The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

I. FEJEZET (Kánon 899 - 933)

AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE

 

3. CIKKELY (Kánon 924 - 930)

AZ EUCHARISZTIKUS ÜNNEPLÉS RÍTUSAI ÉS SZERTARTÁSAI

924. kán. - 1. §. A legszentebb eucharisztikus áldozatot kenyérrel és olyan borral kell végezni, melyhez kevés vizet kevernek.

2. §. A kenyérnek csakis búzából valónak és frissen készültnek kell lennie, hogy a romlás semmi veszélye sem álljon fenn.

3. §. A bornak a szőlő terméséből készült, természetes és nem romlott bornak kell lennie.

925. kán. - A szentáldozást csak a kenyér színe alatt szolgáltassák ki, vagy a liturgikus törvények szerint mindkét szín alatt; szükség esetén pedig egyedül a bor színe alatt is.

926. kán. - Az eucharisztia ünneplése során a pap a latin egyház régi hagyománya szerint kovásztalan kenyeret használjon, bárhol mutatja is be az áldozatot.

927. kán. - Még végső szükség esetén is tilos az egyik anyagot a másik nélkül, vagy akár mindkettőt eucharisztikus ünneplés nélkül átváltoztatni.

928. kán. - Az eucharisztia ünneplését latinul vagy más nyelven kell végezni, feltéve, hogy a liturgikus szövegeket törvényesen jóváhagyták.

929. kán. - A papok és a diakónusok az eucharisztia ünneplése, illetve az azon végzett szolgálat közben a rubrikák által előírt díszeket viseljék.

930. kán. - 1. §. Ha a beteg vagy idős pap nem tud állni, végezheti ülve az eucharisztikus áldozatot a liturgikus törvények megtartásával, de nem a nép jelenlétében, hacsak a helyi ordinárius ezt meg nem engedi.

2. §. A vak vagy más betegségben szenvedő pap megengedetten végzi az eucharisztikus áldozatot bármely jóváhagyott miseszöveg alkalmazásával, és adott esetben olyan más pap, diakónus vagy kellően képzett világi támogatásával, aki segít neki.


top