vagy az apostoli élet társaságai házaihoz tartozó templomban vagy kápolnában;

2. őrizni lehet a püspök házikápolnájában és a helyi ordinárius engedélyével más templomokban, kápolnákban és házikápolnákban.

2. §. Azokon a szent helyeken, ahol a legszentebb eucharisztiát őrzik, mindig lennie kell valakinek, aki gondot visel rá, és amennyiben lehetséges, a pap legalább havonta kétszer mutassa be ott a szentmisét.

935. kán. - Senkinek sem szabad a legszentebb eucharisztiát magánál tartania vagy útra magával vinnie, kivéve ha sürgős lelkipásztori szükség áll fenn; ilyenkor ezt a megyéspüspök előírásainak megtartásával megteheti.

936. kán. - Szerzetes intézmény házában vagy más vallásos házban a legszentebb eucharisztiát csakis a házhoz tartozó templomban vagy legfőbb kápolnában őrizzék; de megfelelő okból az ordinárius megengedheti, hogy ugyanannak a háznak más kápolnájában is őrizzék.

937. kán. - Hacsak súlyos indok nem gátolja, az a templom, melyben a legszentebb eucharisztiát őrzik, legalább naponta néhány órán át álljon nyitva a hívők számára, hogy imádkozhassanak a Legszentebb előtt.

938. kán. - 1. §. A legszentebb eucharisztiát tartósan csakis a templom vagy kápolna egyetlen tabernákulumában őrizzék.

2. §. Az a tabernákulum, ahol a legszentebb eucharisztiát őrzik, legyen a templom vagy a kápolna valamely kiváló, látható, díszes és az imádságra alkalmas részében.

3. §. Az a tabernákulum, ahol a legszentebb eucharisztiát tartósan őrzik, legyen elmozdíthatatlan, készüljön szilárd, nem átlátszó anyagból, és legyen úgy elzárva, hogy a lehető legjobban elkerüljék a megszentségtelenítés veszélyét.

4. §. Súlyos okból szabad a legszentebb eucharisztiát, különösen éjjel, más biztosabb és illő helyen őrizni.

5. §. Aki a templomra vagy a kápolnára gondot visel, gondoskodjék arról, hogy a legnagyobb gonddal őrizzék annak a tabernákulumnak a kulcsát, ahol a legszentebb eucharisztiát tartják.

939. kán. - Az átváltoztatott ostyákat cibóriumban vagy edénykében őrizzék, a hívek szükségleteinek megfelelő mennyiségben, és a régiek szabályos elfogyasztása után, gyakran újítsák meg őket.

940. kán. - Az előtt a tabernákulum előtt, amelyben a legszentebb eucharisztiát őrzik, állandóan világítson egy külön lámpa, Krisztus jelenlétének jelzésére és tiszteletére.

941. kán. - 1. §. Azokban a templomokban vagy kápolnákban, amelyekben őrizhetik a legszentebb eucharisztiát, lehet szentségkitételt is végezni, akár cibóriummal, akár monstranciával, a liturgikus könyvekben előírt szabályok megtartásával.

2. §. Szentmise alatt a templomnak vagy kápolnának ugyanabban a termében ne legyen szentségkitétel.

942. kán. - Ajánlatos, hogy ugyanezekben a templomokban vagy kápolnákban legyen évente megfelelő ideig tartó, még ha nem is megszakítás nélküli, ünnepélyes szentségkitétel, hogy a helyi közösség az eucharisztikus misztériumot nagy áhítattal átelmélkedje és imádja; ilyen szentségkitételt azonban a kiadott szabályok megtartásával csak akkor tartsanak, ha kellő számú hívő részvétele várható.

943. kán. - A szentségkitétel és a szentségi áldás végzője a pap vagy a diakónus; különös körülmények között a szentségkitételt és -betételt végezheti az akolitus, a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatója vagy a helyi ordináriustól kijelölt más személy is, de áldás nélkül és a megyéspüspök előírásainak megtartásával.

944. kán. - 1. §. Ahol a megyéspüspök megítélése szerint lehetséges, a legszentebb eucharisztia iránti tisztelet nyilvános tanúságaként, különösen Krisztus testének és vérének ünnepén, tartsanak az utcákon körmenetet.

2. §. A megyéspüspökre tartozik, hogy irányelveket adjon ki a körmenetekről, és ezekben gondoskodjék a rajtuk való részvételről és méltóságukról.

top