The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

I. FEJEZET (Kánon 899 - 933)

AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE

 

4. CIKKELY (Kánon 931 - 933)

AZ EUCHARISZTIKUS ÜNNEPLÉS IDEJE ÉS HELYE

931. kán. - Az eucharisztia bármely napon és órában ünnepelhető és kiosztható, kivéve amikor ez a liturgikus szabályok szerint tilos.

932. kán. - 1. §. Az eucharisztikus ünneplést szent helyen végezzék, hacsak egyes esetekben a szükség mást nem kíván; ilyenkor az ünneplésnek illő helyen kell történnie.

2. §. Az eucharisztikus áldozatot felszentelt vagy megáldott oltáron kell végezni; szent helyen kívül alkalmazható megfelelő asztal, de mindig terítővel és korporáléval.

933. kán. - Megfelelő okból a helyi ordinárius kifejezett engedélyével a papnak szabad az eucharisztiát a katolikus egyházzal teljes közösségben nem levő más egyház vagy egyházi közösség templomában végeznie a botrány elkerülésével.

top