The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

I. FEJEZET (Kánon 899 - 933)

AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE

899. kán. - 1. §. Az eucharisztikus ünneplés magának Krisztusnak és az egyháznak a cselekménye, melyben az Úr Krisztus a pap szolgálata által, a kenyér és a bor színe alatt lényegileg jelen lévő önmagát felajánlja az Atyaistennek, és magát lelki eledelül adja a felajánlásban részt vevő hívőknek.

2. §. Az eucharisztikus gyülekezetben Isten népe egy közösségbe nyer meghívást a Krisztust megjelenítő püspök vagy az ennek fennhatósága alatt álló pap elnökletével, és az összes jelen lévő hívők, akár klerikusok, akár világiak, a rendek és a liturgikus feladatok különbözősége szerint, a maguk módján vesznek részt és működnek együtt benne.

3. §. Az eucharisztikus ünneplést úgy kell megrendezni, hogy belőle az összes résztvevők igen bőven kapják azokat a gyümölcsöket, melyeknek elnyeréséért az Úr Krisztus az eucharisztikus áldozatot alapította.

top